Hoppa till huvudinnehåll

Skogsindustrin försonas med fienden - digitaliseringen

Erno Järvinen, skogsforskningschef MTK
Med en digital marknadsplats för virke, nås balans och effektivitet, säger Erno Järvinen på MTK. Erno Järvinen, skogsforskningschef MTK Bild: Mårten Wallendahl / Yle erno järvinen

En öppen virtuell handelsplats för virkesaffärerna ska snart ge alla aktörer likvärdig inblick på marknaden. Men den största möjligheten är hur man bäst möter industrins ökande virkesbehov.

Aktörerna på virkesmarknaderna har med olika framgång försökt digitalisera affärerna. Men en ny handelsportal, som ska bli verklighet i år, ökar insynen i både priser och marknadsläge.

- Jag är helt övertygad om att den här tjänsten kommer att förbättra konkurrenskraften inom branschen. Och ökad transparens och information är något alla parter vinner på, säger Erno Järvinen som är forskningschef för skogslinjen på Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter, MTK.

Järvinen säger att det finns många sätt att effektivera virkeshandeln. Bland annat kunde konkurrenskraften förbättras genom att minska på de årliga transaktionskostnaderna på 200 miljoner euro som virkesköpen innebär.

Tjänsten förbättrar konkurrenskraften av hela sektorn i Finland.― Erno Järvinen

Med en öppen och övergripande handelsplattform har man goda chanser att minska på kostnaderna, bedömer Järvinen.

- Redan tidigare har det gjorts olika försök att göra handeln nätbaserad, men det har inte gått så bra. Men nu är tiden mogen och de befintliga systemen kan integreras till den nya tjänsten, säger Erno Järvinen.

Tomas Strandbergs skogsmaskin.
Den digitala marknadsplatsen hoppas man ska få upp efterfrågan på virke. Tomas Strandbergs skogsmaskin. Bild: Yle/Marica Hildén virkeshög

På MTK säger man att skogsvårdsföreningarna fortfarande spelar en viktig roll i virkesaffärerna. I Nyland sköts affärerna historiskt som rotförsäljning, utförd av Södra skogsreviret.

Då har skogsägarna själva mindre nytta av en öppen marknadsplats för virket.

Vi hoppas att användningen blir effektivare för alla parter― Jan Slotte

Men på andra håll i landet har prissättning och balansen mellan utbud och efterfråga på olika kvaliteter varit mera svåröverskådlig. Då tillför tjänsten mera nytta.

Skogsvårdsföreningen i Österbotten har redan i några år använt en digital marknadsplats för virkesofferterna. Men enligt verksamhetsledaren ändrar man inte på så mycket i den praktiska handeln genom att införa en mera omfattande marknadsplats.

- Men det har vi märkt att tjänsten ger en bättre balans mellan utbud och efterfrågan. Men när läget är att utbudet är större än efterfrågan tenderar köpen att bli selektiva, säger Slotte som är verksamhetsledare för Skogsvårdsföreningen i Österbotten.

Jätteinvesteringar ger fart

Den springande punkten är alltså att få upp efterfrågan på virke. Det hoppas både Jan Slotte och Erno Järvinen kommer att ske genom de stora investerar som planernas inom skogs- och pappersindustrin i Finland.

- I dagsläget täcker vår virkestillgång också efterfrågan till Metsä groups cellulosafabrik i Äänekoski. Men vi hoppas att någon eller några av de aviserade fabriksplanerna i Kotka, Kemijärvi, Jakobstad eller Kemi blir verklighet, säger Jan Slotte.

Även på MTK räknar man med uppsving på virkesmarknaden. Priserna har hållits stabila under de senaste åren. Men det är eftersträvansvärt att få upp både avverkningen och den inhemska användningen av alla typer av virke.

Enligt Erno Järvinen kan den nya tjänsten delvis hjälpa upp balansen på marknaden.

- Men det största problemet har varit svag efterfrågan på massaved, så de nya investeringsplanerna är väldigt välkomna, säger Järvinen.