Hoppa till huvudinnehåll

Nytt köpcentrum kan byggas mitt i Karis centrum

Bangatan och Köpmansgatan i Karis.
De här husen kan ersättas med ett nybygge på 10 000 kvadratmeter. Bangatan och Köpmansgatan i Karis. Bild: Yle/Minna Almark köpmansgatan,Raseborg

Ett nytt stort köpcentrum kan i framtiden resas i centrum av Karis. En ny plan kan tillåta ett köpcentrum på 10 000 kvadratmeter i hörnet av Bangatan och Köpmansgatan.

Markägarna är privata och det är deras sak att bestämma vad de vill ha på området, säger Simon Store som är stadsplaneringsarkitekt i Raseborg.

Största delen av de 10 000 kvadratmetrarna är gammal byggrätt, endast 1 000 kvadrat är nytt. Den stora grejen är att man kan bilda en enhetlig tomt av hela kvarteret, säger Simon Store som är stadsplaneringsarkitekt i Raseborg.

- Det kan i framtiden komma en enda aktör, det kan bli en ägohelhet i kvarteret och det möjliggör moderna affärskoncept som till exempel Prismakvarteret i Lojo. Man kan göra parkering i anläggningen vid behov.

10 000 kvadratmeter är ungefär hälften av Prismakvarteret i Lojo och under hälften av vad som planerades för köpcentrumet i Norra hamnen i Ekenäs.

Ett personporträtt på Simon Store.
Stadsplaneringsarkitekt Simon Store berättar att Köpmansgatan ligger i centrum för den nya detaljplanen. Ett personporträtt på Simon Store. Bild: Yle/Malin Valtonen raseborgs stad,Raseborg

Att bygga ett nytt köpcenter med parkeringsgrotta i hörnet av Bangatan och Köpmansgatan är inte i dagsläget aktuellt, säger Simon Store. Men den nya detaljplanen gör det möjligt att bygga det i framtiden. Tidsperspektivet är långt, påpekar Store.

- Det är upp till de privata markägarna och hur bråttom de har. Men för tillfället finns det ingenting på gång där.

Mera byggrätt

Planen innebär i det stora hela att Karis centrum blir mycket tätare bebyggt än i dag.

En karta som visar vilket område i Karis centrum som ska få en ny detaljplan.
Karta över området som nu planläggs. En karta som visar vilket område i Karis centrum som ska få en ny detaljplan. Bild: Raseborgs stad Västnyland,Karis,Raseborg,karis centrum

Byggrätten ökar märkbart. Byggrätten för bostäder ökar med över 50 procent. Det innebär att invånarna på det aktuella området i Karis centrum kan öka från nuvarande 500 till 1 000.

Det finns ett klart behov av hus med hiss i Karis centrum, säger stadsplaneringsarkitekt Store. Orsaken är den åldrande befolkningen som behöver tillgängliga bostäder.

Det här gäller oberoende om nettoantalet invånare inte skulle öka i Karis inom den närmaste framtiden.

- Det är en trend som syns i hela landet och den finns också i Raseborg.

Byggrätten för affärer och service med 40 procent. Det är ändå svårt att uppskatta hur många nya jobb som kan skapas.

Höghus i stället för bussperronger

Området för den nya planen ligger mitt i Karis centrum. Det gränsar i norr till Västra omfartsvägen och i söder till Bangatan. I väst går gränsen vid Nils Grabbegatan och ost vid Dalgatan. Området är 28 hektar stort.

Ett nytt flervåningshus kan byggas vid Centralgatan på parkeringsområdet mittemot Fokus. Det är Andelsbanken som äger tomten.

En skissteckning som visar hur husen i framtiden kan placeras på tomten vid Centralgatan mittemot Fokus i Karis centrum.
Skiss över området vid Centralgatan, mittemot Fokus, där det nu finns en parkering. En skissteckning som visar hur husen i framtiden kan placeras på tomten vid Centralgatan mittemot Fokus i Karis centrum. Bild: Raseborgs stad Västnyland,Karis,andelsbanken raseborg

Ett nytt höghus kunde byggas på platsen där busstationens perronger nu finns eftersom resecentrumet kommer att flytta. Den här tomten äger Raseborgs stad.

Katarinaskolan kan växa norrut

Om Katarinaskolan i framtiden ska byggas ut, kommer det på grund av byggnadsskyddet att ske på norra sidan av Nabogatan där staden äger en skogsglänta. För tillbygget reserveras 2 000 kvadratmeter byggrätt.

Ett bildmontage som visar hur busstationens perrongområde i Karis kan se ut i framtiden.
Busstationens perronger kan i framtiden få ge vika för höghus. Ett bildmontage som visar hur busstationens perrongområde i Karis kan se ut i framtiden. Bild: Raseborgs stad Västnyland,Karis,karis centrum

Parkeringsområden försvinner

Den nya planen innebär att så kallade allmänna parkeringsområden försvinner. En del av dem kan ersättas med hjälp av bredare gator som tillåter parkering på bägge sidorna.

Cykellederna ska bli bättre och tydligare. Dalgatan ska bli ett cykelstråk från skolområdet till rampen vid järnvägsbron.

Planen är nu i utkastskede. Planläggningsnämnden beslutade på onsdagen (21.12) att utkastet ska läggas ut till påseende. Sedan kan arbetet fortsätta så att staden utarbetar ett planförslag och slutligen ny detaljplan.