Hoppa till huvudinnehåll

Veteranpolitiker ställer inte upp i kommunalvalet i Pargas

Fullmäktigemöte i Pargas.
Fullmäktigemöte i Pargas. Bild: Yle/Johanna Ventus stadsfullmäktige i pargas

Kandidatnomineringen inför kommunalvalet går trögt i Pargas. Partierna lyfter fram tidsbrist och osäkerhet inför social- och hälsovårdsreformen som orsaker.

Den 28 februari ska kandidatlistorna inför vårens kommunalval vara inlämnade. I Pargas jobbar partierna som bäst för att värva kandidater. Ett arbete som inte alltid är så lätt.

Helena Särkijärvi, som är ordförande för Skärgårdshavets Gröna, säger att det varit en utmaning att locka kandidater i år.

- Att få folk att ställa upp i spartider är en utmaning men det största problemet är ändå tidsbrist. Många av våra tänkbara kandidater är unga människor i arbetslivet och det kan vara svårt att få tiden att räcka till, säger Särkijärvi.

För fyra år sedan hade De Gröna 12 kandidater uppställda i kommunalvalet. Just nu har partiet 6 personer på sin lista. Samtliga är kvinnor och enligt Särkijärvi hoppas man ännu locka fler män innan nomineringen är slut.

Jag är speciellt intresserad av social- och hälsovård och då det gäller de besluten kommer kommunen inte längre att ha något att säga till om.

En som saknas från De Grönas lista är rutinerade lokalpolitikern Cornelius Colliander. Han har suttit med i stadsstyrelsen i två perioder och i stadsfullmäktige de senaste tre perioderna.

Orsakerna till att han nu valt att stiga åt sidan är många. Dels är De Gröna ett litet parti i Pargas och Colliander säger att han inte upplever att han kan påverka i frågor han tycker är viktiga. Också social- och hälsovårdsreformen som står för dörren ligger bakom beslutet.

- Jag är speciellt intresserad av social- och hälsovård och då det gäller de besluten kommer kommunen inte längre att ha något att säga till om. Jag upplever också att jag som kommunal beslutsfattare inte vill vara med och förverkliga vår nuvarande regerings politik.

Cornelius Colliander
Efter många år som lokalpolitiker väljer nu Cornelius Colliander att sluta. Cornelius Colliander Bild: Yle/Lotta Sundström cornelius colliander

Svårt att fatta beslut utan tillräcklig information

Också Skärgårdens Socialdemokrater jobbar som bäst med att locka fler kandidater att ställa upp för partiet. På listan finns nu 8 säkra kandidater. Man har alltså nått halvvägs till målet att som inför valet 2012 ha 16 kandidater.

Personligen tycker jag att de fyra senaste åren har varit de jobbigaste hittills som förtroendevald.

Viceordförande Carita Henriksson tror det kommer att gå vägen då man förutom de säkra kandidaterna har 6 namn som ännu överväger men hon hoppas kommer att ställa upp. Samtidigt säger Henriksson, som själv varit aktiv lokalpolitiker sedan 1980-talet, att det i år varit ovanligt svårt att locka kandidater.

- Jag tror det låga intresset beror på att det är väldigt många förändringar på gång just nu. Personligen tycker jag att de fyra senaste åren har varit de jobbigaste hittills som förtroendevald.

Förutom osäkerheten som social- och hälsovårdsreformen för med sig är Henriksson kritisk mot öppenheten, eller snarare bristen på öppenhet, inom det kommunala beslutsfattandet i Pargas.

- Jag anser att öppenheten haltar. Trots att jag sitter i stadsstyrelsen kan jag få höra om vad som är på gång via rykten och media. Tjänstemännen informerar inte oss förtroendevalda tillräckligt och jag tror att många som valt att inte ställa upp i valet upplever att de inte har tillräckligt med information för att fatta svåra beslut, säger Henriksson.

Många vill påverka - tidsbrist största problemet

Inom Svenska folkpartiet, det största partiet i Pargas, är tongångarna inför kommunalvalet positivare. På SFP:s kandidatlista finns nu 24 personer och man hoppas komma upp i över 40 kandidater innan nomineringen är slut. Inför valet 2012 hade partiet 44 kandidater. Geografiskt kommer de flesta från centrala Pargas, men man tror att det ännu ska droppa in fler kandidater från hela skärgårdsområdet.

Ingen har uppgett dålig stämning som en orsak att inte ställa upp. Det hör till att det finns olika åsikter i en demokrati.

Conny Granqvist från Kommunorganisationen i Väståboland som ringer runt och värvar kandidater tycker intresset ser bra ut.

- Många blir ivriga direkt och säger att de vill vara med och påverka. Sedan finns det de som ännu vill fundera över om de har tid och kraft att ge sin in i det här. Tidsaspekten är den största orsaken till att man tackar nej.

Att folk skulle tveka att ställa upp på grund av social- och hälsovårdsreformen har Granqvist inte märkt av. Inte heller känner han igen diskussionen från Kimitoön där flera politiker uppger dålig stämning som en orsak till att man inte ställer upp i valet.

- Det har jag absolut inte märkt av. Ingen har uppgett dålig stämning som en orsak att inte ställa upp. Det hör till att det finns olika åsikter i en demokrati, men jag uppfattar det inte som något negativt. Känslan efter att ha ringt runt är att folk uppskattar det de förtroendevalda håller på med, säger Granqvist.

Nomineringen har gått trögt också för Samlingspartiet som hoppas få över 20 kandidater innan nomineringen är slut. Bild: Yle/Johanna Ventus fullmäktige i pargas
Folk verkar tycka att det är någon annan som ska se till att saker fixar sig.

Samlingspartiet är i nuläget dryga 10 nominerade och enligt partiets Kim Lindstedt är det högt uppsatta målet att ha lika många kandidater som det finns platser i fullmäktige innan nomineringen är slut. Ett mer realistiskt mål är ändå enligt Lindstedt att som inför valet 2012 nå upp till 20 kandidater för också för Samlingspartiet har nomineringen varit trög.

- Det är svårt att säga vad det beror på. Jag tror inte det handlar om dålig stämning som på Kimitoön. Snarare verkar det vara ett allmänt bristande intresse. Folk verkar tycka att det är någon annan som ska se till att saker fixar sig.

Vill påverka i osäkra tider

Vänsterförbundet har nu ett halvt dussin kandidater och är därmed nästan framme vid målet att som i valet 2012 ha sju kandidater uppställda.

- Gärna får det komma fler men vi har försökt ha ett ganska realistiskt mål med tanke på att intresset att ställa upp varit ganska svalt. De som ställer upp har varit med tidigare och vet vad som gäller. Att locka med nya kandidater är svårare, säger Nina Söderlund.

Söderlund som suttit med i fullmäktige i 25 år övervägde själv länge om hon skulle ställa upp eller inte. Att kommunerna tappar sin makt över social- och hälsovårdsreformen gjorde att hon tvekade men nyfikenheten tog ändå över till slut.

- Jag vill se hur det går. Det är stora förändringar på gång och efter att ha tänkt över saken kom jag fram till att det gäller att vara med och påverka i det frågor vi ännu kan påverka, säger Söderlund.

Nina Söderlund
Nina Söderlund vill vara med och påverka lokalpolitiken också i framtiden. Nina Söderlund Bild: yle/Maud Stolpe nina söderlund

Kristdemokraterna, som för tillfället inte har något mandat i stadsfullmäktige, har fyra kandidater på sin lista. Det är dubbelt fler än inför valet 2012 då man hade två kandidater. Håkan Westergård hoppas man den här gången ska lyckas knipa en av platserna i fullmäktige.

- Det var inte långt ifrån förra gången. I val har folk en tendens att rösta på samma parti som senast, men jag upplever att det finns en entusiasm för de frågor vi lyfter fram och jag tror vi har en möjlighet att lyckas den här gången.

Yle Åboland kunde inte nå representanter för Sannfinländarna och Centerpartiet i Pargas för en kommentar. Sannfinländarna har nu två ledamöter i fullmäktige och Centern en plats.

Fotnot: Stadsfullmäktige i Pargas har i dag 43 ledamöter. Från och med kommunalvalet kommer antalet ledamöter att vara 35. Mandatfördelningen i Pargas kommunfullmäktige är i dag: SFP 20, SDP 9, Samlingspartiet 6, De Gröna 3, Vänsterförbundet 2, Sannfinländarna 2 och Centern 1.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland