Hoppa till huvudinnehåll

Hundratals euro dyrare att försäkra dobermann än tax - kolla prisnivåerna här

Hund på undersökningsbord
Dvärgschnauzer är en förhållandevis frisk ras, vilket återspeglas i premien på vårdförsäkringen. Hund på undersökningsbord Bild: Yle/Malin Ekholm dvärgschnauzer,hund,veterinärvård

Vad kostar det att försäkra hunden? Vi har gjort en djupdykning i försäkringsbolaget Agrias räknare för att öppna upp vad premierna på vårdförsäkringar för hundar bygger på.

Friska hundraser är hundratals euro billigare att försäkra än sjukdomsbenägna. Försäkringspremien påverkas också i viss mån av hundens kön, ålder och hemort.

Finlands populäraste hundras labrador är en frisk ras och därför relativt billig att försäkra. Premierna för engelsk bulldogg är nästan dubbelt högre.

Svenska Agria Djurförsäkring är en ny aktör på vår marknad och lanserades i Finland i juni i år.

Flera andra försäkringsbolag i Finland erbjuder också hundförsäkringar. Finans- och försäkringsrådgivningen FINE har senast 2015 jämfört bolagens försäkringsvillkor och avgifter (endast på finska).

Den här artikeln är inte en prisjämförelse, utan fokuserar enbart på Agria som är Finska Kennelklubbens officiella samarbetspartner och specialiserar sig på djurförsäkringar

Vi har tagit fram exempelpriser med Agria Djurförsäkrings näträknare och bett företagets landschef i Finland, Anna Linder, att kommentera resultaten.

Uträkningarna gäller försäkringen Agria Veterinärvård för hund som ersätter vårdkostnader för sjukdomar eller olycksfall.

Det finns också livförsäkringar för hundar och olika tilläggsförsäkringar för till exempel utställnings- och brukshundar som faller utanför den här granskningen.

Friskare hundraser har billigare försäkringar

Hundens ras är den enskilda faktor som har störst betydelse för försäkringspremien i uträkningarna.

Agrias premier bygger på olika rasgrupper. Liknande prissättning används också av andra försäkringsbolag på finska marknaden.

Genom en automatiserad sökning får vi fram nio olika rasgrupper i Agrias prissättning.

Listan visar Agrias vårdförsäkringspremier för tikar och hanar av olika hundraser med följande exempelsökning: postnummer 00100 Helsingfors centrum, ålder 11 månader och standardvärden för självrisk (rörlig självrisk 160 euro per 125 dygn och fast självrisk 20 procent per besök). Nätrabatt (-10 %) och ungdjursrabatt (-10%) har beaktats i priserna. Du kan söka på ras eller bläddra med knapparna. Artikeln fortsätter efter listan.

  RasPris (tik)Pris (hanhund)

   Irländsk varghund räknas till den dyraste kategorin och försäkringen kostar nästan tre gånger mer än i den billigaste kategorin med bland annat finsk spets.

   De flesta hundraserna, såväl som hundar av blandras, är ungefär 40 procent dyrare att försäkra än den billigaste kategorin.

   - Olika raser har olika risker. Finsk spets är till exempel en betydligt friskare ras än en irländsk varghund. Men i stället för att tala om dyrare eller billigare ser vi det som en mer rättvis prissättning, med andra ord ska friskare raser inte behöva bära kostnaderna för raser som är mera sjuka, kommenterar Agria Djurförsäkrings landschef Anna Linder.

   Hälsoskillnaderna mellan olika raser är stora, vilket syns i vårdkostnaderna och därmed också i försäkringspremierna.

   Anna Linder berättar att Agria deltar i att ta fram friskare hundraser genom att göra statistik över olika rasers hälsoprofiler tillgängliga för rasklubbar.

   Tikar är dyrare att försäkra än hanhundar

   Att försäkra en tik är ungefär 18 procent dyrare än att försäkra en hanhund i våra sökningar på näträknaren. Anna Linder säger att många förundrar sig över prissättningen som hänger samman med risken för vissa könsspecifika sjukdomar.

   - Tikar löper risk att få livmoderinflammation och juvertumörer. Livmoderinflammationer är till exempel sådana att de inte ger symptom direkt. Det kan ofta leda till att det blir en akut operation, och därmed har tikar litet högre premier än hanhundar.

   Förutom kön och ras påverkas premien också av hundens ålder. I Agrias prissättning stiger premierna för hundar som är sju år eller äldre då försäkringen tecknas.

   Hundar som är yngre än tre år beviljas en rabatt på premien.

   Nyland och flera större städer har dyrare hundförsäkringar

   Bland de många faktorer som påverkar försäkringspremien är det kanske mest överraskande att du kan få en högre eller lägre premie beroende på var du bor.

