Hoppa till huvudinnehåll

"Vargarna i Raseborg och Salo är färre nu - skjut dem inte"

Naturskyddsföreningarna efterlyser diskussion och forskningsresultat i stället för att sprida rädsla. Vargar i djurparken i Ranua. Bild: All Over Press/Ismo Pekkarinen varg

Vargflocken i Salo och Raseborg är nu mindre än i fjol. Det finns därför inget behov att jaga varg i området. Det man kan göra är att skrämma vargar som rör sig nära bosättning och djurgårdar.

Det anser föreningen Raseborgs natur och miljö tillsammans med två andra naturskyddsorganisationer i regionen, naturskyddsföreningen i Salo och naturskyddsförbundets krets i Egentliga Finland.

Föreningarna anser att vargflocken i området nu består av sex stycken vargar mot sju för ett år sedan. Föreningarna säger också att skadorna orsakade av vargen har minskat.

En av de sju vargarna i flocken hittades död vid en väg i Tenala i höstas. En död varg ligger vid en vägren. Bild: Daniela Majasola olyckor,Raseborg,Tenala,varg,Västnyland,överkörd

I stället för jakt ska man fortsätta observera flocken och bokföra skador. Eventuella jaktlicenser bör motiveras med skador.

Naturskyddarnas ställningstagande går mot planerna att fortsätta så kallad stamvårdande jakt.

"En vargflock i ett område växer inte för varje år som man ofta tror. Flocken hålls ungefär lika stor eftersom ungarna lämnar flocken för att hitta ett eget revir där det finns tillräckligt med föda för dem."

Vargen borde ses som en del av den finländska naturen.

Ett vargrevir i Finland är ungefär 700-1 000 kvadratkilometer stort. Många sådana revir ryms inte i södra Finlands splittrade skogsområden. Det ser de revirmedvetna vargarna själva till.

Föreningarna efterlyser öppen diskussion och forskningsresultat i stället för att sprida rädsla. Vargen borde ses som en del av den finländska naturen, tycker föreningarna.

"Föreningarna strävar inte efter enighet i jaktfrågan men det är viktigt att vi kan föra en konstruktiv diskussion intressegrupperna emellan," säger föreningarna i sin skrivelse.

Ny typ av vargjakt gav inte önskat resultat men den ska fortsätta

Jaktfrågan är aktuell eftersom Finlands viltcentral just nu håller på att bevilja jaktlicenser för varg.

Jord- och skogsbruksministeriet har i två år testat en ny typ av vargjakt där målet var att de unga vargarna inte blir allt för många. Så kallade alfahannar skulle inte jagas för att inte försvaga flockarna.

På många håll i landet har attityderna till tjuvjakt varit positiva och invånarna har upplevt att makthavarna inte gör något. Ministeriet ville med jaktexperimentet också ändra på det här så att lokalinvånare inte ska ställa sig positivt till tjuvjakt utan känna sig trygga och uppleva att de kan påverka sin vardag.

Vintern 2015 fälldes 17 vargar medan 43 vargar sköts vintern därpå. Vargjägarna i Virmo hade problem med snön som smälte bort i februari. Bild: Yle/Henrik Leppälä varg,Vargjakt

Det här experimentet har nu utvärderats. Vintern 2015 fälldes 17 vargar varav tre var alfahannar. Med antalet dispenser som beviljats i syfte att förebygga särskilt stora skador, antalet vargar som dödats på order av polisen och antalet döda vargar som man på annat sätt fått vetskap om, var uttaget totalt 42 vargar.

Vintern 2016 var siffrorna betydlig större. 43 vargar sköts och av dem var nästan hälften (20) alfahannar. Totalt fälldes 78 vargar.

Vid jakten 2015 var antalet dödade alfaindivider lågt och vargpopulationen växte då från 220 - 245 till 275 - 310 vargar. Vid jakten 2016 var antalet fällda djur betydligt större.

Antalet finländare som tycker tjuvjakt på varg är ok har minskat. Informationsmöten om vargar lockar ändå många människor, bilden är från Bygdegården i Tenala. Många människor sitter bänkade i en sal. Bild: Yle/Malin Valtonen bygdegården,Finlands viltcentral,Tenala,varg,vargmöte,Västnyland

Det stora antalet fällda alfahannar vintern 2016 visar enligt ministeriet att jakten inte kunde styras så som man ville.

Men ministeriet anser nu att jakten bör fortsätta. Jakten ändrade attityderna i önskad riktning då allt färre tyckte att tjuvjakt är ok.

Ministeriet ska i framtiden fastställa en maximikvot vargar att fälla och när den kvoten för året är uppfylld, får viltcentralen inte bevilja fler dispenser.

Vargstammen minskade kraftigt mellan 2006 och 2010 enligt siffror från Jord- och skogsbruksministeriet. Stammen krympte med 15 procent per år, främst på grund av tjuvjakt. Trots få dispenser ökade stammen inte. Allra minst var vargstammen 2013.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland

 • Sjundeå kommunstyrelse säger ja till HRT

  Medlemskapet beräknas kosta mellan 500 000 och 700 000 euro.

  Ett medlemskap i Helsingforsregionens trafik (HRT) beräknas kosta Sjundeå kommun mellan 500 000 och 700 000 euro per år. Det är mera än dagens kostnader, men kommunstyrelsen i Sjundeå föreslår ändå fullmäktige att kommunen ska godkänna kostnaderna och gå med i kollektivtrafiksamarbetet.

 • Hangös revisorer om McDonald: Det gäller att tänka på stadens intresse

  Politiker splittrade i frågan.

  Politikerna i Hangö är splittrade i frågan om Hangö ska besvära sig eller inte över Helsingfors förvaltningsdomstols dom om uppsägningen av hälsocentralläkare Outi McDonald. Revisorerna ger i alla fall tydligt besked till staden om att det är fullmäktige, inte stadsstyrelsen som ska avgöra besvärsfrågan.

 • Arbetslösheten minskar - se läget i din kommun

  Nu är 358 100 personer arbetslösa.

  Arbetslösheten fortsatte minska i december, enligt uppgifter från Arbets- och näringsministeriet. Jämfört med samma period i fjol är det 19 800 färre arbetslösa arbetssökande. Nu är 358 100 personer arbetslösa.