Hoppa till huvudinnehåll

Ingå har 5 000 hemliga hus

Lekstugan vid Österbo daghem har blivit utsatt för skadegörelse
Också små hus räknas med i den granskning som Ingå kommun låtit göra. Lekstugan vid Österbo daghem har blivit utsatt för skadegörelse Bild: YLE/ Maria Helsing vandaler

Ingå kommun tror att de har cirka 8 700 byggnader på kommunens område. Men i verkligheten finns det nästan 5 000 fler. Nu ska saken rättas till.

Det finns stora brister i Ingå kommuns fastighetsregister. Också skatteförvaltningens register är felaktigt. Ingå har önskat ta tag i det här och därför har kommunen utrett hur många hemliga hus det finns.

Kommunen får på grund av bristerna mindre skatteintäkter och konsultföretaget FCG Suunnittelu ja tekniikka konstaterar i sin rapport att förlusterna för Ingå uppgår till flera miljoner euro på 20 års sikt.

Att hålla registren uppdaterade ger 15-20 procent mer inkomster, vilket i praktiken betyder 450 000-600 000 euro mer per år.

Kommunen bedömer också att fastighetsskatten i framtiden kommer att vara en av kommunernas viktigaste inkomstkällor, speciellt efter att en stor del av kommunens pengar flyttas till landskap då vårdreformen genomförts.

Markägare ska behandlas likvärdigt

Konsultföretaget FCG har räknat att det enligt kommunens register ska finnas 8 722 stycken byggnader i Ingå men att företaget själv genom olika analyser kommit till hela 13 563 stycken.

FCG har analyserat områdena genom laserskanning, flygfoton och genom att gå igenom uppgifter i Lantmäteriverkets databas.

Konsultföretaget konstaterar också att man genom att ha ett uppdaterat register behandlar markägare likvärdigt och en annan fördel är att man kan undvika en onödig höjning av fastighetsskatten.

Största delen av de hemliga husen finns på glesbebyggda områden. Därför inleder kommunen arbetet med att ändra de hemliga byggnaderna till officiella i första hand kring Torbackaviken, på Barölandet, Orslandet och Älgsjölandet.