Hoppa till huvudinnehåll

Utfodringen med kadaver ska upphöra längs kusten

örn, havsörn
örn, havsörn Bild: Yle/Andy Ödman Storskarv,havsörn,örn

Livsmedelssäkerhetsverket Evira rekommenderar att man i kustområdena upphör med utfodringen med åtel fram till utgången av mars för att hindra att fågelinfluensan sprider sig. Havsörnar och andra fåglar kan smittas med fågelinfluensa då de äter kadaver och så sprida sjukdomen vidare.

- Med fåglar kan viruset sprida sig långa vägar, eftersom till exempel havsörnar som flyger från ett kadaver till ett annat kan flyga hela 50 kilometer per dag, säger specialforskare Pia Vennerström i Eviras pressmeddelande. Senare under våren då häckningstiden börjat besöker färre havsörnar kadaverplatserna.

Fågelinfluensa av typen H5N8 har lett till att vilda fåglar på Åland, i Nagu och i Raumo dött. Sjukdomen har hittills konstaterats bland annat hos viggar och havsörnar.

För att hindra att fågelinfluensan sprider sig rekommenderar Evira att ingen kadaververksamhet idkas inom ett 75 kilometer brett område längs hela kusten, från Karleby till Vaalimaa. Evira rekommenderar att man avstår från kadaververksamhet fram till utgången av mars.

Sjöfåglar som insjuknat i fågelinfluensa har sannolikt smittat havsörnar efter att ha blivit örnarnas byte. Utöver direkta kontakter sprider fåglar också viruset via sina sekret.

- Jag ser nog att det här nätverket av kadaverplatser är en stor risk som måste utredas, sade Jouko Högmander tidigare i veckan i en intervju för Yle. Han är skyddsansvarig vid Världsnaturfonden WWF:s havsörnsgrupp.

Utfodring av fåglar med åtel kan öka smittorna, eftersom kadavren lockar en stor mängd fåglar till platsen och det bland dem också kan finnas sådana som bär på viruset.

Kråkfåglar som rör sig på kadaverplatser och gårdsplaner kan sprida viruset till fjäderfän.

På övriga håll i Finland rekommenderar Evira att kadaver som lockar havsörnar täcks över med trädgrenar eller granris för att det ännu ska vara möjligt att fånga små rovdjur som äter kadaver.

Läs också