Hoppa till huvudinnehåll

Sjukvårdsdirektör: Ingen bolagisering av vården i Jakobstadsregionen

Malmska sjukhuset i  Jakobstad.
Malmska sjukhuset i Jakobstad. Malmska sjukhuset i Jakobstad. Bild: YLE/Rolf Granqvist malmska hälso- och sjukvårdsområde

Det bör inte bli någon helhetsupphandling av social-och hälsovården i Jakobstadregionen. Det anser tf sjukvårdsdirektören Pia-Maria Sjöström i sin beredning. Social- och hälsovårdsnämnden för Jakobstadsregionen sammanträder på tisdag.

Tiden är alltför knapp och det är osäkert hur valfriheten slår ut i den kommande lagstiftningen, anser Sjöström.

Svenfors och Kapténs driver en helhetsbolagisering

Kommundirektör Stefan Svenfors i Pedersöre och styrelseordförande Henrik Sandberg (SFP) är de drivande krafterna i Pedersöre för en helhetslösning där social-och hälsovården i regionen flyttas över till samägt bolag mellan privata intressen och regionens kommuner. Larsmos kommundirektör Gun Kapténs är på samma linje.

Ägoförhållandet i bolaget skulle vara 51 procent privata intressen, resten skulle kommunerna äga i bolaget.

Kommundirektörerna diskuterade frågan

Kommundirektörerna diskuterade på fredag morgon och kom överens om en tidtabell där nämnden tar upp frågan på tisdag. Beredningen är alltså negativ till en helhetsuppgörelse.

Därefter sänds frågan på utlåtanderunda till kommunerna, Larsmo, Pedersöre, Nykarleby och Jakobstad.

Fullmäktige i respektive kommun skall ge sitt svar senast den 10 februari och därefter fattar social-och hälsovårdsnämnden sitt slutliga beslut.

Nykarleby har redan ett fullmäktigebeslut som innebär att staden inte kommer att delta i en helhetsupphandling.

- Från tjänstemannahåll har vi varit tveksamma till en helhetslösning som föregår landskapsreformen även om vi förstår kommunernas inställning, säger sjukvårdsdirektör Pia-Maria Sjöström.

- Vi anser att vi borde lägga vår tid och våra resurser på att förhandla med landskapet.

Stefan Svenfors ligger lågt

Kommundirektör Stefan Svenfors i Pedersöre har i det här skedet ingen kommentar till sjukvårdsdirektörens beredning.

- Tja, inte vet jag, inte har jag egentligen någon kommentar till beredningen, säger Stefan Svenfors.

Kommer ett negativt beslut i Jakobstad att påverka samarbetsklimatet kommunerna emellan i andra frågor?

- Inte vet jag, vi tar ett beslut i taget och så ser vi var vi står sen.

Allfinlandssvenskt vårdbolag

Kommundirektör Stefan Svenfors och kommunstyrelsens ordförande i Pedersöre, Henrik Sandberg (SFP) deltog på torsdagen i ett möte i Helsingfors. Mötet gällde vårdföretaget Doctagons tankar kring skapandet av ett uttalat tvåspråkigt vårdföretag, Välfärds Ab, som kunde betjäna med samma kvalitet som andra bolag på marknaden.

- På sådana här tillställningar blir ofta frågorna fler än svaren, säger Stefan Svenfors.

- Vi var kallade dit för ett informations-och diskussionsmöte, alla var i princip positiva till tanken.

Artikeln har kompletterats kl. 16.35 den 13.1 med kommundirektör Stefan Svenfors kommentar