Hoppa till huvudinnehåll

Lärare i Nykarleby frias från alla åtal

Österbottens tingsrätt
Österbottens tingsrätt. Österbottens tingsrätt Bild: Yle/Roger Källman österbottens tingsrätt

Österbottens tingsrätt har förkastat alla åtal mot den manliga lärare i Nykarleby som anklagades för sexuellt utnyttjande av barn.

Läraren åtalades för två fall av sexuellt utnyttjande av barn, två fall av sexuellt utnyttjande och tjänstebrott.

Tingsrätten förkastar alla åtal som ostyrkta.

Enligt åtalen för sexuellt utnyttjande av barn ska läraren genom beröringar och textmeddelanden utsatt målsägandena för sexuella handlingar som varit ägnade att skada deras utveckling.

Alternativt yrkade åklagaren, för ovan beskrivna agerande, på straff för försök till sexuellt utnyttjande av barn. Målsägandena var vid tillfället mellan 6 och 11 år.

I åtalet för brott mot tjänsteplikt ansåg åklagaren att läraren missbrukat sin ställning i förhållande till de barn som står i direkt lydnadsförhållande till honom genom att som lärare i grundskolan kränka elevers personliga integritet.

Tingsrätten anser med stöd av målsägandenas utsagor, psykologutlåtanden och vittnesförhör att de i åtalen beskrivna olika beröringarna och uttalandena förekommit, samt att läraren skickat textmeddelanden till den ena av målsägandena.

Hade ett fysiskt sätt

Men tingsrätten anser det outrett att svarandens uttalanden, beröringar eller textmeddelanden skulle kunna anses ha haft väsentlig sexuell innebörd.

Med andra ord finner tingsrätten det outrett att det skulle ha varit frågan om sexuella handlingar.

Eftersom det inte varit frågan om sexuella handlingar uppfylls inte villkoren vare sig för sexuellt utnyttjande av barn eller för sexuellt utnyttjande.

Lärarens agerande kan inte heller anses ha utgjort försök till sexuellt utnyttjande av barn.

Tingsrätten konstaterar att beröringarna och uttalandena också förekommit beträffande andra elever än målsägandena. Läraren hade överlag ett fysiskt sätt: Han kom väldigt nära både barn och vuxna då han pratade med dem.

Det har också framgått att läraren kunde komma för nära, samt att han på grund av sin personlighet kunde ha svårt att märka när han överskred gränsen.

Tingsrätten finner inga grunder för att läraren skulle behöva avsättas från sin tjänst. Mannen jobbar dock inte som lärare för tillfället.

Hans rättegångskostnader på nästan 16 000 euro ska ersättas av staten.

Läs också