Hoppa till huvudinnehåll

Ny lag i Kina sätter käppar i hjulet för medborgarrörelser

Yang Shuhui har länge arbetat för Rädda Barnen i Kina. Organisationen verkar bland annat i trakter som har drabbats av naturkatastrofer.
Yang Shuhui har länge arbetat för Rädda Barnen i Kina. Organisationen verkar bland annat i trakter som har drabbats av naturkatastrofer. Yang Shuhui har länge arbetat för Rädda Barnen i Kina. Organisationen verkar bland annat i trakter som har drabbats av naturkatastrofer. Bild: Yle / Björn Ådahl yang shuhui,Rädda Barnen,Kina,medborgarorganisationer,naturkatastrofer

Mot alla odds har det auktoritära Kina blivit något av ett eldorado för medborgarorganisationer. Det finns redan mer än en halv miljon av dem och nya grundas varje dag.

- Fler och fler unga kineser vill nuförtiden jobba för medborgarorganisationer. De bryr sig inte om att lönerna vanligen är låga, konstaterar Yang Shuhui.

Själv arbetar Yang för Rädda Barnen som är en av de största av de nästan tiotusen utländska medborgaroganisationerna i Kina. Hon tillägger att de här ungdomarna är föredömligt entusiastiska och att de flesta har en akademisk utbildning.

Riskabel sysselsättning

Det styrande kommunistpartiet anser uppenbarligen att utvecklingen inte är positiv. Många av de mest aktiva obundna organisationerna har tvingats lägga ned sin verksamhet, och ännu fler har rapporterat att deras möjligheter att fungera har begränsats.

I vissa fall har personalen dessutom råkat illa ut. Några organisationers ledare har försatts i husarrest medan andra har spärrats in i fängelser.

Speciellt farligt är det att arbeta för organisationer som är inriktade på kvinnosaksfrågor och diskriminering samt på att förbättra arbetarnas ställning. Framstående aktivister har åtalats bland annat för att idka olaglig affärsverksamhet och för att störa ordningen i samhället.

De flesta stora internationella miljöorganisationerna är representerade också i Kina. Greenpeace har fungerat i landet i mer än ett decennium.
De flesta stora internationella miljöorganisationerna är representerade också i Kina. Greenpeace har fungerat i landet i mer än ett decennium. De flesta stora internationella miljöorganisationerna är representerade också i Kina. Greenpeace har fungerat i landet i mer än ett decennium. Bild: Yle / Björn Ådahl miljöorganisationer,Kina,Greenpeace

Suspekta utlänningar

Vid årsskiftet trädde dessutom en ny lag i kraft som på många sätt sätter käppar i hjulen för alla utländska medborgarorganisationer. De är nu tvungna att göra sitt bästa för att gardera sig.

- Rädda Barnen samarbetar alltid med en inhemsk partner som har en statlig anknytning. Det betyder att kommunistpartiet inte ställer sig lika misstänksamt till oss än om vi valde obundna partner, konstaterar Yang Shuhui.

Bara en del av de utländska organisationerna kan använda en sådan taktik. Följaktligen har många redan meddelat att den nya lagen innebär att de måste lämna Kina.

Inga insamlingar

När det gäller de inhemska medborgarorganisationerna har kommunistpartiet sett till att de inte växer i allt för hög grad. Partiet vill inte att organisationerna på lokal nivå på något sätt ska kunna framstå som konkurrenter.

Organisationerna får till exempel inte utan partiets hjälp samla in medel från allmänheten. Det betyder ofta att de är tvungna att bryta mot reglerna för att kunna finansiera sin verksamhet.

Resultatet av alla begränsningar är att fler och fler medborgarorgansationer fungerar under jorden. Det sägs visa att partiet snart måste bestämma om det går med på att ta emot hjälp av medborgarna eller inte.

Björn Ådahl, Hongkong