Hoppa till huvudinnehåll

Tre av fyra polisanmälda sextrakasserier förblir olösta

Sexuella trakasserier kan se ut på olika sätt.
För offret okända män som tafsar på en på en offentlig plats och sedan försvinner gör det svårt för polisen att utreda sexuellt antastande. Sexuella trakasserier kan se ut på olika sätt. sexuella trakasserier

En man följde efter och tafsade på en flicka i tonåren när hon steg av bussen och flera män tafsade på en kvinna vid bardisken. Båda fallen har anmälts till Esbopolisen som sexuellt antastande men förövarna går fria. I tre av fyra fall av sexuellt antastande i huvudstadsregionen hittas ingen förövare.

Sedan sexuellt antastande skrevs in i lagen i september 2014 har polisen i huvudstadsregionen mottagit nästan 300 brottsanmälningar varav 80 räknas som lösta. Det är omkring 26 procent. Yle Huvudstadsregionen har fått uppgifterna av Polisyrkeshögskolan.

Kriminalkommisarie Lauri Hakkala är förundersökningsledare både när det gäller tafsandet på den tonåriga flickan och tafsandet vid bardisken.

- Vi har jobbat med fallen och gjort vad vi har kunnat, men förövarna har inte kunnat identifieras. Material från övervakningskameror kan hjälpa polisen, men i så fall är det bra att ange den exakta platsen där antastandet har ägt rum och exakt vid vilket klockslag. Utredningar om det här brottet kan också försvåras av att polisen inte kan använda tvångsmedel som teleavlyssning, teleövervakning och teknisk avlyssning, säger Hakkala.

Så många fall av sexuellt antastande löses (Källa: Polisyrkeshögskolan)
KommunAnmälda fall 2014-2016Lösta fall 2014-2016Andel lösta fall 2014-2016
Esbo541630 %
Grankulla20-
Helsingfors2005226 %
Kyrkslätt7343 %
Vanda32722 %
Hela landet89134639 %

"Ord mot ord ska ses till den misstänktas fördel"

Straffet för sexuellt antastande är böter eller fängelse i högst sex månader.

- Polisen försöker ändå alltid se saken ur offrets synvinkel. Det vill säga fastän brottet enligt lagen ses som lindrigt tänker polisen på hur offret har upplevt situationen och hur händelsen har påverkat dennes liv. Men det är klart att då det finns många misstänkta brott som ska utredas måste vi prioritera och koncentrera oss på grövre brott.

- Men det betyder inte att vi förringar brottet och anser att det inte behöver utredas. Vi gör vad vi kan men alla brott löses inte. Om offret inte kan berätta något som gör att den misstänkta kan identifieras är vi i en besvärlig situation, säger Hakkala.

Men det är klart att då det finns många misstänkta brott som ska utredas måste vi prioritera och koncentrera oss på grövre brott.― Kriminalkommissarie Lauri Hakkala

Hakkala säger att ord kan stå mot ord när det gäller sexuellt antastande.

- Offret upplever trakasserier medan förövaren anser att det varit fråga om normalt umgänge vid bardisken. I sådana fall måste man kunna visa att ett brott har begåtts och det görs förstås i sista hand av åklagare och domstol. Men förövaren kan i polisförhör säga att denne inte har rört vid offrets intima områden och det finns ingen annan som kan vittna. Då står ord mot ord. Och oklara fall ska enligt rättspraxis ses till den misstänktas fördel.

Så står det i strafflagen

Den som genom beröring utsätter en person för en sexuell handling som är ägnad att kränka personens sexuella självbestämmanderätt ska, om inte straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i detta kapitel, för sexuellt antastande dömas till böter eller till fängelse i högst sex månader.

Polisen kan bötfälla antastare på plats

Polisen kan också bötfälla för sexuellt antastande direkt på plats. Den möjligheten har funnits sedan lagen trädde i kraft i september 2014 men Helsingforspolisen har gjort det här sedan början av fjolåret.

- Då ska det tydligt framgå att det handlar om sexuella trakasserier och det ska finnas vittnen, en förövare och en målsägande, sade polischefen för Helsingforspolisen Lasse Aapio då till Yle Nyheter.

Överlag löste polisen i huvudstadsregionen i fjol över 50 procent av sexbrotten. I hela landet var uppklarningsprocenten för sexbrott över 60 procent i fjol.

Svårare att utreda antastande än våldtäkt

Kriminalkommissarie Kimmo Hyvärinen vid Vandapolisen säger att sexuellt antastande är svårare att reda ut än andra sexbrott, som till exempel våldtäkter eller sexuellt utnyttjande av barn.

- Offret och förövaren är ofta bekanta i fall av våldtäkt eller sexuellt utnyttjande av barn men sexuellt antastande kan ske genom att en person tafsar på tiotals kvinnor i en folkhop men den misstänkta känns inte igen. Det är därför svårare att reda ut. Så kallade "buskvåldtäkter", där en okänd man våldtar en kvinna utomhus, är ovanliga. I en stad som Vanda sker det kanske omkring fem sådana per år. Oftast känner våldtäktsmannen och offret varandra, säger Hyvärinen.

För att ett brott statistiskt sett ska räknas som löst ska det gå till åklagare för åtalsprövning eller lösas på något annat sätt. Till exempel kan polisen bötfälla på platsen eller så kan den misstänkta vara under 15 år och då går brottet inte till åtalsprövning men räknas ändå som löst.

Uppklarningsprocenten under ett år fås fram genom att antalet lösta brott under året divideras med antalet som kommit till polisens kännedom under samma år. Därmed kan det bland de lösta brotten under ett år finnas brott som har kommit till polisens kännedom under tidigare år och procenten lösta brott kan därmed i princip bli över 100 procent under ett år.

Så stor andel av sexbrotten löstes i fjol (Källa: Polisyrkeshögskolan)
KommunSexuellt utnyttjande av barnVåldtäkt
Esbo62 %40 %
Grankulla50 %50 %
Helsingfors57 %62 %
Kyrkslätt69 %57 %
Vanda64 %73 %
Hela landet67 %65 %

Fotnot: I siffrorna för sexuellt utnyttjande av barn ingår försök, grovt sexuellt utnyttjande av barn, försök till grovt sexuellt utnyttjande av barn och otukt med barn. I siffrorna för våldtäkter ingår tvingande till samlag, försök till tvingande till samlag, våldtäktsförsök och grov våldtäkt samt försök till detta.

Läs mera:

Vandapolisen löste 10 000 färre brott i fjol än några år tidigare – nio av tio stölder olösta

Polisen i Vanda löser allt färre brott och andelen är mindre än i Esbo och Helsingfors. Det här visar statistik från Polisyrkeshögskolan som Yle Huvudstadsregionen har tagit del av. Stölder och skadegörelse har polisen i huvudstadsregionen svårast att lösa, vilket posten nu har fått erfara.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen