Hoppa till huvudinnehåll

Nya hamnvägen i Vasa kostar mellan 22 och 96 miljoner

vasa stadsfjärd
En bro över Stadsfjärden beräknas kosta 96 miljoner. vasa stadsfjärd Bild: Yle/Roy Fogde stadsfjärden

Den uppdaterade miljökonsekvensbedömningen för Vasa hamnväg är nu färdig och alla de fem alternativen som finns på bordet kan enligt rapporten förverkligas. En bro över Stadsfjärden kostar 96 miljoner.

Den första miljökonsekvensbedömningen var klar redan för några månader sen och hade legat ute till påseende i en knapp månad när man på konsultföretaget Ramboll uppdagade några fel.

Nu är den uppdaterade och korrekta versionen klar.

- Miljökonsekvenserna är i inget alternativ såpass betydande att det skulle omöjligöra ett förverkligande, står det i rapporten.

Stora skillnader i kostnader - klart dyrast med en bro

Kostnaderna kan stiga upp till 96 miljoner euro beroende på vilket alternativ man väljer och det är ännu oklart vem som sist och slutligen kommer att betala notan.

Just nu är det en stor mängd tung trafik som dagligen rör sig i Vasa centrum. Därför vill man bygga Vasa hamnväg. Det finns fem alternativ på bordet:

  • 0+, utvecklandet av det nuvarande vägnätet genom Vasa centrum.
  • Centrumtunneln, byggandet av en tunnel under Vasa centrum. Tunneln sprängs i berget mellan Handelsesplanaden och Vasaesplanaden. Tunnelns längd ca 1,5 km. Kostnad 44 miljoner euro.
  • Stadsfjärden, en bro byggs över Södra stadsfjärden mellan Myrgrund och Matmorsviken. Kostnad 96 miljoner euro.
  • Fladan, vägen går från Myrgund mellan Munsmo och Solf söder om Stadsfjärden och ansluter till motorvägen vid Fladans planskilda korsning. Kostnad 27 miljoner euro.
  • Vikby, följer till en början samma rutt som Fladan-alternativet, men går sedan genom Vikby till riksväg 8. Kostnad 22 miljoner euro.

Orsaken till att kostnaderna för en bro över Stadsfjärden är högre än för tunnelalternativet är att bron i så fall måste byggas på mjuk lera, vilket gör att grundläggningskostnaderna blir dyra.

Informationstillfällen i Korsholm och Vasa

Bedömningsbeskrivningen finns till påseende från och med 18.1-14.3. För allmänheten kommer man att ordna informationstillfällen i Solf, Korsholm den 23 januari och i Vasa den 24 januari.

Sedan ska staten, Vasa stad och Korsholms kommun fatta beslut om vilket alternativ det blir för Vasa hamnvägs vägsträckning.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten