Hoppa till huvudinnehåll

Syndalens skjutningar inget problem för inkvartering i Tvärminne

Den gamla tegelfabriksbyggnaden i Tvärmiine i Hangö.
Inkvartering planeras i närheten av den gamla tegelfabriken i Tvärminne. Den gamla tegelfabriksbyggnaden i Tvärmiine i Hangö. Bild: Hangö stad tegelfabrik

Försvarsmakten motsätter sig bolaget RKK Groups planer på att bygga en byggnad för inkvartering i Tvärminne. Försvarsmakten hänvisar till buller från Syndalen, men miljönämnden ser inga hinder för bygget.

RKK Group söker med fullmakt av fastighetsaktiebolaget Vita Villan att få riva den gamla bostads- och ekonomibyggnaden (Örnboet) på området. I stället vill man bygga en inkvarteringsbyggnad på 350 kvadratmeter och en ekonomibyggnad på 50 kvadratmeter.

Sedan tidigare har företaget planer på en 250 kvadratmeter stor restaurangbyggnad på tomten invid hamnen i Tvärminne.

Försvarsmakten: Inte en trivsam miljö

Örnboet har fungerat som bostäder för arbetare och tjänstemän vid det tidigare tegelbruket. Byggnaderna har stått oanvända och det är omotiverat att bevara dem, har miljönämnden redan tidigare konstaterat.

Utsikt från fabriksbryggan i Tvärminne.
Området i fråga ligger vid havet i Tvärminne. Utsikt från fabriksbryggan i Tvärminne. Bild: YLE/Malin Valtonen fabriksbryggan

Försvarsmakten har ändå anmält i oktober att man vill ge ett utlåtande om alla undantag och avgörande som gäller planeringsbehov inom Syndalens bullerområde. Därför har miljönämnden låtit försvarsmakten uttala sig i frågan.

Försvarsmakten anser att byggplatsen inte uppfyller målen i lagen om byggande för en hälsosam, trygg och trivsam miljö.

Buller inget hinder

Miljönämnden säger ändå att området för Tvärminne by redan är bebyggt. Det finns en generalplan som gäller för området och den möjliggör byggande.

Den byggnad man ansöker om tillstånd för ligger på gränsen till bullerområde 55 till 60 decibel. Enligt riktvärden för skjutbanebuller är rekommendationen att det maximala bullret på fritidsområden ska vara 60 decibel.

Nämnden konstaterar att inkvarteringsbyggnaden kan jämföras med fritidsbosättning och att bullret inte utgör något hinder för byggande.

Bolaget har nu två år på sig att ansöka om bygglov för inkvarteringen.