Hoppa till huvudinnehåll

Hård kritik mot bristande försvarsförmåga i Sverige

Försvarsmakten i Sverige rustar upp på Gotland.
De första värnpliktiga kan kallas in i sommar. Försvarsmakten i Sverige rustar upp på Gotland. Bild: Ingemo Lindroos försvar

Sverige återinför värnplikten i en tid då allt fler oroas över brister i den svenska försvarsförmågan. De politiker som för några år sedan lade ner stora delar av det svenska försvaret vill ha en större satsning på försvarsförmågan i dag.

Debatten om den svenska försvarsförmågan har varit livlig under de senaste veckorna och opinionsmätningar visar att största delen av svenskarna inte litar på förmågan att försvara landet.

Regeringen har fått kritik för att inte skjuta till tillräckligt med pengar nu då försvarsförmågan ska återuppbyggas snabbt. Försvarsminister Peter Hultqvist säger, på den svenska försvarskonferensen i Sälen, att återuppbyggnaden tar tid. Han skyller på att misstaget att nedmontera försvaret gjordes under de förra borgerliga regeringarna.

- Åtta år av borgerligt regerande med tydlig felbedömning av läget i Ryssland. Dåliga relationer mellan regeringen och försvarsmakten, kombinerat med en omotiverat självsäker attityd finns kvar i minnet, säger Hultqvist.

Långsiktig plan för försvaret påbörjas nu

Men Hultqvist vill inte lova hur mycket mera pengar det svenska försvaret får om fyra år, då följande försvarsbeslut ska börja gälla från år 2021.

I stället bjuder han in alla riksdagspartier för att fundera på hur den svenska försvarsförmågan ska utvecklas. I samband med det arbetet ska den långsiktiga budgeten slås fast.

Innan dess ska det nuvarande försvarsbeslutet, som gäller fram till år 2020, förverkligas. Tidigare har en summa motsvarande 1,8 miljarder euro utlovats extra för den här perioden, för att verkställa det som partierna har kommit överens om.

- Koncentrerar vi oss på den uppgiften och till och med framhåller att det är viktigt, så kommer vi att nå resultat.

Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist
Försvarsminister Peter Hultqvist vill ha mera försvarssamarbete med Finland. Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist Bild: (c) Pelle T Nilsson/Stella Pictures/All Over Press Peter Hultqvist,Försvarsministerium,Sverige,sveriges försvarsminister peter hultqvist

- Jag kommer inte att delta i någon form av penningauktion till försvaret, sade Hultqvist i sitt tal.

De borgerliga partierna har i flera sammanhang medgett att felaktiga nedskärningar gjordes inom försvaret under tidigare år. Ändå hade de önskat att regeringen hade varit tydligare med hur mycket pengar man är beredd att satsa redan nu.

- Det är en besvikelse. Vi hade behövt en besked om att Sverige behöver en upprustning av försvaret, säger Jan Björklund, som är partiledare för Liberalerna.

- Vi har hög förmåga på vissa punkter, Jas-flygplanen är mycket moderna och har en hög stridsduglighet, och vi har fartyg inom marinen. Men problemet är att antalet enheter och förband är alltför få.

Det nya är att Hultqvist betonar att han ytterligare vill utveckla försvarsförmågan med Finland.

- Samarbetet med Finland har en särskild närhet för Sverige och en särskild tyngd. Vi för mycket öppna diskussioner om scenarier, strategiska frågor, händelser i närområdet, och hur vi ska möta framtiden på bästa sätt.

Värnplikt återinförs, men de flesta slipper

En konkret förändring är att värnplikten kommer att återinföras.

De första kommer att få en kallelse redan i sommar, om riksdagen hinner godkänna förslaget. Alla män och kvinnor får en kallelse och de mest lämpade väljs ut.

I motsats till Finland kallas bara de mest lämpade 4 000 personerna in. Det betyder att de som inte vill göra militärtjänst sannolikt slipper.

- Bäst lämpad kommer att gälla, så det är inga speciella kvoter för kvinnor till exempel. Det är rekryteringsmyndigheten som kommer att testa personerna. Och ett viktigt kriterium för att vara bäst lämpad är att man är villig själv, säger försvarsexperten Annika Nordgren Christensen, som har utrett värnplikten för regeringen.

Pliktelementet betyder i praktiken att de som kallas in är skyldiga att genomföra hela militärtjänsten som kommer att vara 9-12 månader. Formellt är alla värnpliktiga skyldiga att ställa upp för försvarsmakten om läget så kräver och fler behöver kallas in.

Ett av huvudproblemen har varit att försvarsmakten inte har kunnat rekrytera tillräckligt med personal eftersom för få har gjort militärtjänst.

- Om man har fått 2 500 personer i stället för 4 000 under många år, så byggs det ju upp ett underskott av personal och av krigsplaceringsbara individer i Sverige. För att få hela krigsförband och kunna öva med hela krigsförband, så är det helt avgörande, säger Nordgren Christensen.

Läs också