Hoppa till huvudinnehåll

Jourfrågan fick SFP:s gallupstöd att skjuta i höjden - "Visst är det anmärkningsvärt"

Grafik över partimätningens resultat
Grafik över partimätningens resultat Bild: Yle 30.12.2016

SFP gör sitt bästa resultat på tio år i Yles partimätning. Enligt vd:n för Taloustutkimus Jari Pajunen märks kampen för Vasa centralsjukhus tydligt i stödet för SFP.

- I början av månaden låg stödet för SFP på cirka fyra procent, medan stödet under de två sista veckorna varit över fem procent. Visst är det anmärkningsvärt.

Enligt Pajunen finns det ett tydligt samband mellan det ökade stödet för SFP och behandlingen av jourreformen i riksdagen. Mest ökade stödet då jourreformen behandlades som intensivast i riksdagen:

- Nog är det frågan om en stor förändring. Frågan är hur länge effekten håller i sig, konstaterar Pajunen.

Jari Pajunen
SFP sticker ut i Yles mätning, konstaterar Jari Pajunen. Jari Pajunen jari pajunen

SDP håller täten

Också i övrigt ser siffrorna hyfsade ut för oppositionens del. De gröna går framåt en aning och får ett stöd på 13,3 procent.

SDP håller positionerna och är Finlands största parti just nu. Enligt mätningen stöder drygt 21 procent av finländarna SDP.

Stödet för Kristdemokraterna har varit stabilt under hela det gångna året. Stödet för KD är 3,6 procent, exakt samma siffra som i november.

Vänsterförbundet är undantaget som bekräftar regeln: Partiet har haft motlut i galluparna hela hösten och får nu ett stöd på 7,6 procent.

Juha Sipilä
Turbulensen kring statsministern har inte påverkat Centerns väljarstöd. Juha Sipilä Bild: Yle / Marja Väänänen juha sipilä

Turbulensen kring statministern rinner av Centern

Vad regeringen beträffar så tycks turbulensen kring statsminister Juha Sipilä inte ha någon nämnvärd inverkan på Centerns väljarstöd. Stödet för Centern är i praktiken oförändrat jämfört med senaste mätning: 20,3 procent.

Sannfinländarna ökar en aning och närmar sig nu tioprocentsstrecket. Det sammanlagda stödet för regeringen dras ändå ned av Samlingspartiet som tappar en och en halv procentenhet jämfört med november.

Med hjälp av vår interaktiva grafik kan du se hur stödet för partierna har utvecklats över tid. Texten fortsätter under grafiken.


';} else {html += ' ' + (date.getMonth() + 1) + "/" + date.getFullYear() + '

