Hoppa till huvudinnehåll

Grönt ljus för att muddra hamnen i Bromarv

Skärgårdshamnen i Bromarv
Om allt går som planerat byggs nya bryggor i hamnen om ett drygt år. Skärgårdshamnen i Bromarv Bild: Yle/Minna Almark skärgårdshamnen

Politikerna var nöjda då det nyss kom grönt ljus av Regionförvaltningsverket för att muddra i hamnen i Bromarv. Tekniska nämnden i Raseborg tog del av informationen på sitt möte på tisdagen (10.1).

Förutom muddring godkände verket också att muddringsmassorna får deponeras vid stranden och att två flytbryggor med bojar får byggas. Den nya hamnen får ha 75 båtplatser.

Muddringsmassorna uppskattas omfatta cirka 5 600 kubikmeter. Djupet blir sedan 2,6 meter. På sina ställen är det nu endast 0,4 meter djupt.

Projektet ska genomföras hösten 2017 och parkeringsplatser och bryggor byggs våren 2018, om allt går enligt planerna.

Projektet ger liv åt byn

Regionförvaltningsverket lyfter upp många fördelar med projektet. Det skapar fler jobb och ger liv åt byn då hamnen stärks som marknadsplats. Torg- och fiskförsäljarna ska få bättre lokaler där det dammar mindre då torget får ytbeläggning.

Man kan bättre ta emot turister både från sjö- och landsidan och trafikförhållandena förbättras.

Bromarv butik
Bränslestationen flyttar till hamnen från bybutiken. Bromarv butik Bild: Yle/Malin Lindholm bromarv bensinstation,Västnyland,Bromarv,bybutiker,försäljning,affärer,Butik,Raseborg

Hamnen garanterar också att det finns en bränsleförsäljningspunkt som uppfyller framtidens miljökrav.

Muddringsmassorna kan användas som fyllnad. De binder då tillsammans med den nya kajen ihop hamnen och simstranden på ett bra sätt.

Ingen inverkan på vattenkvaliteten

Regionförvaltningsverket ser inte att muddringen skulle ge någon negativ bestående inverkan på vattenkvaliteten. Vattnet grumlas endast tillfälligt.

Till skillnad från andra muddringsprojekt i regionen, exempelvis de misslyckade försöken att muddra i Södra viken i Ekenäs, så har den här processen löpt smidigt.

Det är staden Raseborg som äger området. Byggnadsarbetena får inte påbörjas innan det finns ett godkänt undantagslov av Rasborgs stad.

Läs mera:

Bensinmacken i Bromarv flyttar till hamnen

I framtiden ska båtar kunna tankas i Bromarv hamn. Bensinmacken ska flytta från butiken till småbåtshamnen i Bromarv kyrkby då skärgårdshamnen byggs ut.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland