Hoppa till huvudinnehåll

2017: Större gåvor får ges skattefritt, dyrare bo i hus i tätort

Skatteförvaltningen i Åbo.
Skatteförvaltningen i Åbo. Bild: Yle/Linus Hoffman skattebyrå,beskattning,skattedeklaration,förhandsifylld skattedeklaration,Skatteförvaltningen,skatteförvaltning

Det sker flera ändringar i våra skatter under 2017.

Konkurrenskraftsavtalet som arbetsmarknadsparterna enats om höjer löntagarnas arbetspensions- och arbetslöshetsavgifter samt sjukförsäkringens dagpenningsavgifter.

Arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter sjunker i motsvarande grad för att minska på kostnaderna för arbetskraften.

Exempelvis de kommunala arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter blir i genomsnitt 26,53 procent av den lönesumma som utgör grunden för avgiften. År 2016 var andelen 29,39 procent.

Det blir skattelättnader i löneinkomster på inalles 515 miljoner euro.

Inkomstskatten minskar med cirka 0,6 procentenheter och den gäller alla inkomstklasser.

Löner och beskattning
Löner och beskattning Bild: Yle Grafik,skattelättnader,beskattning,löner

De lägsta inkomstgrupperna (under 14 000 euro i året) befrias från att betala dagpenningsavgift för sjukförsäkring, vilket minskar på lönearbetarnas betalningsbörda med 63 miljoner euro.

Den kommunala skatten stiger i 47 och sjunker 14 kommuner.

Ner med folkpensionen, lindrigare skatt på pensionsinkomster

Pensionärer beskattas lindrigare för 135 miljoner euro. Det sker genom ökade möjligheter till avdrag för pensionsinkomsten och lindrigare tilläggsbeskattning av pensionsinkomster.

Samtidigt sker nedskärningar i folkpensionen.

Nästa år är folkpensionen 628,85 euro per månad för ensamstående och 557,79 euro per månad för den som lever i ett parförhållande.

Arvsskatten och gåvoskatten minskar och avdragen för makar och minderåriga höjs. Generationsväxlingar vid gårdar ska göras enklare genom lindrigare beskattning vid överlåtelsen.

I fråga om gåvoskatten stiger den minsta beskattade summan från 4 000 till 5 000 euro. I första skatteklassen sjunker den översta skatteprocenten i gåvobeskattningen från 20 till 17 procent och i arvsbeskattningen till 19 procent.

Ett nytt företagaravdrag minskar på företagarnas inkomstbeskattning med 128 miljoner euro.

Hushållsavdraget höjs så att avdragbarheten höjs från 45 till 50 procent för det arbete som köps av ett företag eller en företagare. Det ger 30 miljoner euro mindre skatteintäkter.

Maximibeloppet av hushållsavdrag per kalenderår är 2 400 euro per person och för makar 4 800 euro.

Bostadslånets räntor kan inte dras av som förr

År 2017 är 45 procent av bostadslånets räntor avdragsgilla, vilket är 10 procentenheter mindre än år 2016.

Under 2016–2019 minskar rätten till ränteavdrag för bostadslån med tio procentenheter per år så att endast 25 procent är avdragsgilla år 2019.

Fastighetsskatten stiger i 125 kommuner. Den nedre gränsen för beskattningen på ordinarie bostäder höjs från 0,37 till 0,41 procent. Den nedre gränsen på den allmänna fastighetsskatten, som gäller till exempel tomter, stiger från 0,80 till 0,93 procent.

Fastighetsskattens höjning märks främst bland personer som bor i radhus och egnahemshus i huvudstadsregionen och samt bland sommarstugeägare.

Fordonsskatten stiger så att den årliga avgiften stiger med 36,50 euro. Bilar med små utsläpp favoriseras i beskattningen under hela regeringsperioden till ett värde av 180 miljoner euro.

Lättnaderna träder i kraft graderat under 2016-2019.

Båt- och motorcykelägare beskattas

En årlig skatt planeras för registrerade båtar och lätta motorfordon med vilken man skulle få in 50 miljoner euro. Lagen ska enligt planerna träda i kraft 1.5.2017.

Segelbåtar ligger i hamn
Segelbåtar ligger i hamn Bild: Yle/Camilla Kivivuori småbåtshamnar,segling,segelbåtar,sommar,Katanpää (halvö i Finland)

Enligt lagförslaget skulle båtskatten vara 100-300 euro i året. För motorcyklar föreslås 150 euro i året.

I fråga om båtar skulle gränsen gå vid nio meters längd eller en motor som är starkare än 38 kw (motsvarande 51 hästkrafter).

Frågan om båtskatt är öppen för Ålands del - där har den väckt mycket kritik. Man tror att skatten blir dyrare att driva in än vad den ger i skatteinkomster.

Motorcyklar med en motor större än 125 kubikcentimeter är tänkt att omfattas av skatten. Också mopedbilar och fyrhjulingar räknas till beskattningsbara fordon.

Accisen på sötsaker och glass slopas vid årsskiftet, vilket minskar på skatteintäkterna med 110 miljoner euro.

Dessutom slopas läskeaccisen på isbitar samt växtbaserade produkter som ersätter mjölk.

Dyrare att köra bil, värma upp hus och röka cigarretter

För att kompensera skattebortfallet för godis höjs energiskatten.

Beskattningen av trafikbränslen, det vill säga bensin och diesel skärps med 100 miljoner euro. En bensinliter blir därmed 2,5 cent dyrare.

Hus på Majberget i Borgå
Hus på Majberget i Borgå Bild: Yle/Stefan Härus hus,Borgå,egnahemshus,småhus,småhusområden

Beskattningen av uppvärmningsbränsle höjs med 45 miljoner euro. De årliga uppvärmningskostnaderna för ett oljeuppvärmt egnahemshus ökar med cirka 42 euro och med cirka 11 euro i egnahemshus med fjärrvärme.

Tobaksaccisen höjs i fyra etapper under 2016-2017 med sammanlagt 135 miljoner euro. Priset på en medeldyr cigarrettask stiger med 50 cent under vardera året.

Under hela valperioden skärps tobaksaccisen med 270 miljoner euro.

Det föreslås också att vätskorna som används i elcigarretter i början av år 2017 ska omfattas av tobaksaccisen.

Läs mera:

Riksdagen debatterar skattesänkningar - se hur din beskattning påverkas!

Vem gynnas mest av regeringens skattesänkningar? Vår interaktiva grafik visar hur förändringarna påverkar din beskattning!