Hoppa till huvudinnehåll

Månsson om centrumbiblioteket Odet: Bara SFP tar de här striderna

Fullmäktigeledamot Björn Månsson på Salutorget
- Det är klart det finns de som undrar varför vi ska gnälla. Men det är bara så att om vi inte ryter till så är vi på ett sluttande plan med svenskan i Helsingfors, säger Björn Månsson. Fullmäktigeledamot Björn Månsson på Salutorget Bild: Yle/Linnea de la Chapelle björn månsson

- Det är klart det finns de som undrar varför vi ska gnälla. Men det är bara så att om vi inte ryter till så är vi på ett sluttande plan med svenskan i Helsingfors, säger SFP:s gruppordförande i Helsingforsfullmäktige Björn Månsson (SFP) om uppståndelsen kring centrumbibliotekets namn.

Det blir inte Helsingfors centrumbibliotek Oodi, utan i stället sannolikt Helsingfors centrumbibliotek Odet.

Biblioteksdirektör Tuula Haavisto säger till Yle Huvudstadsregionen att sannolikheten att hon beslutar om ett svenskt namn för biblioteket är 70 procent.

- Namnkommittén ska först ta ställning och om kommittén säger ja ska namnjuryn diskutera namnet på nytt. I sista hand är det sedan jag som fattar beslutet. Den här diskussionen har gått så långt och frågan har blivit så het att namnjuryn inte ensam kan fatta beslutet, säger Haavisto.

Namnkommittén har sitt följande möte först i februari, men kommer att behandla biblioteksnamnet före det.

"Borde ha varit självklart från början"

Namnet på centrumbiblioteket har väckt uppståndelse i medierna sedan nyår när det offentliggjordes, och SFP:s Björn Månsson har haft en central roll. Det var han som kritiserade det enspråkigt finska namnet på sociala medier och snart blev språkstriden stor också i finska medier.

När namnet nu sannolikt kommer att få en svensk version är Månsson förstås glad. Men:

- Det är klart att det borde ha varit självklart från början. Jag ville inte ha någon språkstrid om detta, utan det var att hävda en självklarhet.

Det var en tabbe av rang att de ens föreslog ett enspråkigt finskt namn.― Björn Månsson (SFP)

- Stadens strategi, godkänd av stadsfullmäktige, förutsätter att vi ska vara föredömligt tvåspråkiga. Helsingfors har den största svenska befolkningen av alla kommuner i landet. Det borde vara självklart att från början beakta tvåspråkigheten. Det var en tabbe av rang att de ens föreslog ett enspråkigt finskt namn.

Nonchalans, okunskap och slarv

Månsson är besviken på uppståndelsen som följt namndiskussionen. Han säger att den offentliga diskussionen har varit beklaglig, med ett angrepp på svenskan, och att det är viktigt att komma ihåg att det inte handlar bara om ett namn på ett bibliotek utan om stadsbilden överlag. Det här är inte första gången svenskan glöms bort. Till exempel ljusfestivalen Lux Helsinki skyltade bara på svenska och engelska.

- Det är nonchalans, kan man säga, men framför allt är det fråga om okunskap och slarv.

Han påpekar att stadsbilden består av två element, det vill säga den privata sektorn och den offentliga. Hur banker, apotek, restauranger och affärer skyltar kan politiker inte påverka men den offentliga sektorn binds av både språklagen och grundlagen.

Den privata sektorn är ju fri att göra som den vill, där kan vi bara hoppas man beaktar att Helsingfors har närmare 40 000 svenskspråkiga konsumenter.― Björn Månsson (SFP)

- Vi måste påminna om att vi är en tvåspråkig stad, att Helsingfors har en tvåspråkighetsstrategi. Den privata sektorn är ju sedan fri att göra som den vill, där kan vi bara hoppas på att man beaktar att vi enbart i Helsingfors har närmare 40 000 svenskspråkiga konsumenter och i regionen som helhet närmare 70 000.

SFP får stöd i språkfrågor men måste ofta starta diskussionen

SFP har som parti fått vänja sig vid att det är bara de som startar språkdiskussionerna.

- När vi ryter till får vi nog stöd av andra, men det är alltid vi som ska ryta till. Och det förväntas också av oss, våra väljare förväntar oss att vi ska bevaka det svenska och också de andra partierna väntar sig att det är vi som sköter det här.

Även om det betyder att just språkstriderna blir det synligaste SFP kopplas samman med?

- Jo, men det är ju en vrångbild att det här skulle vara det största och viktigaste vi har gjort under valperioden. Vi har ju till exempel centralparken och generalplanen, där vi profilerade oss starkt och var grönare än de gröna. Och Malms flygplats, Kronbroarna och Vårdö. Det är bara det att de här språkfrågorna lätt får den största uppmärksamheten.

- Det är klart det finns de som frågar varför vi ska gnälla. Men det är bara så att om vi inte ryter till så är vi på ett sluttande plan med svenskan i Helsingfors.

Läs mera:

Oodi blir Odet på svenska - Centrumbiblioteket får svenskt namn trots allt

Enligt Helsingin Sanomat kommer bibliotekschef Tuula Haavisto att föreslå för namnjuryn att det svenska namnet blir Helsingfors centrumbibliotek Odet.