Hoppa till huvudinnehåll

Får man ljuga i valkampanjer? Så här svarar finländarna!

Bild på tre händer med korsade fingrar.
Bild på tre händer med korsade fingrar. Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press fingrarna,självbedrägeri,lögner

En överväldigande majoritet av finländarna fördömer lögner i samband med valkampanjer. Däremot accepterar en stor del av de tillfrågade att kandidaterna lyfter fram provokativa teman.

Det är Stiftelsen för kommunal utveckling som kartlagt finländarnas inställning till osanna, överdrivna och provokativa påståenden i samband med valkampanjer.

Resultaten visar att finländarna är beredda att acceptera provokativa utsagor och omskakande uttalanden som en del av valkampanjerna. Däremot godkänner endast ett fåtal av de tillfrågade att kandidater ljuger.

Endast fyra procent av de tillfrågade anser att man under vissa omständigheter kan acceptera lögner under vissa omständigheter. Över nittio procent att lögner inte hör hemma i valkampanjer.

statistik över finländarnas inställning till lögner i politiken
statistik över finländarnas inställning till lögner i politiken är det acceptabelt att ljuga

Enkla lösningar efterlyses

Undersökningen kartlade också finländarnas inställning till olika politiska problemformuleringar.

Bland annat anser tre av fyra tillfrågade att kandidater ska kunna säga saker rent ut, också om dessa uttalanden skulle uppfattas som kränkande.

Vidare anser nästan hälften av de tillfrågade att det är bättre att lita på sin egen uppfattning om vad som är rätt och fel än att lita på experternas åsikter.

En klar majoritet av de tillfrågade anser att världen har blivit så komplicerad att det behövs "fler enkla lösningar" på problemen.

Statistik över finländarnas inställning till enkla lösningar i politiken
Statistik över finländarnas inställning till enkla lösningar i politiken världen är komplicerad

Utbildning och partisympatier påverkar

Föga överraskande ger utbildningsnivå och partisympatierna en fingervisning om hur de tillfrågade gestaltar omvärlden.

De politiska preferenserna märks bland annat i inställningen till vad som får sägas i samband med valkampanjer. Av sannfinländarnas väljare anser hela 90 procent att det ska "vara möjligt att säga saker rent ut, också om det skulle kränka många människor." Av De grönas och Vänsterförbundets väljare håller endast en dryg fjärdedel med om påståendet.

Personer med med akademisk utbildning är minst benägna att hålla med om påståendet att världen blivit så krånglig att det behövs enkla lösningar, medan personer med lägre utbildning mer litar på sin egen uppfattning av vad som är rätt och fel.

De tillfrågades ålder tycks också påverka attityderna till vissa frågor. Bland annat tilltar känslan av att världen är en komplicerad plats med åldern.

Några expertråd är 60-plussarna trots det inte i behov av, visar kartläggningen.

1046 personer intervjuades för undersökningen under perioden 26-30.11.2016.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes