Hoppa till huvudinnehåll

Presidenten stadfäste jourreformen - men med ovanlig kommentar

En bild på president Sauli Niinistö.
En bild på president Sauli Niinistö. Bild: imago/newspix/ All Over Press sauli,Sauli Niinistö,Niinistö,presidenter

President Niinistö har stadfäst lagen om jourreformen vilket innebär att Seinäjoki får fullskalig jour.

Presidenten ansåg det ändå vara nödvändigt att kommentera lagen, eftersom riksdagens Social- och hälsovårdsutskott inte exakt beskrivit hur de språkliga rättigheterna i praktiken ska tillgodoses.

Niinistö säger att jourtjänster kan överföras från Vasa till Seinäjoki endast om det är säkert att patienterna har möjlighet att tala finska eller svenska.

Niinistö: Rätten till eget språk är särskilt viktig för dem som är sjuka

Jag ser det som nödvändigt att göra följande uttalande, säger Niinistö:

"Det har i offentligheten förts en intensiv debatt om detta lagförslag. Det har framförts åsikter om att den lag som riksdagen antagit och som nu ska stadfästas inte beaktar de språkliga rättigheterna och därmed strider mot grundlagen.

Social- och hälsovårdsutskottet har inte exakt beskrivit hur de språkliga rättigheterna i praktiken ska tillgodoses. Det står klart att tillämpningen av lagbestämmelsen måste uppfylla grundlagens krav.

Rätten att använda det egna språket, finska eller svenska, är en rättighet som tryggas i grundlagen. Detta är särskilt viktigt för dem som är sjuka."

Det är en laglighetsfråga, inte en ändamålsenlighetsfråga, att de språkliga rättigheterna garanteras.― President Sauli Niinistö

Riksdagens grundlagsutskott förutsätter att de språkliga rättigheterna tryggas åtminstone genom att Seinäjoki centralsjukhus åläggs en uttryckligen lagfäst skyldighet att se till att de svenskspråkiga som överförs från Vasa till Seinäjoki i praktiken kan använda sitt eget språk, konstaterar presidenten vidare.

Social- och hälsovårdsutskottet har dock inte i hälso- och sjukvårdslagen exakt beskrivit hur de språkliga rättigheterna i praktiken ska tillgodoses, menar Niinistö.

Det står klart att tillämpningen av lagbestämmelsen måste uppfylla grundlagens krav.
― President Sauli Niinistö

I detta fall innebär det enligt min uppfattning att jourtjänster kan överföras från Vasa till Seinäjoki endast om det vid överförandet råder säkerhet om att patienterna får dessa tjänster på finska eller svenska enligt eget val, avslutar Niinistö.

Enligt grundlagsexperten, professor Olli Mäenpää som Yle Nyheter har talat med är det ovanligt att presidenten tar ställning på det här sättet.

Markeringen är inte juridiskt bindande, men kan ses som ett slags påminnelse och vägledning, menar Mäenpää.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes