Hoppa till huvudinnehåll

Nytt om D-vitaminbrist: Kan öka risken för kronisk huvudvärk

D-vitamintabletter.
D-vitaminbrist har det forskat mycket om. Nya forskningsrön vittnar om ökad risk för kronsik huvudvärk bland medelålders män. D-vitamintabletter. Bild: Yle/Jessica Edén D-vitamin,webbdoktorn

D-vitaminbrist kan öka risken för kronisk huvudvärk – åtminstone bland medelålders män, visar ny forskning vid Östra Finlands universitet. Resultaten publicerades i tidskriften Scientific Reports.

Forskarna undersökte D-vitaminhalten hos 2 600 män i åldern 42-60 år under åren 1984-1989. 68 procent av dem hade under 50 nmol/l D-vitamin i blodet, vilket är under den rekommenderade nivån.

När männen som undersöktes delades in i fyra kategorier enligt deras D-vitaminvärden konstaterade forskarna att de personer som hade den lägsta D-vitaminhalten i blodet hade en dubbelt högre risk att drabbas av kronisk huvudvärk än de personer som hade den högsta halten.

250 av de undersökta männen hade kronisk huvudvärk minst en gång i veckan. De som hade återkommande huvudvärk hade också en lägre D-vitaminhalt än de andra.

Oklart hur det påverkar kvinnor

Eftersom undersökningsmaterialet bestod enbart av medelålders män kan man inte berätta vilket sambandet mellan kronisk huvudvärk och D-vitaminbrist är bland män i andra åldrar eller kvinnor, berättar Jyrki Virtanen, docent i näringsepidemiologi vid Östra Finlands universitet.

- Kvinnor lider oftare av migrän än män men det går inte att säga vilken effekt D-vitamin skulle ha för kvinnor, det behövs helt enkelt mera forskning.

Forskningen stöder teorin om att för lite D-vitamin kan leda till ökad risk för flertalet kroniska sjukdomar. D-vitaminbrist har också tidigare kopplats ihop med ökad risk för huvudvärk, men då har det handlat om betydligt mindre omfattande forskningar.

- På somrarna får de flesta tillräckligt med D-vitamin från solen, men på vintrarna kan det vara skäl att ta D-vitamintillskott ifall man inte får i sig tillräckligt med D-vitamin från maten.

Virtanen säger att det inte helt och hållet går att utesluta att andra faktorer påverkade forskningsresultatet, så som till exempel kroppsmasseindex (BMI) hos forskningsdeltagarna eller mindre motion.

D-vitaminläget bra i Finland

Forskningsmaterialet är från medlet av 1980-talet och på den tiden var D-vitaminbrist rätt utbrett, säger Virtanen.

Situationen har förbättrats betydligt sedan dess. Nuförtiden har de flesta finländarna ett rekommenderat D-vitaminintag.

Än så länge finns det inte forskningsuppgifter om vilka effekter för stor dosering av D-vitamin har för långvariga effekter, men också det undersöks i Finland, och resultat är att vänta inom några år.

- Att D-vitaminbrist kan öka risken för många sjukdomar finns det forskning på, men än så länge är det inte känt om tillräckliga D-vitaminnivåer kan minska riskerna för sjukdomar.

På onsdagen rapporterade många medier om att ett D-vitaminpreparat stoppas i Frankrike efter att en baby har dött.

Läs också

Hälsa

 • Läkare som påpekar vikten borde också kunna erbjuda hjälp

  Hurdan hjälp erbjuds den som vill ha hjälp med sin övervikt?

  Många överviktiga berättar att vikten ofta tas upp inom hälsovården fastän besöket gäller något helt annat. Ändå kan det vara svårt att få hjälp när man vill ha det. Hur ska läkarna egentligen göra? Vi frågar specialläkare Milla Rosengård-Bärlund.

 • Träning som är kul!

  Om du hör ordet motion eller träning, vad tänker du på då?

