Hoppa till huvudinnehåll

Fler hyresgäster borde in i Ämbetshuset i Jakobstad

Det nya ämbetshuset i Jakobstad.
Arkivbild. Det nya ämbetshuset i Jakobstad. Bild: Yle/Carl-Magnus Långkvist ämbetshus

Enligt dagens normer har både polisen och magistraten alltför stora utrymmen i ämbetshuset i Jakobstad. Fler statliga funktioner borde flytta in i huset enligt statliga Senatsfastigheter.

Staten strävar till att minska de upphyrda utrymmena överlag i hela landet och koncentrera så mycket verksamhet som möjligt till egna utrymmen för att minska kostnaderna. Utredningar pågår också för ämbetshusets del i Jakobstad.

Nya normer och koncept kräver mindre utrymmen

Statens ämbetshus i Jakobstad är bara drygt fem år gammalt och Senatsfastigheter leasar utrymmena med ett kontrakt som löper till 2026. Stora statliga reformer inleddes ungefär samtidigt som bygget blev klart och utrymmesbehoven ändrades.

- Personalen har minskat, nya arbetsmetoder har tagits i bruk och det behövs inte lika mycket utrymmen, säger direktören för Senatsfastigheters distrikt i Västa Finland Esko Kangaskoski.

- Vi har fått i uppdrag att reda ut vilka statliga funktioner som ytterligare kunde placeras i ämbetshuset. Genom att förtäta verksamheten kunde flera funktioner på plats.

Polisen och magistraten har enligt Kangaskoski för mycket utrymmen i Jakobstad enligt de koncept som gäller idag för dimensioneringen av utrymmen.

Skattebyrån och TE-byrån kunde komma ifråga för en flytt

Ett problem i ämbetshuset är de speciella krav som polisens verksamhet ställer. Det går inte att placera in vilka nya funktioner med kundbetjäning som helst i ett hus där polisen skall verka. Ifall det krävs omfattande ombyggnader måste de ställas i relation till kostnader i nuvarande upphyrda utrymmen.

Det finns inte speciellt många statliga funktioner i Jakobstad kvar längre som är placerade i utrymmen på den privata hyresmarknaden. Det handlar närmast om skattemyndigheten och TE-byrån.

- Jag vill inte precisera någonting i det här skedet när utredningar pågår men vi gör arbetet i gott samarbete med berörda myndigheter och informerar i ett senare skede, säger Esko Kangaskoski.