Hoppa till huvudinnehåll

Äyräpääpriset till diabetesforskaren Mikael Knip

Professor Mikael Knip.
Professor Mikael Knip. Professor Mikael Knip. Bild: Lehtikuva professorer,barn- och ungdomsdiabetes,äyräpää 2017

Finska Läkaresällskapet Duodecim har beviljat årets Äyräpääpris till Mikael Knip, professor i pediatrik vid Helsingfors universitet.

Knip har gjort betydande fynd när det gäller faktorer som inverkar på hur barndiabetes uppstår.

- Professor Mikael Knip har under hela sin karriär strävat efter att reda ut hur barndiabetes uppstår och hur sjukdomen kan förhindras, säger Duodecims styrelseordförande, professor Markku Savolainen.

Knip har bland annat lett flera stora internationella forskningsprojekt med hjälp av vilka man har lärt sig känna igen mekanismer som kan leda till uppkomsten av typ 1-diabetes.

Knip har publicerat över 550 vetenskapliga artiklar, och i vetenskapliga publikationer hänvisar man till honom hela 16 000 gånger. Han har också premierats flera gånger för sina insatser.

Knip har verkat vid Helsingfors universitet sedan år 2000.