Hoppa till huvudinnehåll

Undersökning: Finländska flickor förlorar intresset för teknologi när de är 14

En flicka och en dator.
En flicka och en dator. Bild: ullstein bild - CARO / Sebastian Kahnert/ All Over Press teknologi,informationssökning,Google Inc.,flickor,barn (åldersgrupper),skolor

Enligt en undersökning som gjorts av Microsoft är finländska flickor mindre intresserade än flickor i andra länder av att jobba inom teknologi- och vetenskapsbranscher.

Tusen finländska flickor i åldern 11-18 år deltog i STEM-undersökningen (Science, technology, engineering and mathematics), som kommer att publiceras i februari. Sammanlagt deltog 9 500 flickor från nio länder i Europa i undersökningen.

Av de finländska flickorna meddelade 62 procent att vetenskap och teknologi har en stor betydelse i deras liv, men endast 37 procent sade sig kunna tänka sig en karriär inom teknologi och vetenskap.

- Det finns redan mycket kvinnor som jobbar i tekniska branscher, men av någon anledning ser de unga inte de här branscherna som något för dem. Inte är det här för jobbigt eller för tekniskt. Nu vore det viktigt att de fina människorna som jobbar inom de här branscherna skulle stiga fram för att motivera unga kvinnor, säger Satu Huotari som ansvarar för forskningsprojekt vid Microsoft.

Ungefär 41 procent av de finländska svarandena har en rollmodell som uppmuntrar dem i fråga om teknologi och vetenskap. Lärare, syskon och till exempel skolkamrater kunde vara viktiga rollmodeller.

Enligt Satu Huotari var det just bristen på rollmodeller i Finland som steg fram som den största frågan i undersökningen.

- Föräldrar och syskon ses som viktiga påverkare. Men flickor vill inte bli tvingade att studera de här ämnena. De vill hitta glädjen i själva ämnet. Det måste vara tillräckligt praktiskt, de borde få göra saker med sina egna händer.

Intressant till en början, men sedan inte alls

Enligt Microsoft är det ett problem att så få kvinnor jobbar inom teknologibranscherna eftersom man går miste om kunnig arbetskraft. De som arbetar inom branschen har för liknande bakgrund, vilket bromsar upp teknologiutvecklingen.

- Det behövs framförallt diversitet, det vill säga människor med olika bakgrund. Vi behöver också dem vars intresse väcks först som lite äldre. Vi borde få flickors intresse för teknologi att hålla i sig före det dör ut.

En kvinna studerar och skriver på datorn.
Intresset för teknologi är väldigt litet bland kvinnor i 18-årsåldern i Finland. En kvinna studerar och skriver på datorn. Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press datorer,studier,studerande,kvinnor

Och i Finland dör intresset redan före det hinner väckas ordentligt. Finländska flickor börjar intressera sig för teknologi och vetenskap i genomsnitt i 11,2 års ålder. Det är lite tidigare än i övriga länder.

Men i 14 års ålder är de finländska flickornas intresse redan nästan obefintligt, enligt undersökningen. Intresset vaknar till liv igen för en stund i 15-årsåldern, men sedan kommer en lång nedförsbacke. I 18-årsåldern är intresset väldigt litet och betydligt mindre än i genomsnitt i de europeiska länder som deltog i undersökningen.

Dåliga erfarenheter leder till ointresse

Finländska flickor som sysslat med informationsteknik i hela sitt liv ser sig själva som skickliga användare av ny teknologi. De tycker heller inte att de har sämre kunskaper än pojkar.

De flickor som är intresserade av vetenskap och teknologi i skolan är ofta medvetna om sina kunskaper, men gör inte ett nummer av sitt kunnande på samma sätt som pojkarna.

Finländska flickor är särskilt intresserade av att besöka olika arbetsplatser och bekanta sig med hur kvinnliga proffs och forskare arbetar.

De flickor som i undersökningen sade sig vara ointresserade av vetenskap och teknologi motiverade det oftast med att de tidigare haft dåliga erfarenheter.

Analyserandet av Microsofts STEM-undersökning är fortfarande på hälft och för nio länders del publiceras undersökningen i sin helhet i februari.