Hoppa till huvudinnehåll

Migri i Vasa tar över utlänningsärendena i Österbotten

Polishuset i Vasa.
Arkivbild. Polishuset i Vasa. Bild: YLE/ Luzilla Backa polishuset i vasa

Migrationsverket tar över tillståndsärenden för utlänningar från polisen. För Österbottens del betyder det att all service koncentreras till en ny verksamhetspunkt i Vasa.

Migrationsverket har nu tagit över samtliga tillståndsärenden för utlänningar av polisen. Det för med sig nio nya servicepunkter runt om i landet och att 75 anställda flyttas över från polisen till Migrationsverket.

För Österbottens del öppnas en servicepunkt i Vasa. Den har fem anställda, av vilka tre flyttas över från polisen.

Orsaken till att tillståndsärendena flyttas till Migri är att det är där expertisen finns. I och med förändringen hoppas man på en effektivare verksamhet.

Miia Mattila, överinspektör på Migrationsverkets immigrationsenhet.
Miia Mattila. Miia Mattila, överinspektör på Migrationsverkets immigrationsenhet. Bild: Yle/Joni Kyheröinen miia mattila,Migrationsverket

Det handlar om i stort sett allt som har med uppehållstillstånd att göra, förutom asylansökningar. En asylansökan lämnas fortfarande till polisen.

Färre servicepunkter

Tidigare kunde tillståndsärenden för utlänningar skötas på de flesta polisstationerna i Österbotten. Nu finns det bara Vasa.

Det blir alltså glesare mellan servicepunkterna. Rent konkret betyder det till exempel att man inte längre kan gå in på polisstationen i Jakobstad med sitt ärende.

Men överinspektör Miia Mattila på immigrationsenheten säger att det inte är ofta som en enskild kund fysiskt behöver besöka servicepunkten.

- Dessutom kan man sköta det mesta elektroniskt via nätet, säger Mattila.

Effektivare verksamhet

Biträdande inspektör Blanka Simidzija är en av de tre som flyttas över från polisen i Österbotten. Hon tror att verksamheten kommer att effektiveras i och med att det nu är bara en myndighet som har hand om alla ärenden.

Hon tycker att det är bra att polisen och Migrationsverkets servicepunkt finns i samma byggnad.

- Det är bra att kollegorna från polisen finns nära till hands, säger Simidzija.

Blanka Simidzija, biträdande inspektör på Migrationsverkets enhet i Vasa.
Blanka Simidzija. Blanka Simidzija, biträdande inspektör på Migrationsverkets enhet i Vasa. Bild: Yle/Joni Kyheröinen migrationsverket i vasa,Migrationsverket

På Migri har man räknat med att en servicepunkt bestående av fem personer ska vara tillräckligt i Vasa.

Men i Vasa är man inte så säker på saken.

- Jag vet inte, jag är lite kritisk. Det är ett stort område med många kunder. Arbetsbördan är stor, men vi måste helt enkelt börja på och se hur det går, säger Simidzija.

Förutom i Vasa öppnar Migrationsverket servicepunkter i Helsingfors, Kuopio, Lahtis, Villmanstrand, Uleåborg, Reso, Rovaniemi och Tammerfors.

Servicepunkten i Vasa ska inte blandas ihop med den asylenhet som verkade i staden under 2016. Den enheten har lagts ner och hade hand om asylärenden.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten