Hoppa till huvudinnehåll

Rosk’n Roll gör förändringar vid avfallsstationerna

Lastbil och hög av skräp
Avfallstationen på Domargård i Borgå. Arkivbild. Lastbil och hög av skräp Bild: Yle/Jeannette Lintula roskn roll,Borgå,avfallsstationer,avfallssortering,avfall

Tjänsterna vid avfallsstationerna ska bli mer enhetliga. Det nya året för med sig ändringar för avfallsstationernas verksamhet både i östra och västra Nyland.

Från och med början av 2017 kommer Rosk’n Rolls avfallsstationer att ta emot samma typer av grundavfall.

När avfallet är korrekt sorterat tar bolaget emot det mesta från vanliga hushåll, utan avgift.

Utöver grundutbudet finns också mottagning av andra slag av avfall vid de större avfallsstationerna. Separat information för varje avfallsstation finns på Rosk’n Rolls webbplats.

Små leveranser prissätts enligt volym

Då tjänsterna görs mer enhetliga betyder det också ändringar då det kommer till mottagning av vissa slag av avfall, och prissättningen.

Från och med 2017 prissätts alla småleverantörers avgiftsbelagda avfall enligt volym, med undantag av styckesprissatta däck och stubbar.

En småleverantör är en kund som levererar avfall med personbil eller paketbil med släpvagn.

Ändringarna i korthet

  • De som levererar små och de som levererar stora avfallslaster dirigeras separat. Små laster debiteras enligt volym, stora laster enligt vikt.
  • Samma basserviceutbud på alla Rosk'n Rolls avfallsstationer. Vid de större stationerna dessutom andra tjänster.
  • Enhetliga sorteringsanvisningar på avfallsstationerna: brännbart och icke-brännbart blandavfall sorteras separat, behandlat och obehandlat trä sorteras separat

I praktiken bedömer Rosk’n Rolls anställda hur stor volymen på avfallet som kunder levererar är. Priset för hushållens små laster är inte samma som företagens.

Stora laster ska prissättas enligt vikt. Storleverantörer är kunder som levererar avfallspartier med lastbil, långtradare eller traktor. Priserna är de samma både för hushåll och företag.

Stora laster tas emot bara på de avfallsstationer som har en bilvåg, alltså i Hangö, Karis, Sibbo, Lojo, Borgå eller Vichtis.

I östra Nyland debiteras dessutom mottagning av överskottsjord per last.

Nya trafikarrangemang på Munka och Domargård

Dessutom kommer trafikarrangemangen vid avfallscentralerna Munka i Lojo och Domargård i Borgå att ändras.

Småleverantörstrafiken dirigeras i fortsättningen förbi vågen, vilket betyder att de professionella avfallstransportörerna och de som levererar avfall från hushåll inte köar i samma fil i fortsättningen.

Hög av avfall
Avfall på Domargård. Arkivbild. Hög av avfall Bild: Yle/Jeannette Lintula rosk

Vid de två avfallsstationerna ska dessutom utföras bygg- och ändringsarbeten under våren. Skyltar läggs upp, men kunderna får också råd av personalen på plats.

I västra Nyland ändras sorteringsanvisningarna för blandavfall som levereras till avfallsstationen. Kunden ska själv sortera det som brännbart och icke-brännbart avfall på stationen.

I östra Nyland har kunderna redan tidigare sorterat avfallet.

Mer information om förändringarna finns på Rosk’n Rolls webbplats.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland