Hoppa till huvudinnehåll

Här är frågorna som känns viktiga i kommunalvalet

Närbild av gammal kvinna som kör rollator.
Äldreomsorgen är en stor valfråga i kommunalvalet. Närbild av gammal kvinna som kör rollator. Bild: YLE / Marcus Rosenlund äldreomsorg,åldringar,ensamhet

Äldreomsorgen, hemkommunens ekonomi och skuldsättning, hälsoservicen och sysselsättningen är de viktigaste valfrågorna inför kommunalvalet i april. Över 90 procent kategoriserar dem som viktiga i en undersökning som Stiftelsen för kommunal utveckling (KAKS) låtit göra.

De tre mest populära frågorna är inga stora överraskningar. Hela 94 procent av medborgarna tycker att äldreomsorgen är en mycket eller ganska viktig fråga inför valet.

Vidare anser 93 procent att hemkommunens ekonomi och hälsoservicen är viktiga eller ganska viktiga och 92 procent nämner sysselsättningen.

Den tekniska servicen, grundskolorna och tryggheten i närmiljön anses också vara viktiga frågor inför kommunalvalet.

Kommunfusioner och kultur mindre populära

Undersökningen visar att kommunfusioner och kulturservicen inte har högsta prioritet hos medborgarna. 54 procent tycker att kommunfusioner är en helt oviktig eller inte speciellt viktig fråga inför valet.

Bara 10 procent tycker att kulturservicen, till exempel teater och musik, är en mycket viktig fråga.

Alkohol och knark i närmiljön ses inte heller som en speciellt viktig valfråga.


På Folkhälsans seniorhus i Helsingfors flödar åsikterna om viktiga valfrågor. Louis Lewinsky, Jukka Routimo, Ulla Andersson, Jarl Wahlström, Maire Wahlström och Ulla Knus tycker till.

Invandringen inte en stor valfråga

Med tanke på hur mycket olika frågor relaterade till invandring har diskuterats de senaste åren bjuder undersökningen på en liten överraskning. Endast 23 procent av de som svarade på undersökningen tycker att invandringen är ett mycket viktigt tema inför valet.

Av alla de 24 ämnena som KAKS bad folk lista kom invandringen in på plats 21.

Bland annat biblioteksservicen och statens skuldsättning och ekonomi bedöms vara viktigare än invandringen inför kommunalvalet.

Små skillnader anhängare emellan

De olika partiernas anhängare har enligt undersökningen en ganska likriktad världsbild. De flesta ser lika på vilka som är de allra viktigaste frågorna.

Sannfinländarnas, Socialdemokraternas och De grönas anhängare anser att hälsoservicen är viktigast. Centerns och Samlingspartiets anhängare prioriterar hemkommunens ekonomi aningen högre än andra.

Undersökningen gjordes av Gallup Kanava, som frågade drygt 1000 medborgare i slutet av november. Undersökningen har en felmarginal på tre procentenheter åt vardera hållet.