Hoppa till huvudinnehåll

Gemensamt skolcampus igen på tapeten i Kristinestad

Elever sitter vid sina bord i klassrummet.
Arkivbild. Elever sitter vid sina bord i klassrummet. Bild: Yle/Stella Brunberg. strömborska skolan

Tanken om ett gemensamt tvåspråkigt skolcampus i Kristinestad har igen väckts till liv. Den finskspråkiga utbildningsnämnden har lämnat in ett förslag om detta till stadsstyrelsen.

Just nu har det finskspråkiga högstadiet och gymnasiet sammanlagt 220 elever och motsvarande antal i de svenskspråkiga skolorna är 128 elever. Nämnden anser att en fördel med att placera skolorna i ett gemensamt campus skulle vara användningen av lärare över språkgränserna, vilket skulle kunna öka kursutbudet i ämnen som tyska och franska.

- Juridiskt sett måste elever få undervisning på sitt eget modersmål, likaså måste administrationen vara på skolspråket, men möjligheterna finns. Till exempel har vi en idrottsinriktning som är gemensam för Kristiinankaupungin lukio och Kristinestads gymnasium och så har vi en hel del tvåspråkiga elever som säkert skulle ha både nytta och glädje att gå på kurser i gymnasiet med det andra inhemska språket, konstaterar tf rektor Gunilla Teir på Kristinestads gymnasium.

- För tillfället går en av våra elever på tyska klasser i svenska gymnasiet. Eftersom han är den enda i sin årskurs som studerar tyska kan vi inte erbjuda den utbildningen här hos oss. Distansen mellan skolorna orsakar ändå det att elevens timschema rubbas, säger rektor Minna Vanhamäki på Kristiinankaupungin lukio.

Gunilla Teir sittar vid trappuppgången i Kristinestads gymnasium.
Gunilla Teir. Gunilla Teir sittar vid trappuppgången i Kristinestads gymnasium. Bild: Yle/Juho Karlsson Rektor,skolor,kristinestads gymnasium

Rektorerna positiva till förslaget

Om man skulle ha ett gemensamt skolcampus borde närmare 350 elever få plats på campuset. Men varken det finska eller svenska campuset skulle i nuläget kunna inhysa en så stor mängd elever. Därmed skulle en utbyggnad komma i fråga, vilket skulle innebära stora kostnader. Men annars ser Teir inga problem med ett gemensamt skolcampus.

- Personligen ser jag inga problem. Själv har jag ett väldigt gott samarbete med finska gymnasiets rektor Minna Vanhamäki. Jag tror det handlar ganska långt om attityder, men ska man leva i Finland är det nog väldigt viktigt att man har två språk. Att man kommer från Kristinestad och skulle ha båda inhemska språken i bagaget, det skulle vara fantastiskt, säger Teir och får medhåll av sin kollega på finska sidan.

- Jag förhåller mig positivt till det här eftersom vi nu redan har goda erfarenheter från Jakobstad och Vasa. Alla ska ha rätt till undervisning på eget modersmål och administrationen ska också vara på eget modersmål, men det hindrar inte det att vi skulle befinna oss på samma tomt. Jag är helt säker på att det skulle vara till nytta och det skulle säkert underlätta många saker, konstaterar Vanhamäki.

Frågan har behandlats tidigare utan resultat

Frågan om ett gemensamt skolcampus har figurerat redan länge bland beslutsfattarna i staden. För drygt tre år sedan diskuterade man ett gemensamt campus men tekniska nämnden var inte då redo att godkänna förslaget. Vanhamäki befarar att förslaget inte kommer att godkännas nu heller.

- Jag tvivlar starkt på att det ska ske, men jag hoppas att det är möjligt. Det är ändå en lång väg att gå ännu och det är väl mest fast i de politiska beslutsfattarna. Från en rektors perspektiv tycker jag att svenskans ställning bland våra finskspråkiga elever skulle stärkas i och med ett gemensamt skolcampus.

Stadens beslutsfattare vill inte i det här skedet kommentera läget med ett gemensamt skolcampus men stadsstyrelsen ska ta ärendet till behandling inom en snar framtid.

Läs också