';}; $.each(values, function (i, point) { html += '
' + point[0] + ': ' + Highcharts.numberFormat(point[1], 1, ',', ' ') + ' %
'; }); if (intervjuade[this.points[0].point.index+1] != undefined) {html += '
Intervjuade: '+ Highcharts.numberFormat(intervjuade[this.points[0].point.index+1], 0, ',', ' ')} if (felmarginal[this.points[0].point.index+1] != undefined) {html += '
Felmarginal: ±' + Highcharts.numberFormat(felmarginal[this.points[0].point.index+1], 1, ',', ' ') + ' %-enh.'}; return html; }, backgroundColor:'#fff', borderColor:'#ccc', borderRadius:0, borderWidth:1, shadow:false, shared:true, style:{ color:'#444', fontFamily:'arial', fontSize:12, fontWeight:'normal' }, useHTML:true }, plotOptions: { series: { marker: { enabled: false, symbol: 'circle' }, lineWidth: 5, connectNulls: true, events: { legendItemClick: function () { return false; } } } }, series: [ {id: 'isSaml', stack: 'Yle', dashStyle: 'Solid'}, {id: 'isSDP', stack: 'Yle', dashStyle: 'Solid'}, {id: 'isSannf', stack: 'Yle', dashStyle: 'Solid'}, {id: 'isC', stack: 'Yle', dashStyle: 'Solid'}, {id: 'isGron', stack: 'Yle', dashStyle: 'Solid'}, {id: 'isV', stack: 'Yle', dashStyle: 'Solid', visible: false}, {id: 'isSFP', stack: 'Yle', dashStyle: 'Solid', visible: false}, {id: 'isKD', stack: 'Yle', dashStyle: 'Solid', visible: false}, {id: 'isOvr', stack: 'Yle', dashStyle: 'Solid', visible: false}, {name: 'Saml', stack: 'HS', dashStyle: 'ShortDot', visible: false, showInLegend: false}, {name: 'SDP', stack: 'HS', dashStyle: 'ShortDot', visible: false, showInLegend: false}, {name: 'Sannf', stack: 'HS', dashStyle: 'ShortDot', visible: false, showInLegend: false}, {name: 'C', stack: 'HS', dashStyle: 'ShortDot', visible: false, showInLegend: false}, {name: 'Grön', stack: 'HS', dashStyle: 'ShortDot', visible: false, showInLegend: false}, {name: 'V', stack: 'HS', dashStyle: 'ShortDot', visible: false, showInLegend: false}, {name: 'SFP', stack: 'HS', dashStyle: 'ShortDot', visible: false, showInLegend: false}, {name: 'KD', stack: 'HS', dashStyle: 'ShortDot', visible: false, showInLegend: false}, {name: 'Övr', stack: 'HS', dashStyle: 'ShortDot', visible: false, showInLegend: false} ], xAxis: { type: 'datetime', plotLines: plotLines, dateTimeLabelFormats: { millisecond: '%H:%M:%S.%L', second: '%H:%M:%S', minute: '%H:%M', hour: '%H:%M', day: '%d.%m.%Y', week: '%d.%m.%Y', month: '%b %Y', year: '%Y' } }, yAxis: { title: { text: 'Stöd (%)' }, gridLineColor: '#e3e3e3', floor: 0, min: 0, endOnTick: false } }; // Create the chart var chart = new Highcharts.Chart(highchartsOptions); $('#yddvizYle').click(function () { if (isYle == true) { chart.series[0].hide(); chart.series[1].hide(); chart.series[2].hide(); chart.series[3].hide(); chart.series[4].hide(); chart.series[5].hide(); chart.series[6].hide(); chart.series[7].hide(); chart.series[8].hide(); isYle = false; $(this).removeClass("selected"); } else { if (isSaml == true) chart.series[0].show(); if (isSDP == true) chart.series[1].show(); if (isSannf == true) chart.series[2].show(); if (isC == true) chart.series[3].show(); if (isGron == true) chart.series[4].show(); if (isV == true) chart.series[5].show(); if (isSFP == true) chart.series[6].show(); if (isKD == true) chart.series[7].show(); if (isOvr == true) chart.series[8].show(); isYle = true; $(this).addClass("selected"); } }); $('#yddvizHS').click(function () { if (isHS == true) { chart.series[9].hide(); chart.series[10].hide(); chart.series[11].hide(); chart.series[12].hide(); chart.series[13].hide(); chart.series[14].hide(); chart.series[15].hide(); chart.series[16].hide(); chart.series[17].hide(); isHS = false; $(this).removeClass("selected"); } else { if (isSaml == true) chart.series[9].show(); if (isSDP == true) chart.series[10].show(); if (isSannf == true) chart.series[11].show(); if (isC == true) chart.series[12].show(); if (isGron == true) chart.series[13].show(); if (isV == true) chart.series[14].show(); if (isSFP == true) chart.series[15].show(); if (isKD == true) chart.series[16].show(); if (isOvr == true) chart.series[17].show(); isHS = true; $(this).addClass("selected"); } }); function toggleParty(div, state, yle, hs) { if (state == true) { chart.series[yle].hide(); chart.series[hs].hide(); state = false; $(div).removeClass("selected"); } else { if (isYle == true) chart.series[yle].show(); if (isHS == true) chart.series[hs].show(); state = true; $(div).addClass("selected"); } return state; } $('#yddvizSaml').click(function () { isSaml = toggleParty(this, isSaml, 0, 9); }); $('#yddvizSDP').click(function () { isSDP = toggleParty(this, isSDP, 1, 10); }); $('#yddvizSannf').click(function () { isSannf = toggleParty(this, isSannf, 2, 11); }); $('#yddvizC').click(function () { isC = toggleParty(this, isC, 3, 12); }); $('#yddvizGron').click(function () { isGron = toggleParty(this, isGron, 4, 13); }); $('#yddvizV').click(function () { isV = toggleParty(this, isV, 5, 14); }); $('#yddvizSFP').click(function () { isSFP = toggleParty(this, isSFP, 6, 15); }); $('#yddvizKD').click(function () { isKD = toggleParty(this, isKD, 7, 16); }); $('#yddvizOvr').click(function () { isOvr = toggleParty(this, isOvr, 8, 17); }); $('#yddvizDatum').click(function () { var i = chart.xAxis[0].plotLinesAndBands.length; if (i > 0) { while (i--) { chart.xAxis[0].plotLinesAndBands[i].destroy(); } $(this).removeClass("selected"); } else { chart.xAxis[0].update({ plotLines: plotLines }); $(this).addClass("selected"); } }); $('#yddvizZoom2007').click(function () { chart.xAxis[0].setExtremes(Date.UTC(2007, 0, 1), zoomEndDate); chart.redraw({duration: 0}); $(this).addClass("selected"); $('#yddvizZoom2014').removeClass("selected"); $('#yddvizZoomReset').removeClass("selected"); }); $('#yddvizZoom2014').click(function () { chart.xAxis[0].setExtremes(Date.UTC(2014, 0, 1), zoomEndDate); chart.redraw({duration: 0}); $(this).addClass("selected"); $('#yddvizZoomReset').removeClass("selected"); $('#yddvizZoom2007').removeClass("selected"); }); $('#yddvizZoomReset').click(function () { chart.xAxis[0].setExtremes(Date.UTC(1994, 0, 1), zoomEndDate); chart.redraw({duration: 0}); $(this).addClass("selected"); $('#yddvizZoom2014').removeClass("selected"); $('#yddvizZoom2007').removeClass("selected"); }); });
Välj partier:
Saml
SDP
Sannf
C
Grön
V
SFP
KD
Övr
Välj mätningar:
Yle HS
Zooma:
Visa allt 2007- 2014-

Felmarginal i %-enheter och gäller för de stora partierna. Källa: Yle/Taloustutkimus & HS/TNS-Gallup.

Mäter stödet inför kommunalvalet

Till skillnad från tidigare partimätningar kartlägger den aktuella mätningen finländarnas partisympatier inför det instundande kommunalvalet.

Vanligen brukar mätningarna utgå från det parti de tillfrågade skulle rösta på om riksdagsvalet ordnades nu.

Sammanlagt intervjuade Taloustutkimus 1946 personer under perioden 7-28.12. Av dessa uppgav 1 122 sina partisympatier.

Felmarginalen i undersökningen är 2,4 procentenheter för de större partiernas del. Tack vare en korrigeringskoefficient är resultaten ändå i praktiken exaktare än så.