Hoppa till huvudinnehåll

Breivik i hovrätten - massmördaren strider för bättre behandling i fängelset

Anders Behring Breivik dödade 77 människor i juli 2011
Anders Behring Breivik dödade 77 människor i juli 2011 Bild: EPA/LISE ASERUD NORWAY OUT Anders Behring Breivik,massmord,Oslo,Norge,Breivik

Oslo tingsrätt gav överraskande Anders Behring Breivik rätt på en av de två punkter som han stämt den norska staten på. Både staten och Breivik överklagade domen och nu tas fallet upp i nästa instans.

Domstolen fann att staten har brutit mot artikel 3 i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, som förbjuder omänsklig eller förnedrande behandling.

Under rättegången kom det fram att Breivik ofta har varit fullständigt isolerad 23 timmar per dygn. Han har också ofta tvingats ha handfängsel och har nakenvisiterats hundratals gånger.

Faktaruta: Anders Behring Breivik

 • Breivik dödade 77 personer på lägerön Utøya och i Oslo den 22 juli år 2011.
 • År 2012 dömdes han till 21 års fängelse med möjlighet till förlängning.
 • Breivik sitter i fängelset i Skien och har tre celler på sammanlagt 30 kvadratmeter till sitt förfogande. Han har också tillgång till bland annat tv, videospel, böcker, tidningar och en dator utan internet.
 • Breiviks kontakt med omvärlden är mycket begränsad och han hålls isolerad från de andra fångarna.
 • I juli 2015 stämde Breivik norska staten för brott mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter på grund av förhållandena i fängelset.
 • I april 2016 fällde tingsrätten staten för brott mot artikel 3, men frikände staten när det gäller artikel 8.
 • Den norska staten dömdes att betala Breiviks rättegångskostnader på drygt 30 000 euro.
 • Båda parterna överklagade domen.
 • I mars 2017 gick hovrätten emot tingsrättens dom och friade den norska staten.
 • Breivik överklagade till Högsta domstolen, som i juni 2017 beslöt att inte bevilja prövotillstånd
 • Breiviks advokat meddelade att saken förs vidare till Europadomstolen

Tingsrätten ansåg att staten inte har tagit tillräckligt stor hänsyn till Breiviks psykiska hälsotillstånd när man har fattat beslut om hans restriktioner i fängelset. Rätten slog därmed fast att staten kränker Breiviks rättigheter som fånge.

Det kändes som en spark i magen att gärningsmannen vann en sådan offentlig seger― Eskil Pedersen, som överlevde, till NRK

Den norska staten tycker att Oslo tingsrätt gjorde fel i sin värdering av bevismaterialet om Breiviks förhållanden i fängelset.

Breivik lite mindre isolerad

Sedan tingsrättens dom i april har Breivik fått vissa lättnader i sin isolering. Han får nu umgås mera med fängelsevakter och när hans advokater kommer på besök är de bakom ett galler i stället för bakom en glasruta.

Breiviks advokat Øystein Storrvik är ändå missnöjd, eftersom han anser att Breivik borde få umgås med andra fångar. Staten anser däremot att massmördaren måste hållas isolerad från de andra fångarna, både för sin egen och för de andra fångarnas säkerhet.

Anders Behring Breivik har suttit en del av tiden i Skien.
Breivik sitter i högsäkerhetsanstalten Skien. Anders Behring Breivik har suttit en del av tiden i Skien. Bild: EPA TOR ERIK SCHROEDER skien

I april hade Breivik också stämt staten för brott mot artikel 8 i Europakonventionen, eftersom han ansåg att den norska staten begränsar hans rätt till korrespondens med omvärlden. Breivik var missnöjd över att staten kontrollerar hans brevkorrespondens med omvärlden.

Rätten frikände ändå staten på den här punkten, eftersom den ansåg att massmördaren fortfarande utgör en fara för samhället. Staten har därför rätt att förhindra att han skapar nätverk utanför fängelset. Breivik har överklagat domen.

Svårt för de anhöriga

Den 10 januari tas de båda fallen upp på nytt i nästa instans. Precis som under den förra rättegången, hålls domstolsförhandlingarna av säkerhetsskäl i fängelset i Skien. Rättegången är öppen för allmänheten men säkerhetsarrangemangen är rigorösa.

För många av de överlevande och anhöriga till de 77 dödsoffren kom domen i april som en chock.

- Det kändes som en spark i magen att gärningsmannen vann en sådan offentlig seger, sade överlevaren Eskil Pedersen till NRK efter tingsrättens dom.

Lisbeth Kristine Røyneland, som förlorade sin 18-åriga dotter i attacken och leder en stödgrupp för anhöriga, tycker att Breiviks fängelseförhållanden är rimliga med tanke på att han dödade 77 personer.

- Vi hoppas att staten vinner den här andra ronden, säger Røyneland.

Samtidigt finns det också de som anser att domen var en seger för den norska rättstaten.

"Att domstolen dömer till Breiviks fördel är ett tecken på att vi har ett fungerande rättsväsende som respekterar de mänskliga rättigheterna även under extrema förhållanden" skrev överlevaren Bjørn Ihler på Twitter efter domen i april.