Hoppa till huvudinnehåll

Färsk enkät visar: Svårare att få hemvård på svenska i Helsingfors

Äldre händer
I Helsingfors får långt ifrån alla som vill service på svenska inom hemvården. Äldre händer Bild: Yle/Anna Savonius dorrit hoffman

En färsk enkät avslöjar att det har blivit svårare att få hemvård på svenska i Helsingfors. 64 procent uppger att de aldrig får service på svenska, vilket är 11 procentenheter mer än 2015 då Helsingfors stad gjorde en liknande enkät.

Enkäten som beskriver situationen år 2016 besvarades av 2 435 klienter, av vilka 141 har svenska som modersmål. Totalt uppgav 206 personer att de uttryckligen hade bett om att få hemvård på svenska. Av dem var det ändå bara 15 procent som fick svenskspråkig service.

Omkring en femtedel uppgav att de har fått svenskspråkig service ibland eller sällan. Hela 64 procent uppgav att de aldrig har fått service på svenska. Svaren visar på en klar försämring jämfört med situationen 2015.

Tillgång till service på svenska2016 (PROCENT)Förändring sedan 2015 (PROCENTENHETER)
Får alltid svenskspråkig service15-5
Ibland13-7
Sällan9+2
Inte alls64+11

"Visar att vi har en del att jobba med"

För Helsingfors stad kommer resultatet inte som en överraskning.

- Resultatet visar att vi har en del att jobba med, säger Säde Pitkänen som är specialplanerare vid social- och hälsovårdsverket.

Pitkänen påpekar ändå att enkäten ingalunda är heltäckande, men att den visar att problem finns.

Resultatet visar att vi har en del att jobba med.― Säde Pitkänen, specialplanerare, Helsingfors stad

Fungerar bara i södra stadsdelarna

Enkäten pekar också på tydliga skillnader inom staden. I de södra stadsdelarna fungerar den svenskspråkiga servicen betydligt bättre än i övriga delar av staden.

- I de södra områdena har vi egen personal som sköter servicen. På de östra, västra och norra områdena har vi använt oss av köptjänster. Vi har haft problem med just de här köptjänsterna. Vi anlitar ett flertal företag, så det handlar inte om problem med endast ett företag, säger Pitkänen.

De geografiska skillnaderna syns till exempel i statistiken över om service på svenska överhuvudtaget erbjuds som ett alternativ. Inom det södra serviceområdet erbjöds svenska som ett alternativ till majoriteten av klienterna. I de övriga serviceområdena var det vanligare att inte erbjuda svensk service.

Vi har haft problem med köptjänsterna. Vi anlitar ett flertal företag, så det handlar inte om endast ett företag.― Säde Pitkänen, specialplanerare, Helsingfors stad
Erbjuds svenska som ett alternativ?
ServiceområdeAntalJa (antal)Nej (antal)Svarade ej (antal)
Hela staden sammanlagt (svenskspråkiga)141547314
Södra473296
Västra4715275
Norra10190
Östra376283

"Köptjänster orsaken till problemen"

Pitkänen kan däremot inte säga varför enkäten visar att den svenskspråkiga servicen har försämrats under fjolåret. Enligt Pitkänen är det ändå sannolikt att problemen har med köptjänsterna att göra. Yle Huvudstadsregionen berättade om problemen med köptjänster i höstas.

- För ett antal år sedan försökte vi bygga upp en modell där vi med egen personal skulle ha skött alla svenskspråkiga klienter i Helsingfors, men vi konstaterade att vi inte klarar av det. Vi är beroende av privata producenter, säger Pitkänen.

Ny konkurrensutsättning kan förbättra situationen

Staden har tillsvidare inga konkreta planer på hur den svenskspråkiga servicen inom hemvården ska förbättras. Enligt Säde Pitkänen kommer staden ändå att gå igenom problemen tillsammans med de privata serviceproducenterna.

- Vi har också en ny konkurrensutsättning på gång. Det är meningen att beakta hur företagen klarar av att sköta den svenskspråkiga servicen, säger Pitkänen.

Konkurrensutsättningen pågår ända till nästa höst och de nya serviceproducenterna ska väljas innan första oktober.