Hoppa till huvudinnehåll

Fråga fritt: Varför kräver eldistributören garantiavgifter av kunder?

elledningar
elledningar Bild: Yle/Mikael Crawford elektricitet,elledningar

Genom Fråga fritt-tjänsten på Yle Åbolands webbplats har ni under hösten kunnat ställa frågor och vi har letat reda på svaret.

Den här gången fick vi en fråga kring de garantiavgifter som elöverföringsbolaget Caruna begär av sina kunder.
Caruna är den enda distributören i Åboland.

En av Carunas kunder i Åboland blev fundersam över de garantiavgifter som han och hans son tvingades betala i samband med ett generationsskifte på gården.

I samband med generationsskiftet ställde Caruna en del krav på kunden som gjorde att han slöt två elavtal med Caruna. Strax efter missade man någon elräkning och elen stängdes av. För att få den påkopplad igen krävde Caruna en till garantiavgift på 940 euro av kunden.

För att ta reda på vad garantisummorna handlar om ringde vi upp Bengt Söderlund, utvecklingschef på Caruna.

Enligt honom är garantiavgiften en branschpraxis som Caruna följer. Av ytterst vägande skäl kan nätbolaget kräva en garantiavgift för att nätleveransen ska fortsätta. Ett av dessa skäl är att nättjänsten avbrutits på grund av betalningsförsummelse.

Varför betalar man dessa garantisummor och till vad går pengarna? Går det att få summan tillbaka?

Caruna svarar

Bengt Söderlund säger att man inte kommenterar enskilda fall, men det finns vissa skäl bakom kravet på en garantiavgift.

- Det här är en lång process, betonar Söderlund. Det är inte frågan om att endast en räkning har försummats utan det här följer först då man varit i kontakt med kunden om en betalningsplan och gett dem tid att reagera innan man stänger av elen.

Poängen med garantiavgiften är att den täcker eventuella uteblivna räkningar.

- Vintertid till exempel är minimitiden för att stänga av elen fyra månader, förklarar Söderlund och den summan används till att täcka nätbolagets kostnader under den tiden ifall det förekommer betalningsförsummelser.

En summa på 940 euro kan kännas som en ganska hög garantiavgift. Hur bestäms den?

- Summan baserar sig på kundens tidigare elanvändning, vilket betyder att den kan variera från kund till kund, säger Söderlund. Det kan därför också i näringsidkares fall bli en ganska hög summa.

Men alla måste inte betala någon garantiavgift, utan en sådan tas i bruk först om det finns vägande skäl till det, poängterar Söderlund.

Men går det då att få sin garantisumman tillbaka?

- Ja, det går det svarar Söderlund. Om konsumenten sköter sina räkningar inom utsatt tid under de kommande tolv månaderna, då returneras garantiavgiften till kunden. Men förekommer det problem med betalningarna skjuts återbetalningen upp med ytterligare 12 månader automatiskt.

Läs också