   Kartan visar priset på en vårdförsäkring för en 11 månaders labradortik för vart och ett av drygt 3 000 postnummerområden i vår automatiserade exempelsökning.

   Hela Nyland hör till den dyraste premiekategorin, liksom Tammerfors och Uleåborg. Åbo, Lahtis, Kuopio och Jyväskylä har också högre premier än resten av landet.

   - I tätt bebodda områden finns det flera risker nära inpå hundägare och hundar. Samtidigt finns det tillgång till mycket avancerad vård och därmed blir premien högre. Premien sätts efter hur mycket försäkringen används och i större städer finns ofta större utbud på veterinärvård som leder till att man använder försäkringen oftare, säger Anna Linder.

   Hon berättar också att Agria utredde kostnads- och risknivåer i Finland i ungefär ett års tid innan bolaget i somras började sälja försäkringar i vårt land.

   Detta påverkar priset Agrias vårdförsäkringar för hundar

   Egentliga riskfaktorer

   • hundens ras, det är dyrare att försäkra hundraser med ärftliga sjukdomar.
   • hundens ålder, i regel är äldre hundar dyrare att försäkra.
   • hundens kön, tikar är dyrare att försäkra än hanhundar.
   • hemadress (postnummer), försäkringarna är dyrare i Nyland och vissa större städer än i resten av landet.

   Övriga faktorer och rabatter

   • självrisk, ju högre självrisk desto billigare försäkring.
   • försäkringens maximala ersättningsbelopp, ju lägre ersättning, desto billigare försäkring.
   • medlemskap i Kennelförbundet ger rabatt
   • valp- eller ungdjursrabatt som beviljas då hunden är yngre än tre år
   • nätrabatt, det är billigare att teckna försäkringen på nätet än per telefon eller via ombud

   Observationerna gäller Agrias vårdförsäkringar för hund.

   Omfattningen av försäkringsskyddet påverkar också premierna

   Uträkningarna gäller Agrias standardval för vårdförsäkring med en 160 euros rörlig självrisk (för alla veterinärbesök inom 125 dygn) och en 20 procents fast självrisk per besök på vårdförsäkringen.

   Med dessa val täcker försäkringen med andra ord inte enstaka enklare ingrepp. Det går också att välja andra alternativ som påverkar premien.

   - En lägre självrisk ger en högre premie, och med en lägre självrisk får du en högre premie. Det är standardvärdena i näträknaren, men var och en får själv bedöma nivån utifrån egen ekonomi och behovet av trygghet, säger Anna Linder.

   Agria Djurförsäkrings landschef Anna Linder
   Agria Djurförsäkrings landschef i Finland Anna Linder Agria Djurförsäkrings landschef Anna Linder Bild: Agria Djurförsäkring pressbild,Agria,Finland

   Ska finländarna börja försäkra sina hundar?

   I Finland är det få hundar som är försäkrade jämfört med grannländerna. Agrias landschef Anna Linder uppger att omkring 25 procent av hundarna i Finland är försäkrade, jämfört med hela 80 procent i bolagets hemland Sverige.

   Det ligger givetvis i Agrias intresse att öka försäkringsgraden i Finland och bolaget siktar på att bli marknadsledande på några års sikt.

   Svenska Yle har nyligen rapporterat om stigande veterinärkostnader i Finland. En stigande kostnadsnivå återspeglas också i högre försäkringspremier.

   - Jo, det gör det ju. Mer avancerad vård kostar och premienivåerna för djurförsäkringar styrs i stort sett av hur mycket försäkringen används och hur mycket veterinärvården kostar. Om vården blir dyrare kommer också premierna att stiga. Det är ju också så att hundar, liksom vi människor, lever längre och längre idag. Detta tack vare den avancerade vården som kontinuerligt utvecklas. Hunden ses ju mer och mer som en familjemedlem som man vårdar som en själv, säger Anna Linder.

   Kan en högre försäkringsgrad också medföra att hundarna erbjuds bättre - och dyrare - vård eftersom man inte själv måste ta smällen ifall hunden behöver ett dyrt ingrepp mot slutet av sitt liv?

   - Det skulle jag inte säga. En högre försäkringsgrad betyder att fler hundar får den vård dom behöver. Jag vet inte om det är någon djurägare som någonsin tycker det är roligt att besöka en veterinär. Man gör det när man måste. Det är sällan en trevlig situation då din bästa vän är sjuk. Då ser jag det mer som en trygghet i att du har tillgång till vården och kanske inte blir ekonomiskt utsatt, svarar landschef Anna Linder.

   Läs också