Hoppa till huvudinnehåll

"Det sista vi behöver är en dragkamp mellan Vasa och Karleby"

Vårdpersonal utför hjärtoperation
Operation vid Vasa centralsjukhus Vårdpersonal utför hjärtoperation Bild: Yle/Sofi Nordmyr Vasa centralsjukhus,operation,hjärtkirurgi,kirurg

Varken Vasa centralsjukhus eller Mellersta Österbottens centralsjukhus vill vidkännas någon rivalitet. Trots utredningsman Petri Virolainens förslag om att patienter från Karleby kunde trygga ortopedin vid VCS.

Virolainens föreslag om en gräns på 600 ingrepp per år för att få behålla ortopedisk kirurgi innebär att Vasa centralsjukhus ligger strax under gränsen.

- Det sista vi behöver just nu är en dragkamp mellan Vasa och Karleby, istället behöver vi samarbeta för att trygga vården, säger Michael Luther (SFP) i Korsholm.

- Ska patienter från Karleby få ortopedisk kirurgisk vård i Vasa så ska det ske via avtal, de är ju likvärdiga sjukhus, säger Roy Sabel (SDP) i Karleby.

Olika syn på vad som sker

Synen på vad Petri Virolainens utredning innebär i praktiken går isär. Vasa fick ingen omfattande jour och nu börjar nedmonteringen anser Luther.

- Ja, det är nedmontering vi nu ser, det handlar ingalunda bara om jouren utan också om den planerade verksamheten, säger Michael Luther (SFP).

Luther säger att knappt hälften av de kirurgiska ingreppen görs på patienter som kommer in akut.

Michael Luther fortsätter kämpa för hjärtkirurgin.
Michael Luther Michael Luther fortsätter kämpa för hjärtkirurgin. Bild: Yle/Joni Kyheröinen michael luther

- Drar man dessutom bort planerade kirurgiska ingrepp så drar man bort mattan under fötterna. Allt hänger ihop, man kan inte bara ta bort en verksamhet och tro att resten fortsätter som tidigare, säger Luther.

Förlossningar tryggar kirurgin

I Karleby är man förvissad om att få fortsätta som tidigare trots att Virolainen inte är övertygad om att ortopedisk kirurgi kommer att fortsätta i Karleby. Med 1600 förlossningar per år och patienter med två timmars resväg till sjukhuset anser man i Karleby att Möcs måste få behålla sin nuvarande status.

- Så länge vi har förlossningarna på dagens nivå så kan vi inte vara utan kirurgi. Därför tror jag inte att vi ligger i riskzonen, säger Sabel.

Ledande överläkare Pirjo Dabnell på Möcs anser att ledoperationerna är tryggade genom avtal med Uleåborg.

- Vi har gjort ett avtal inom vårt Erva-område om att ortopedisk kirurgi kommer att fortsätta i Karleby, säger Dabnell.

Karleby skrev sitt avtal redan i somras.

Överläkare Pirjo Dabnell
Pirjo Dabnell Överläkare Pirjo Dabnell Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist dabnell

- Minister Rehula tyckte att det var jättebra att vi kommit överens, säger Dabnell.

Från ministeriets sida har Möcs också fått grönt ljus säger Dabnell.

- Vi har fått löfte från ministeriet om att Möcs fortsätter som förr, säger Dabnell som inte ser någon rivalitet mellan Möcs och VCS. Båda sjukhusen har sina egna patienter och sitt upptagningsområde som de sköter.

Skyller inte på varandra

Michael Luther är inne på samma linje vad det gäller att ställa sjukhusen mot varandra.

- Man kan inte skylla Mellersta Österbotten eller Österbotten, är det någon man ska beskylla så är det statsmakten som tror att ju större volym man har desto bättre kvalitet får man, säger Luther.

Tonen är den samma i Karleby.

- Vi ställer inte sjukhusen mot varandra, vi har ingen orsak till det, vi hör ju till olika universitetssjukhus. Men om någon annan gör det, det är en annan sak. säger Sabel.

Är det ingen risk för att detta sliter Österbotten itu?

- Österbotten är redan slitet itu. Man ville inte ha ett Kustösterbotten, säger Sabel.

Lögn om samarbete

Michael Luther säger att samarbetet i Österbotten fungerat bra även tidigare. Allt annat är lögn. Patienterna har sedan länge haft en valfrihet som hittills varit ovanlig i andra delar av landet.

- I materialet som gick till grundlagsutsskottet stod det att Vasa vägra komma överens och skriva avtal med de övriga sjukvårdsområdena. Det är lögn, säger Luther.

600 är en påhittad siffra

Pirjo Dabnell säger att gränsen på 600 operationer per år bara är en påhittad siffra.

- Den grundar sig inte på patienttrygghet eller sparåtgärder, siffran kan inte stämma. Den skulle göra det omöjligt för många sjukhus att upprätthålla patienttryggheten, säger Dabnell.

Att större volymer skulle innebära högre kvalitet är inte heller en entydigt sanning säger Luther.

- Det är delvis rätt, men var gränserna ska gå borde diskuteras mycket mera. 600 är bara gripet ur luften, säger Luther.

Två jämbördiga sjukhus

Roy Sabel utesluter inte samarbete mellan VCS och Möcs men poängterar att sjukhusen är jämbördiga. Möcs har inte heller strävat efter att få en omfattande jour men Sabel vill inte säga att Vasa gjorde fel som kämpade för omfattande jour.

- Vi har inte råd med alla specialiteter, men vill fortsätta som tidigare, säger Sabel som själv bypassopererats i Uleåborg.

Sabel säger att Vasa sitter en smula fast i gamla tänkesätt och i den status staden tidigare hade.

Roy Sabel.
Roy Sabel Roy Sabel. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist sabel

- Men nu har Seinäjoki kommit fram, man har inte längre någon landshövding och det finns inte något Vasa län längre. Det finns en del saker som hänger kvar och det kanske får Vasa att tänka att deras centralsjukhus är för mer än Karleby och Seinäjoki, säger Sabel.

Vasabladet var först med nyheten om en gräns på 600 operationer per år för att behålla ortopedisk kirurgi.