Hoppa till huvudinnehåll

Önskelistan växer sig längre för Finland 2017

2017 skrivet i snön.
2017 skrivet i snön. Bild: Ulrica Fagerström/ Yle 2017

Ett nytt år är här, med nya möjligheter att påverka det som händer i samhället. I år har vi dessutom kommunalval.
Men vad vill vi då se hända? Så här har folk svarat via svenska.yle.fi.

Kommentarerna har skickats in i fri form men är här grupperade enligt ungefärligt ämne.

Allmän stämning

"Att skolor och arbetsplatser jobbar för att få bort mobbning och utfrysning. Och att folk tänker mer på andra och inte är så fokuserade på sig och sitt."

"Vi kan alla bidra till ett mänskligare, vänligare och tolerantare samhälle med gemenskap."

"Mer respekt, att man bryr sej mer om varandra."

"Mera jämlikhet mellan könen."

"Att jag skall känna mej hemma i Finland."

"Få medborgare att vara stolta över Finland."

"Ökad respekt för varandra. I vardagen, i trafiken, på sociala medier. Vilja till förståelse för det som känns ovant och annorlunda. Vilja till dialog och samtal. En strävan efter fred och försoning, lokalt och globalt. Mod av ledande politiker att sätta ner foten när människors värde kränks och när enskilda och grupper utsätts för hat och våld. Mod att våga lagstifta mot rörelser som bejakar våld och rasism i alla former. Ett Finland som tar globalt ansvar. Ett Finland där vi bryr oss om varandra och dem som behöver oss. Som präst önskar jag att människor skulle våga bejaka sin andliga längtan och söka Gud."

"Att vi alla samlas och förenas och säger NEJ! till det onda som förstör oss. Att vi bryr oss om varandra och lägger åt sidan våra smarttelefoner och knackar på hos den man älskar och ger den en kram. Världen behöver kärlek just nu! O det är just DU som kan ge det till dej eller någon annan!"

...alla språkstridigheter skulle ta slut...

Svenskan i Finland

"Jag önskar att både svenskan och finskan ska respekteras, talas och läras av allt fler. Inget språk eller språkgrupp ska behandlas sämre."

"Att svenskan kan växa och att svenska börjar användas av finskspråkiga i mycket större omfattning."

"Att finländare i allmänhet inser att svenskan har haft stor betydelse i vårt land i hundratals år."

"Jag önskar att det skall bli ett slut på de ständiga påhoppen på den svenskspråkiga minoriteten."

"Jag önskar att samhällsklimatet skulle bli bättre och att alla språkstridigheter skulle ta slut. Vi har nog viktigare saker att fundera på nu."

"Att vi svenskspråkiga börjar uppmärksammas och synas mer! Bättre svensk service också av företag på nätet."

"Att alla skall inse att språket inte har någon betydelse. Alla är vi finländare."

"Likställd behandling av både finlandssvenskar och finskatalande i det här lilla landet."

"Jag önskar, att all avoghet mellan svenskar och finnar kunde fås att minska eller helst helt försvinna!"

"Jag önskar att beslutsfattarna ska ta sitt förnuft till fånga. Vill inte att det ska bli mera språkkonflikter än vad vi redan har i detta land. Alla människors lika värde oberoende på vilket språk de pratar. Sådana som inte vet hur vi har det här i Vasa regionen eller i någon annan region ska inte heller bestämma."

"Jag hoppas att att Borgå kommun ser till sina invånares väl och vill att svenskan skall få ha sin plats i kommunen och inte lägga ned livskraftiga svenskspråkiga skolor som finns på landsbygden. Detta gäller t.ex. Sannäs skola och Kullo skola."

"Vi vill ha fred och ro, inga språkstrider samt att grundlagarna skall gälla för oss finlandssvenskar också."

...skatter på de ställen där personerna bor...

Ekonomi

"Det borde spenderas skattepengar och fordonskatter på de ställen där personerna bor istället för att bara satsas innanför ring 3."

"Att korruption och skattesmitning bekämpas hårdare."

"Bättre ekonomi för barnfamiljer."

"Att de som har inkomster beskattas för dem så att skatteintäkterna ökas. Nu skall de som har det väl ställt inte få märka hur illa det är ställt. I stället skall de på bottnen drabbas av otaliga försämringar. Att skatteflykten till skatteparadis stoppas. Om företagens girighet ens bromsades en aning vore statens finanser mycket bättre."

"Önskar att företagare och framgångsrika människor som kämpar skulle få den respekt och uppskattning de förtjänar."

"Önskar att man förbjöd alla former av bonusar, resultatlöner, fallskärmar och alla möjligheter att flytta pengar som annars skulle vara lön till nåt bolag eller nån annan sorts mygel. Har man bonussystem ska det gälla alla anställda och att alla får samma summa i bonus!"

"Mina förhoppning är att människan skall sluta tillverka/göra saker som ger upphov till människo död (klimatfrågan,terorism, överkonsumtion på lång sikt)."

