Hoppa till huvudinnehåll

Uttjänta bildäck blir olja i ny anläggning

Slitna bildäck
Slitna bildäck Bild: Yle/Rolf Granqvist slitna bildäck.

Snart är det möjligt att sätta däcken i tanken. En ny anläggning börjar ta vara på den olja som finns i bildäck.

Uttjänta bildäck består till stor del av olja som hittills inte just alls tagits till vara. Nu har Salobaserade Ecomation utvecklat en ny process som gör det möjligt att ta vara på oljan i däcken. Företaget bygger en anläggning i Nokia och den sätts i drift i oktober. Då ska det vara möjligt att få ut brännolja, men även diesel ur däcken. Inledningsvis är årsvolymen fyra miljoner liter olja, men beräknas öka efterhand.

Liknande anläggningar finns redan utomlands. Också i Finland har det gjorts försök att ta vara på oljan i däcken, men processerna har inte varit fungerande. Ecomation litar på att deras anläggning ska fungera och använder sig av teknik som utvecklats i Finland.