Hoppa till huvudinnehåll

Rättslärd: Varför började ingen undersöka Aarnios förehavanden tidigare?

Straffrättsforskaren Dan Helenius vid Helsingfors universitet
Straffrättsforskaren Dan Helenius vid Helsingfors universitet Bild: Yle Helsingfors universitet,dan helenius

Det är lite överraskande att så många åtalspunkter gick igenom och att bara ett fåtal förkastades, säger straffrättsforskaren Dan Helenius vid Helsingfors universitet.

Bevisen var ganska spretiga. Hur övertygande är tingsrätten i sin dom när man har satt ihop alla bevis?

- Det har inte funnits så att säga något rykande vapen utan det har varit fråga om flera helheter, och olika omständigheter som pekar i samma riktning. Tingsrätten anser att åklagarna har lyckats bevisa att det är Aarnio som har varit Bölemannen och som har haft de här olika mobiltelefonerna och att det är han som har haft kontakt med de olika personerna i Holland.

- Också gällande egendomen, kontanterna som hittades på hans tomt anser tingsrätten att de inte kan ha något annat ursprung än brottslig verksamhet. Det handlar om en helhet av olika omständigheter och bevis som pekar mot samma mål, där tingsrätten anser att åklagarna har fört fram tillräckligt starka bevis för Aarnios skuld.

Kunde man ha gjort en annan bedömning, kan det gå annorlunda i hovrätten?

- Alltid kan det gå annorlunda. Det finns inget som garanterar att hovrätten bedömer bevisningen på samma sätt som tingsrätten. Det återstår att se om hovrätten är lika övertygad om åklagarnas synpunkter.

Återstår att se om hovrätten bedömer bevisningen på samma sätt som tingsrätten― Dan Helenius

Aarnio var en högt uppsatt polischef i Helsingfors. Hur har det inverkat på straffet att han så grovt missbrukade sin ställning som polis?

- Tingsrätten säger flera gånger att det att Aarnio har varit högt uppsatt polis på narkotikaenheten är ett faktum som bidrar till att de här brotten ska bedömas som speciellt grova eftersom allmänheten förutsätts ha ett starkt förtroende för polisen och Aarnios agerande har varit ägnat att försvaga det förtroendet.

Vilka av de här brotten anser du att är särskilt graverande?

- Det fanns flera åtalspunkter gällande de olika narkotikabrotten. Att en högt uppsatt polisman har varit involverad i grova narkotikabrott och organiserat införsel är redan det väldigt graverande och exceptionellt om man ser till vår kriminalhistoria.

Att han har hotat vittnen och försökt sätta dit en oskyldig, tror du att det påverkar polisen?

- Det är klart att allmänhetens tilltro till polisen kanske får sig en liten törn men i det stora hela tror jag inte att man kan tala om någon form av strukturerat missbruk eller korruption inom polisen. Det handlar om en enskild persons agerande.

Man kan fråga sig hur det har tillåtits ske― Dan Helenius

- Men man kan fråga sig hur det har tillåtits att det har kunnat ske. Hur är det möjligt att inga varningsklockor har börjat ringa tidigare och att ingen har börjat undersöka Aarnios förehavanden tidigare.

- Det är kanske mera fråga om att det har saknats någon form av strukturella skyddsmekanismer som kunde ha förhindrat det som skedde, säger Helenius.

Läs också