Hoppa till huvudinnehåll

Betongen börjar rivas vid sjukhusbygget i Åbo

T3-sjukhusbygget vid ÅUCS och dess problembalkar
Kryssen visar vilka betongfundament som ska bort. T3-sjukhusbygget vid ÅUCS och dess problembalkar Bild: Yle/Marie Söderman, Nina Bergman (grafik) åucs,Åbo universitetscentralsjukhus

Betongfundamenten på byggarbetsplatsen för det nya T3-sjukhuset i Åbo börjar rivas på tisdag denna vecka. Starten sköts fram med en dag.

Förra veckan blev det klart att konstruktionerna är så pass svaga att de måste ersättas med nya på grund av hållfasthetsproblem i den betongmassa som Rudus levererat.

Den slutliga rapporten om konstruktionsmissarna presenteras i februari.

Rivningsarbetet påverkar också trafiken på Helsingforsvägen.

Sjukhuset byggs över motorvägen, vilket kräver tillfälliga trafikarrangemang. Från och med fredag påverkas trafiken ytterligare då det ena körfältet i riktning mot Åbo stängs.

Det innebär att endast ett körfält är i bruk i vardera riktningen ända till maj och gör trafiken trögare.

Bilderna visar hur stort arbete det är frågan om. Åminstone måste alla fundament med kryss rivas. Artikeln uppdaterades 3.1.2017 och kompletterades med en bild till, den första bilden förtydligades med fler kryss.

T3-sjukhusbygget i Åbo
Stora betongfundament ska bort, utredningarna kring pelarraden med frågetecken är fortfarande på hälft. T3-sjukhusbygget i Åbo Bild: Yle/Marie Söderman, Yle/Nina Bergman (grafik) Åbo universitetscentralsjukhus,t3-sjukhuset i åbo

Läs också