  Om du hör ordet motion eller träning, så vad tänker du på då? Är ordet negativt laddat? Är det skolidrotten där du blev vald sist? Är det blod, svett och tårar eller tråkig träning som aldrig tar slut? Isåfall är det dags att tänka om.

 • Nytt superantibiotikum utvecklas av forskare

  En molekyländring har gjorts i vancomycin.

  Forskare har gjort en molekyländring i vancomycin, ett centralt antibiotikum vid behandling av svåra infektioner, uppger FNB. Enligt forskarna gör den nya strukturen det svårt för bakterierna att utveckla resistens.

 • Ser ditt barn på nätporr?

  Allt yngre barn porrsurfar, vissa blir beroende.

  I Sverige är medelåldern för pojkar att första gången medvetet börja konsumera pornografi 12.3 år. De yngsta som uppger att de sett nätporr går på förskolan.

 • Synskadades förbund bekymrat: Man kan inte längre få service av människor

  Kritik mot att biljettförsäljningen upphör i tågen.

  Synskadade är bekymrade över att biljettförsäljningen inom kollektivtrafiken i huvudstadsregionen försvinner. Ordförande för förbundet finlandssvenska synskadade, Sune Huldin, ser det här som ett led i en samhällsutveckling där service som ges av människor minskar. Och det här drabbar synskadade.

 • Ta vara på din sömn!

  Publikens kommentarer om sömn och sömnlöshet.

  Vi frågade er om hur ni sover. Här är era kommentarer och råd kring sömnlöshet.

 • Sömnbrist tär på hjärnan och kroppen

  Speciellt immunsystemet försvagas om du lider av sömnbrist.

  Stresshormoner håller dig vaken. Om du stressar och belastar hjärnan eller gör fysiskt tungt jobb har du ofta stresshormoner kvar i blodet. Då kan det vara svårt att få sömn, säger Tarja Stenberg, sömnforskare vid Helsingfors universitet.

 • Om vi inte sover dör vi

  Viktigt att sova bra på natten för att må bra på dagen.

  Hur vi sover på natten påverkar starkt hur vi mår på dagen – och i livet. Tillfällig sömnlöshet är vanligt och inget att oroa sig för, men om sömnlösheten blir långvarig finns det skäl att söka hjälp. En god sömnhygien med regelbundna vanor hjälper de flesta, i vissa fall kan finnas anledning att låta undersöka sig på en sömnklinik.

 • Är vila nästa stora trend?

  Människan behöver sömn, vila och aktivitet i rätt balans.

  En sömnlös längtar efter sömn, en stressad längtar efter vila. Vi behöver en bra balans mellan sömn, vila och aktivitet. Men hur ska vi uppnå balansen?

 • Bihåleinflammation

  Känn igen symptomen och lär dig vad du ska göra.

  Hur vet man om man har bihåleinflammation? Måste man alltid ta antibiotika för att bli av med den? frågar en läsare. Öron-, näs- och strupspecialisten Johan Hedström svarar.

 • Mykoplasmalunginflammation

  Långvarig hackhosta, feber, ansträngd andning och ovanlig trötthet kan vara tecken på en lunginflammation förorsakad av den lilla mikroben Mycoplasma pneumoniae. Diagnosen kan vara svår att ställa men är viktig för att patienten ska kunna få rätt sorts behandling.

 • Laryngit (”falsk krupp”) hos barn

  Så hjälper du ett barn med andnöd.

  Skällande hosta och andningssvårigheter i samband med en förkylning betyder att infektionen har spridit sig till struphuvudet (larynx). Kall luft underlättar andningen. Om barnet har mycket svårt att andas kan det behöva sjukhusvård.

 • RS-virus hos spädbarn

  Infektionen kan vara livshotande för de minsta.

  RS-viruset, som just nu ger vanliga förkylningssymptom hos vuxna kan vara livshotande för spädbarn. Skydda din baby mot smittan och uppsök läkare om hen blir sjuk.

Nyligen publicerat - Hälsa