Hoppa till huvudinnehåll

Vasa och Karleby får mindre fullmäktige

Vasa stadsfullmäktige.
Vasa stadsfullmäktige. Vasa stadsfullmäktige. Bild: Yle/Filip Stén Vasa,fullmäktigeförsamlingar,vasa fullmäktigesal

Sammanlagt 96 kommuner ändrar sin fullmäktigestorlek för den fyraårsperiod som inleds i juni. På Yle Österbottens bevakningsområde ändrar endast Vasa och Karleby på fullmäktiges storlek.

Sett till hela landet är det endast två kommuner, Parkano och Nakkila, som utökar antalet fullmäktigeledamöter. 94 minskar på fullmäktigestorleken. Alla 295 fastlandskommuner omfattas av Kommunförbundets utredning.

Fullmäktigestorleken förändras alltså i en tredjedel av landets kommuner.

Karleby och Vasa minskar

Av de fjorton kommuner som hör till Yle Österbottens bevakningsområde ändras fullmäktiges storlek endast i två.

Karlebys fullmäktige minskar med åtta, från 51 till 43 ledamöter. Minimistorleken för en stad av Karlebys storlek är just 43.

Karlebys stadsdirektör Stina Mattila motiverade minskningen med att närmare hälften av stadens budget överförs till Soite, alltså stadens regionala vårdorganisation. Med följer också 1500 anställda och då behövs inte dagens massiva beslutsapparat.

Vasas fullmäktige minskar likaså med åtta, från 67 till 59. Minimistorleken för en stad med Vasas storlek är 51 ledamöter men Vasa har alltså valt att behålla ett lite större fullmäktige.

- Det är ju oklart hur det blir med alla reformer, men mycket tyder ju på att en stor del av budgeten försvinner i det stora social- och hälsovårdsområdet. De som talade för 51 ansåg att det räcker och de som talade för 59 ville bredda fullmäktige lite. Jag förstår båda argumenten, sa fullmäktiges ordförande Joakim Strand (SFP) i juni i fjol när fullmäktige röstade om saken.

Fullmäktige i Vasa ökade från 51 till 67 för några år sen i och med sammanslagningen med Lillkyro.