Hoppa till huvudinnehåll

Det här vill vi se i Finland i år

Frost, is och ett räck som ser ut som korset i Finlands flagga.
Frost, is och ett räck som ser ut som korset i Finlands flagga. Bild: Ulrica Fagerström naturen,Finland,finlands flagga

Jobba med elevernas självkänsla. Tro på barnets styrkor. Tro på det svenska i Finland. Må regeringen börja tänka efter före.
Nu får vi tro det bästa om Finland och vad vi tillsammans kan få till stånd i år.

Vi har ett nytt och fräscht år där så gott som alla blad är oskrivna och vad som helst åtminstone i teorin kan hända… Vilka förhoppningar har vi om det finländska samhället i år?

Äppel på trädet.
Äppel på trädet. Bild: Ulrica Fagerström Äppelskörd

Porträttbild av Micaela Romantschuk
Porträttbild av Micaela Romantschuk Bild: YLE/Ted Urho micaela romantschuk-pietilä

Micaela Romatschuk-Pietilä är verksamhetsledare på Hem och skola och vill att man i skolorna satsar ännu mer på forum där barn, personal och föräldrar kan träffas.

- Vi borde satsa på mjuka världen! Se det som en viktig del av skolans uppdrag att jobba med elevernas välmående, självkänsla, trygghet och trivsel. Mer samarbete mellan föräldraföreningar, lärarkåren och elevkåren. Mycket görs men vi kan bli ännu bättre på det!

Och så efterlyser Micaela mer positiv psykologi i skolorna.

- Se på barnens styrkor istället för brister. Stöda barnet att tro på sig själv och sina egna förmågor. Det finns olika program för det här, till exempel sådana som Folkhälsan håller i. Men det handlar samtidigt om ett förhållningssätt. Hur man talar om sina barn, hur man tror på sina barns förmågor och inte jämför dem med kamraterna. Var och en kan gå till sig själv och fundera hur och vad man kan göra.

Havet på sommaren.
Havet på sommaren. Bild: Ulrica Fagerström naturen,havet

Markus Österlund poserar i en korridor.
Markus Österlund poserar i en korridor. Bild: YLE/Ted Urho Markus Österlund,folktingssekreterare

Markus Österlund, sekreterare på Folktinget svarar för sin del så här.

- Min förhoppning gällande regeringen är att den skulle ha mer förebyggande arbete, inse konsekvenserna av den politik den för. Innan man avger ett förslag se vad det kommer att leda till. Så småningom då de stångat huvudet i väggen tillräckligt många gånger kanske de inser det.

Gällande det svenska i Finland har Österlund följande förhoppning för i år.

- Vi bör ha en tro på svenskans framtid i Finland. Ingen blir bättre av att vi ger upp tron på och hoppet om framtiden. Där behöver vi lite positiv psykologi. Jag är helt säker på att om 20-30 år kommer svenskan fortfarande att vara ett levande språk i Finland.

hamnens ljus.
hamnens ljus. Bild: Ulrica Fagerström havet

Dina förhoppningar om 2017?!

Vad önskar du att ska hända i Finland? Eller specifikt i din region? Eller inom din bransch? Vem skulle gärna få göra vad?