"Jag hoppas av avundsjukan skulle minska... så att man skulle unna lama och lytta, döva och blinda pension och inte tvinga dem att dra samhällslasset... när de inte har förutsättningar för det. Och så skulle jag vilja att pensionsröret återförs så att de som fyllt 50 och inte kan beredas arbete får 1000-1500 euro i månaden... så de inte behöver lämna sitt hus när det inte går att sälja..."

"Att man struntar i att genomföra idiotiska reformer i "inbesparingens tecken" som i slutändan blir dyrare och försämrar arbetsvälmåendet. "If it ain't broken - don't fix it!"

2017 skrivet med kvistar på snön.
2017 skrivet med kvistar på snön. Bild: Ulrica Fagerström/ Yle 2017

...att alla kan och får jobba så länge de vill.

Sysselsättningen

"Jag hoppas att det finns arbete med en skälig lön åt vanliga medborgare, så att framtidstron återvänder och att en viss nivå av privatkonsumtion hålls. Att det blir slut på olika former av "gratisarbetskraft" som riksdagen har planerat."

"Önskar att arbetsgivare i Finland ska inse vilken resurs arbetslösa och anställda över 40 år är så att man gärna anställer dem. Och också att man slutar erbjuda förtidspensionering åt ännu äldre. Se till så att alla kan och får jobba så länge de vill. Jobb åt fler, önskar jag."

"Mera arbetsställen och inte mindre !!!"

"Önskar också att mångas löner går upp så att de kan leva ett bra liv. Antingen genom att de låga lönerna höjs eller att avgifter och skatter sänks. Regeringen kan gärna ta lärdom av Sveriges regerings föreslagna åtgärder där. Både vad gäller sänkning av avgifter och stöd till vissa regioner i landet. Och deras vision att hela landet ska leva."

"Lugnare arbetstakt på våra arbetsplatser - många mår dåligt av osäkra arbetsvillkor, stor arbetsbörda och ständiga förändringar."

"Att regeringen vidtar många fler åtgärder för att fler ska lyckas få jobb. Skulle önska tilläggsutbildningar för oss som tog examen förra årtusendet. Snabba åtgärder. Samt även andra kortare yrkesutbildningar dagtid för arbetslösa, enligt det som arbetsgivare frågar efter. Men fixa fram sånt nu! Inte om fem år."

"Att man stiftar en lag, om den inte finns, att huvudentreprenörerna är ansvariga för att deras underleverantörer följer finska lagar och avtal så att de inte kan fortsätta anlita utländsk arbetskraft till dumpade löner. För då kan inte finländska bolag konkurrera. Snedvriden konkurrens och arbetslöshet pga just sånt här."

"Önskar att den åländska regeringen och de åländska politikerna insåg att det faktiskt finns arbetslösa på Åland också. Ni verkar helt blunda för det. Gör nånting för att hjälpa dem också!"

"Min uppfattning av samhället är att många blir utbrända i dagens arbetsmiljö p.g.a. för mycket jobb/ansvar, detta bidrar då till sämre produktivitet i människan. Ge flera människor arbete, så att en person inte behöver ta för mycket ansvar."

"Önskar att det stora glappet mellan lönerna minskar drastiskt. Att det blir en rimlig nivå på lönerna. Och att regeringen skulle förstå att det måste göras mer för att fler ska få jobb - och till löner man kan leva på. Önskar att nåt företag skulle föregå med gott exempel, och visa att de bryr sig om att alla deras anställda har bra löner. Det går faktiskt att sänka lönerna för de med högst löner, så att alla har det bra."

...en rättsstat som respekterar mänskliga rättigheter

Flykting- och invandringsfrågor

"Att folk i allmänhet skulle inse att kunskap är rikedom. Att landsman är man inte för att föds med det ena eller det andra modersmålet - ju mera saker du behärskar desto större möjligheter att lyckas - att all avundsjuka på ett eller annat sätt skulle minska eller helt forsvinna."

"Att de fruktansvärda besluten Migri fattar skulle komma ut till allmänheten, så att de ansvariga kunde ställas till svars och Finland skulle bli en rättsstat som respekterar mänskliga rättigheter."

"Att asylpolitiken blir humanare för asylsökande."

"Ta hand om alla flyktingar som kommer och visa dom respekt och låt dom stanna kvar i Finland och ge dom arbete. Barn och ungdomar som kommer som flyktingar skall ha rätt till att gå och prata med en psykolog / läkare. (Såklart dom vuxna också.) Och flyktingarna skall inte behöva flytta från ett flyktingboende till ett annat."

Politik och politiker

"Att politikerna börjar jobba för Finland och inte enbart för sitt parti."

"...som vågar fatta mänskliga beslut..."

Specifikt om regeringen

"Nyval och därigenom ny regering med medlemmar som respekterar andra och följer Finlands grundlag."

"En klok regering och riksdag, som inser allas lika värde och som inte förstör det framgångsrika samhälle som byggts upp under årtionden."

"Ny regering... eller åtminstone att premiär-, kommunikations-, undervisnings-, arbets och justitie-, utrikes-, intrikes- och finansministern byts ut."

"En regering som vågar fatta mänskliga beslut som inte styrs av rasism, populism, rasism och kapitalism."

"En regering som arbetade för folkets bästa och inte privatiserade allt i Finland!"

"Absolut nyval så snabbt som möjligt."

"Jag önskar det blir nyval i Finland."

"Finlands regering borde bytas ut."

"Regering av oppositionen."

"...samt att nuvarande regering avgår!!!!"

(Ett flertal liknande korta kommentarer om avgång och nyval.)

...i fortsättningen också ska vara en av världens bästa skolor

Media och information

"Skulle önska mera ansvar och mindre populism och sensationshunger från media och oppositionspartierna."

"Min önskan är att man i Finland skulle börja inse vikten av informationshantering som en väsentlig, kraftfull och oundviklig disciplin likt matematik, ekonomi och sociologi och att man skulle börja bygga upp en infrastruktur för utlärning och tillämpning av ett förnuftigt hanterande av information."

"Att media börjar rapportera neutralt. Inte försköna, inte mörka. Journalisternas ideologi skymmer verkligheten. Våga se verkligheten som den är."

"Mer finlandssvenska program på yle om politiker och om hur välfärden fungerar."

Skola och utbildning

"Att dom pratar och ger mera information om politik i skolor. Inte nödvändigtvis jättemycket i högstadiet, utan lite i lågstadiet, lite mera i högstadiet och ännu mera i t.ex. gymnasiet och yrkesskolor. Och att dom får det att låta intressant också! T.ex. hur jag, min familj och vänner påverkas av politiken och vad som sker i det långa loppet."

"Att regeringen gör en omsvängning och inser att de måste satsa på utbildningar och forskning, i stället för att dra ner på detta."

"Jag önskar att den finländska skolan i fortsättningen också ska vara en av världens bästa skolor!"

"Mera språk i skolan - inte mindre. Språk ger förståelse för andra och större möjligheter till jobb."

"Nedskärningarna i utbildning och för studerande återupprättas! Sluta ta av dom som har minst!"

...skulle uppskattas för vad den är och kan....

Regionalt/ lokalt

"Att landsbygden får leva och behålla sina småskolor och annan service ifall någon by fortfarande har kvar något!?"

"Kommunpolitiker med råg i ryggen som vågar medge att de gör fel och som kan ändra sig till det bättre."

"Att den kustremsa eller region som jag tillhör skulle uppskattas för vad den är och kan och inte betraktas som konkurrent."

"Jag hoppas att man på kommunikationsministeriet förstår att förbindelsebåtarna är en del av vägnätet och bör förbli avgiftsfria, det är helt oförståeligt att det finns personer i ledande ställning som inte inser att det är dödsstöten för en levande skärgård med de föreslagna avgifterna. Så önskar jag att regeringen kunde ta ett steg tillbaka i jour-frågan och godkänna alternativet 12+1. Det kostar inte mera och det är en styrka, inte en svaghet att kunna backa nu. Återstår att se om man vill vara stark eller svag..."

Hälsa och sjukvård

"Att cancerforskningen gör stora framsteg."

"Fulljour sjukhus till Vasa! Vi kan ta emot patienter från hela Skandinavien med våra språkkunskaper."

"Min största förhoppning är att 12+ modellen genomförs så att väl förberedda Vasa sjukhus får sin fulljour."

"Att vi skulle få ha kvar fulljour på VCS. Vi har en gen i släktet av cardiomyopati som kan orsaka oväntad hjärtstillestånd. Då hinner man inte långa vägar. Detta hände min syster före julen men som tur hann hon bli hjälpt!"

"Bibehållen service på Vasa Centralsjukhus under 2017 och även i framtiden. För mej, min familj och mina vänner - med möjlighet till vård på eget språk."

"Fulljour för Vasa." (Ett flertal liknande korta kommentarer.)

Teknik

"Information och teknologi är viktiga kunskaper och verktyg för utveckling! Men en grön och hållbar teknologi tänker jag då på. Och att man förespråkar kvalitet framför kvantitet."

Brott och straff & ordning och säkerhet

"Jag hoppas att böter för överhastighet skulle hållas inom rimliga gränser, nu ser det ut som om staten vill fylla på kassan istället för att böter skall vara ett straff. Böter skall vara ett straff men straffet skall väl inte bli mera allvarligt pga att staten behöver mera pengar. Här tycker jag att man bör kollas vad lagen säger på ett neutralt och trovärdigt sätt."

"Fred, ordning och reda i finanser samt på gator och torg."

"Att man får tag på polisen på helgerna."

Listan uppdateras ännu med kommentarer så det går bra att fylla i formuläret!

Dina förhoppningar om 2017?!

Vad önskar du att ska hända i Finland? Eller specifikt i din region? Eller inom din bransch? Vem skulle gärna få göra vad?