Hoppa till huvudinnehåll

Känner du dig trygg i Vasa?

gatulampa i mörker
gatulampa i mörker Bild: Yle/Rolf Granqvist gatbelysning

Vasa stad frågar 1500 invånare om de känner sig trygga. Viktigt att så många som möjligt svarar, hälsar man från stadens sida.

De 1500 invånarna har valts ut slumpmässigt. En del har svarat via nätet men resten har fått enkäten skickat till sig i pappersform.

Med hjälp av enkäten hoppas staden få reda på vilka saker, platser eller situationer som oroar invånarna. I enkäten är det även möjligt att ge förslag som kunde förbättra säkerheten.

Ingen svenska på nätet

En uppenbar brist är att det inte går att svara på svenska via nätet. Vasa stads säkerhetskoordinator Seppo Mäenpää förklarar det med att webbverktyget bara tillåter svar på ett språk.

Enkäten som skickas ut i pappersform finns dock på bägge språken. Svarstiden går ut den 15 januari.

Eftersom det är fråga om en grupp som består av endast 1 500 invånare är det viktigt att så många som möjligt besvarar enkäten, hälsar man från stadens sida.