Hoppa till huvudinnehåll

HFD: För mycket byggrätt i stranddetaljplan i Tenala

En strand i skärgården
Det finns i dag 25 byggnader vid Lillsjön. En strand i skärgården Bild: Yle/Nina Bergman skärgård

Stranddetaljplanen för Bonviken i Raseborg kan inte godkännas. Det har Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast.

Orsaken är att man inte har tagit vattendragen i beaktande tillräckligt mycket och att det inte finns tillräckligt med sammanhängande obebyggda områden.

Raseborgs stadsfullmäktige godkände stranddetaljplanen för Bonviken i Kvigos i Tenala i november 2014.

De nya byggrätterna som ingick i planen ligger vid Lillsjöns strand. Lillsjön är en känslig vik som förbinds med havet via ett 200 meter smalt sund.

Det finns i dag 25 byggnader vid Lillsjön. Den nya stranddetaljplanen skulle ha inneburit fyra nya fritidsbyggnader med egen strand.

Bristfällig utredning enligt NTM-centralen

Nylands närings-, trafik- och miljöcentral besvärade sig till Helsingfors förvaltningsdomstol. Förvaltningsdomstolen förkastade stadsstyrelsens beslut för Bonviken. Motiveringarna var bland annat bristfälliga utredningar och lagstridigt innehåll.

Företaget Bonviken Ab som äger marken besvärade sig i sin tur till Högsta förvaltningsdomstolen över förvaltningsdomstolens beslut.

HFD förkastade Bonviken Ab:s besvär och konstaterar att planen strider mot innehållskraven i för stranddetaljplaner i och med att den tillåter för många nybyggen.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland