Hoppa till huvudinnehåll

Sjundeå kommun har chans att köpa bankhuset mitt i byn

Aktiakontoret i Sjundeå.
Sjundeå kommun måste hitta nya lösningar, ett alternativ kan vara att använda sig av bankhuset mitt i byns centrum. Aktiakontoret i Sjundeå. Bild: Yle/Malin Valtonen aktiakontor

Sjundeå kämpar med dålig inomhusluft och fuktproblem i många byggnader men nu har Sparbankens hus föreslagits som en lösning på en del av problemen. Kommunen kan få köpa huset och enligt tekniska nämndens viceordförande ställde sig nämnden positiv till köpet på senaste möte.

Henrik Rehnberg är styrelseordförande för Sparbanksstiftelsen i Sjundeå.

- Kommunen har stora bekymmer med sina lokaler och vi sitter på Sjundeås kanske bästa kvadratmetrar mitt i byn. Så vi funderade på hur vi kunde hjälpa dom.

Sparbanksstiftelsen i Sjundeå kom med erbjudandet om köp i november i fjol. Stiftelsen äger hela aktiestocken i fastighetsbolaget Sjundeå Bankhus som köpte huset av Aktia 2008.

Köp diskuteras i kommunen

Blir köpet av så handlar det om en långsiktig lösning och en lokal som kommunen kan förfoga över.

- Det är inte stiftelsens sak att äga fastigheter och särskilt inte att tjäna på kommunen. Vi vill ju ha någon slags avkastning på våra lokaler och i och med att kommunen är den största hyresgästen i huset så vore det mer logiskt att kommunen äger huset och drar nytta av övriga hyresgäster hellre än att stiftelsen finns där emellan, förklarar Henrik Rehnberg.

Sparbanksstiftelsen har satt in ett kapital på 170 000 euro och så finns lån i bolaget.

- Det är ett mycket hyggligt erbjudande och i så fall vårt sätt att hjälpa hembygden på något sätt.

Bankverksamheten i byggnaden är mycket liten och det är ett skäl till att stiftelsen inte längre har samma anledning att äga fastigheten. Banken skulle i sådana fall bli i hyresgäst hos kommunen.

Att hyra är i princip också möjligt, säger Rehnberg, även om det erbjudandet inte ligger på bordet nu.

Ett hus med många funktioner

Kommunen flyttade ut från daghemmet i nedre våningen och det uppstod ganska snart nya behov. Stiftelsen har fört diskussioner med kommundirektören och kommunens tekniska chef.

- Då kom vi fram till att det vore den ordentliga lösningen om kommunen skulle ta över hela bolaget.

Rehnberg säger att man har haft mycket hyggliga hyror men att det rör sig om dyra kostnader för fastighetsskatt och värme. Det gör att kommunen har valt att pressa in sina behov i andra lokaler som nu har visat sig fungera mindre bra.

I bankhuset finns i dag apotek och bank samt kommunens tekniska avdelning. Det inrymmer också pizzeria, kiosk och café i husets nedre våning. Större delen av nedre våningen utgörs av lokaler anpassade för daghemsverksamhet. I huset finns också en bostad som nyligen blivit tom.

- Vi hoppas förstås att det går i lås och då tror jag båda parter vore nöjda på lång sikt. Vi behöver inte söka andra hyresgäster. Kommunen är ändå den bästa användaren för ett sådant här hus mitt i Sjundeå.

Bankhuset är enligt Henrik Rehnberg i toppskick, bland annat har man satsat en stor peng på taket.

Så inga fuktskador?

- Man kan aldrig säga aldrig men det har gjorts mätningar i och med att kommunen flyttade in.

Enig nämnd

Tekniska nämnden remitterade ärendet vid sitt möte den 4 januari men enligt viceordförande Kari Vierinen så var nämnden enig om ett köp av bankhuset. Vierinen sitter som obunden i Samlingspartiets fullmäktigegrupp i Sjundeå.

- Vissa blev litet tagna på säng av förslaget, därför tar vi upp ärendet till ny behandling på nämndens nästa möte i februari. Vi vill också försäkra oss om att bankhuset är i gott skick, förklarar Vierinen.

Nämnden diskuterade inte hyra som ett alternativ. Förslaget om att köpa huset ska också tas upp i kommunstyrelse och fullmäktige.

Kari Vierinen bedömer att kommunen nog har råd med affären, i synnerhet som lånet är knutet till fastigheten.

- Min bedömning är att det är förmånligt och en lovvärd satsning. Lokalerna kanske inte är ändamålsenliga med tanke på skolornas behov eller undervisning men de kan lämpa sig för lärarrum och kansli.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland