Hoppa till huvudinnehåll

Forststyrelsen vill att alla 350 skogsarbetare säger upp sig

Motorsåg och skyddshjälm.
Motorsåg och skyddshjälm. Bild: Yle/Rolf Granqvist bastukväll på strömsö

Forststyrelsen vill att alla 350 anställda skogsarbetare säger upp sig och tar emot ett så kallat avgångspaket. Redan tidigare har det varit känt att majoriteten av skogsarbetarna ska permitteras över vintern. På sikt ska allt skogsarbete skötas av privata företag.

- Det känns som om det finns ett stort behov av att bli av med oss alla, oberoende av ålder, säger skogsarbetaren och förtroendemannen Satu Saarelainen, själv 38 år gammal.

Saarelainen fick besked om avgångspaketet för några dagar sedan och är både ledsen och chockad.

- Intresset för att ta emot avgångspaketet har ändå varit ganska lamt, säger Saarelainen.

Porträtt på skogsarbetaren Satu Saarelainen med skyddsutrustning i skogen
Satu Saarelainen hör till de yngsta skogsarbetarna inom Forststyrelsen. Medelåldern är 57 år. Porträtt på skogsarbetaren Satu Saarelainen med skyddsutrustning i skogen Bild: Pasi Peiponen / Yle satu saarelainen,Forststyrelsen,skogshuggare,kvinnor,skyddsutrustning,hörselskydd (verksamhet)

Bara en vecka tidigare blev det klart att 280 av Forststyrelsens skogsarbetare permitteras under januari, februari och mars. Bolagets ledning motiverar permitteringarna med ekonomiska och produktionsmässiga orsaker.

- Det är inte lönsamt att göra manuellt skogsarbete under vinterhalvåret. Det är både mörkt och kallt och arbetet går långsamt, säger Jussi Kumpula, vd för Forststyrelsens dotterbolag Skogsbruk.

I framtiden ska skogen skötas av företagare

Forststyrelsen har redan under flera år låtit bli att anställa nya skogsarbetare då folk går i pension. I personalplanen för de kommande åren står det att det inte anställs nya personer då tillsvidareanställda skogsarbetare går i pension och att antalet skogsarbetare minskar med ungefär 38 personer per år.”

Porträtt på Jussi Kumpula, vd för Forststyrelsens dotterbolag Skogsbruk.
Jussi Kumpula är vd för det nygrundade bolaget Skogsbruk, ett dotterbolag till Forststyrelsen. Porträtt på Jussi Kumpula, vd för Forststyrelsens dotterbolag Skogsbruk. Bild: Yle/ Sauli Antikainen skogsbruk,Forststyrelsen

Orsaken till att inga nya skogsarbetare anställs är att Forststyrelsen i framtiden vill lägga ut allt skogsvårdsarbete på entreprenad.

- Vårt kärnuppdrag är att planera och styra utförandet, men själva jobbet görs redan nu i huvudsak av lokala företagare, säger Kumpula.

Kumpula räknar upp bland annat företagare som sköter skogsmaskiner och virkestransporter. Då det gäller det manuella skogsvårdsarbetet, som till exempel plantering och röjning av skog, så har hittills ungefär hälften av arbetet skötts av Forststyrelsens anställda skogsarbetare.

Utländska företag ökar i Finland

Under de senaste åren har flera av de stora skogsbolagen minskat på antalet anställda skogsarbetare, och till exempel Stora Enso låter sköta allt skogsarbete via företag.

Samtidigt har andelen utländska skogsvårdsföretag ökat och inom branschen är det många som frågar sig hur de kan göra jobbet så billigt.

- Man undrar vilka spelregler de utländska företagen har, jämfört med de finska. Förstås följer Forststyrelsen lagen om beställaransvar och kontrollerar alla dokument, men ingen kommer ändå åt företagens kontoutdrag, säger Saarelainen.

Vd:n Jussi Kumpula vill inte berätta hur stor andel av företagarna som är utländska.

- Varje år får vi nog tips om utländska företag som eventuellt inte sköter allt på rätt sätt, men jag kan inte minnas att det skulle ha handlat om saker som inte går att rätta till i efterhand, säger Kumpula.

- Det är orättvist att bara de utländska företagen pekas ut. Det är inte så svartvitt att utländska företag gör sig skyldiga till fel, medan inhemska skulle göra allt rätt, säger Kumpula.

Saarelainen menar att permitteringarna och erbjudandet om avgångspaket till alla anställda ger en bild av att Forststyrelsen vill bli av med sina skogsarbetare, samtidigt som utomstående företagare gör jobbet.

- Så är det inte alls. Varken utländska eller inhemska företag gör jobbet vintertid, därför att det helt enkelt inte är lönsamt att göra jobben nu, säger Jussi Kumpula.

Fotnot: I våras organiserades Forststyrelsen om, så att affärsverksamheten nu består av fyra dotterbolag. Skogsarbetarna är en del av dotterbolaget Skogsbruk, som står för ungefär 85 procent av Forststyrelsens omsättning.
Skogsbruk eftersträvar en vinst på 13,5 miljoner euro under 2017.

Läs också