Hoppa till huvudinnehåll

100 000 sommarstugor får se över sitt avloppsvatten

Ido har en stuga invid Pojoviken strax bredvid fabriken.
Många sommarstugeägare har redan skött om sin avloppsvattenrening. Ido har en stuga invid Pojoviken strax bredvid fabriken. Bild: Yle/Tove Virta ido,Pojoviken,Ekenäs

Den länge omtalade och omarbetade miljöskyddslagen som gäller avloppsvattenhanteringen i glesbygden träder i kraft efter årsskiftet.

Den ursprungliga lagen kom till för 12 år sedan men ansågs då vara för sträng. Nu har man arbetat om lagen så att de striktare bestämmelserna gäller de hushåll som ligger mindre än 100 meter från ett vattendrag eller grundvattenområde. Övriga fastigheter måste endast se över avloppsvattenhanteringen i samband med större renoveringar.

I praktiken innebär den omarbetade lagen att cirka 100 000 sommarstugeägare nu måste se över sin avloppsvattenrening innan slutet av oktober 2019.

En skillnad med den nya lagen är också att till exempel hushåll med bärvatten och torrdass klarar sig lindrigare undan. Också hus byggda efter 2004 bedöms vara tillräckligt väl utrustade för avloppsvattenhanteringen.

Kommunerna kan ha striktare bestämmelser

Men lagen fungerar så att den endast ställer ett minimikrav på avloppsvattenhanteringen i glesbygden. Kommunerna kan skilt tillämpa striktare bestämmelser vid behov. Det gör man redan nu i Pargas, vilket innebär att man i praktiken redan nu följer de bestämmelser som träder i kraft, berättar miljövårdsinspektör Petri Huovila, som hjälper invånare med avloppsvattenfrågor.

- Här i skärgården i Pargas så kommer det inte att innebära några större förändringar. Vi har haft strängare regler på stränderna redan under hela 2000-talet och kommer att fortsätta med det. Stränderna och grundvattenområdena ska skötas väl. De mindre kritiska områden åtgärdas då det uppstår ett behov eller en miljöolägenhet. Har man sökt om åtgärdstillstånd eller byggnadslov för något har man också hamnat att sanera avloppsvattenhanteringen.

Petri Huovila på Pargasdagarna 2016
Petri Huovila. Petri Huovila på Pargasdagarna 2016 Bild: Yle/Nina Bergman pargasdagarna 2016

Men trots att man redan följer strikta bestämmelser för avloppsvattenhanteringen i Pargas, välkomnar Huovila lagändringen.

- Jag tycker att det hela nu blir vettigare än vad det har varit. Som det har varit hittills så har lagstiftningen tvingat hela glesbygdens fastigheter att inom ett visst tidsrum sanera sina avloppsanläggningar. Men det är någonting som inte alltid är motiverat, om du inte bor nära stränder och om det är tydligt och klart att du inte med ditt avloppsvatten kan förorena något vattendrag. Men det kostar 5 000-7 000 euro och leder inte till någon miljöförbättring, då det är onödigt i en del fall. Men bor du vid stranden eller på grundvattenområde måste du sköta dig bra och då måste man ibland vara sträng också med sådana här fall.