Hoppa till huvudinnehåll

Honga tror inte på dragkamp om patienter mellan centralsjukhusen

Göran Honga, Vasa sjukvårdsdistrikts direktör.
Göran Honga, Vasa sjukvårdsdistrikts direktör. Bild: Yle/Joni Kyheröinen Vasa centralsjukhus,vasa centralsjukhus

Staten vill att de ortopediska kirurgiska ingreppen i framtiden koncentreras till de 12 sjukhus som fick omfattande jour. Göran Honga, direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt, tror att de stora operationerna av knä och höft kommer att utföras vid stora sjukhus, men att koncentrera det mesta till 12 sjukhus ser han inte mycket vett i.

- Det är inte mycket vett då man ser på funktionaliteten och ekonomin på sjukhusen. Om vi skall upprätthålla jouren på grund av inre medicinen och förlossningarna så sparar det ingenting utan det höjer våra kostnader med 200 000 tusen euro i året. Så det är mycket som man i regeringens beräkningar kan ta med en nypa salt och fundera på vad som är politik och vad som är fakta.

Ingen kamp mellan Karleby och Vasa

Göran Honga tror inte heller att det kommer att bli någon dragkamp om patienter mellan olika centralsjukhus. Farhågor om att en sådan kamp om patienter skulle kunna bli verklighet mellan sjukhusen i Karleby och Vasa har förts fram i och med att utredningsman Petri Virolainen har föreslagit att patienter från Karleby kunde trygga ortopedin vid Vasa centralsjukhus.

- Regeringen tänker inte dela arbetet mellan sjukhusen som är utanför omfattande jour. Klarar man inte kraven så flyttar man verksamheten till något av de 12 sjukhusen med omfattande jour. För vår del betyder det Seinäjoki eller Uleåborg som blir aktuella om vi inte får operera själva.

Privata sektorn konkurrerar

En konkurrerande faktor kommer också den privata ortopedivården att utgöra. Redan nu finns det flera privata aktörer som helt koncentrerat sig på olika ortopediska ingrepp. I och med större valfrihet för patienten blir också den privata vården intressantare.

- Valfriheten kommer att ha en betydligt större roll i det här än hela jourfunktionen. Om grundnivån blir bolagiserad och privatiserad så är det ju den som styr patienterna till den elektiva kirurgin. De mindre operationerna är huvuddelen av volymen i antalet patienter så det kommer att avgöra både sjukhusens framtid och hur patientströmmarna styrs. Den diskussionen kommer igång nu på våren.

Inom de närmaste veckorna kommer de statliga utredningarna att bli klara om bland annat ortopedin och cancervården och efter det kommer social- och hälsovårdsministeriet med sina förordningar kring dem.

- Då vet man vilka gränser man drar i de här förordningarna och det ger en viss grund att stå på. Sedan får man se vad som händer med valfrihetslagen och med patientströmmarna i den. Före midsommar vet vi. Då ska alla lagar vara godkända.

Nya möjligheter

Det som enligt Göran Honga nu är viktigt att satsa på är intressebevakningen. Dessutom ska man satsa på samarbetet inom det egna universitetssjukhusområdet, det vill säga Åbo univeristetscentralsjuhus för Vasas del.

- På tjänstemannahåll har vi redan lämnat bakom oss jouren och nu söker vi nya möjligheter som lagarna ger chans till. Vi är inte desperata, inte ens deprimerade utan vi tycker att de här ger också möjligheter till helt nya öppningar.

Vilka nya öppningar ser du?

- När valfriheten kommer ger den helt nya möjligheter till samarbete med privata sidan och också de offentligt ägda bolagen. Här finns helt nya möjligheter som vi får återkomma till under våren.