Hoppa till huvudinnehåll

Ansökningen om bygglov för Vindkraftsparken i Nordanå-Lövböle avbryts

Två vindmöllor
Ingen vindkraftspark ännu. Arkivbild. Två vindmöllor Bild: Yle/Sofi Nordmyr torkkola vindkraftpark

På sitt möte tisdagen den 10.1.2017 beslöt bygg- och miljötillsynsnämnden i Kimitoöns kommun att godkänna Egentliga Finlands energis anhållan om att avbryta ansökningen om bygglov för Vindkraftsparken i Nordanå-Lövböle.

Dessutom beslöt nämnden att Egentliga Finlands energi senast 20.4.2017 ska meddela om en fortsättning på projektet.

Däremot beslöt man ännu inte om kostnadsersättningar för bygglovsbehandlingar.

Godkänt tillägg i ansökan om utsläppsplats för avloppsvatten

På sitt möte behandlade nämnden också ärendet om vattenreningsverket i Dalsbruk.

Kimitoöns Vatten fick i oktober ett beslut från Vasa förvaltningsdomstol där det konstaterades att Kimitoöns vatten senast 31.12.2019 bör lämna in en ansökan till Södra Finlands regionförvaltningsverk om att flytta den nuvarande utsläppsplatsen för avloppsvattnet i Falköfjärden till en mindre skadlig plats. Nu vill Kimitoöns vatten skriva in ett tillägg i sin ansökan som säger att även alternativa platser att för utsläpp av avloppsvatten ska undersökas.

Bygg- och miljötillsynsnämnden godkände tillägget.

Dessutom tog nämnden bland annat del av detaljplaner för Kimito centrum och området Brinkkulla.

Alla beslut godkändes enligt förslag och inget ärende väckte diskussion enligt nämndens ordförande Henry Engblom, SFP.