Hoppa till huvudinnehåll

SFP-politiker: Kommunalt bolag ska ge större flexibilitet i Jakobstad

Stadshuset i Jakobstad
Stadshuset i Jakobstad Bild: YLE/Chanette Härus Österbotten,Jakobstad,jakobstads stadshus

Det kommunala bolaget Alerte tar över de tekniska stödtjänsterna i Jakobstad vid årsskiftet. Stadstyrelsen väljer styrelse på fredag.

Drygt 250 kommunalt anställda i Jakobstad överförs som gamla anställda till det kommunala aktiebolaget Alerte från den 1 januari 2017. Tekniska verket köper tjänster av bolaget som bara har en kund, staden Jakobstad.

Större flexibilitet ska ge inbesparingar

Bolagiseringen ska ge en större flexibilitet i användningen av personal än den nuvarande organisationen och därmed ge inbesparingar. Den orsaken nämns åtminstone av stadsstyrelsens ordförande Peter Boström (SFP) och Kenneth Holmgård (SFP).

Huvudförtroendemannen Kari Viinikka som också är suppleant i Alertes interimsstyrelse säger också att arbetssätten kommer att ändras i samband med bolagiseringen.

- Det är ingen större kalabalik på fältet, besluten är fattade, vi ställer bara till det för oss själva om vi sätter någon käpp i hjulet, säger Kari Viinikka.

- Utvecklingen kommer i stor utsträckning att hänga på beställarsidan, det vill säga tekniska verket. Allting måste ha en beställare, bolaget Alerte gör inget gratis.

Kommer bolagiseringen att leda till personalminskningar?

- Ingen vet riktigt i dag, efter ett år har säkert vd:n Håkan Forss någon synpunkt på det, säger stadsstyrelsens ordförande Peter Boström.

Proffs eller politiker i styrelsen

Stadsstyrelsen i Jakobstad sammanträder fredagen den 30 december och då kommer frågan om bolagets styrelse, som ska ersätta den nuvarande interimsstyrelsen, upp till behandling. Frågan är om Alerte ska vara en expert- eller politikerledd organisation.

- Helst inte politiker, det vore ganska olyckligt, helst vill jag ha experter, säger Kenneth Holmgård (SFP). Styrelsen bör inte heller vara alltför stor.

- Drömbilden för min del är en blandning, säger Peter Boström (SFP), men det är oklart var vi landar. Om vi inte kommer överens blir det politiker.

- Åtminstone till en början borde hela styrelsen bestå av politiker, eftersom kommuninvånarna betjänas av verksamheten och står för betalningen via skatterna, säger Jarmo Ittonen (VF). Koncernledningen försvåras om styrelsen består av utomstående, den kan börja leva sitt eget liv.

Den nya kommunallagen som träder i kraft i sommar innebär enligt stadsjuristen Anne Ekstrand att varken stadsdirektören eller stadsstyrelsens medlemmar kan ingå i bolagets styrelse.

I styrelsen kan det inte heller ingå personer som är medlemmar i bildningsnämnden eller tekniska nämnden eller underavdelningar av dem, eftersom de i så fall skulle ha dubbla roller som beställare och verkställare.

Kommunalval på våren

Läget kompliceras av att det blir kommunalval på våren och ingen vet med säkerhet vem som ingår i stadsstyrelsen när valet är över. Alertes styrelse ska enligt stadgarna ha 3-5 medlemmar och 1-2 suppleanter.

- Jag tror att det måste till en ny bolagsstämma i juni efter valet och när den nya kommunallagen har trätt i kraft, säger stadsjurist Anne Ekstrand i Jakobstad.