Hoppa till huvudinnehåll

Yes we can! Men kunde Obama förverkliga sina idéer?

Barack och Michelle Obama med sina döttrar under segerkvällen 4.11.2008.
Det var så här det började! Barack och Michelle Obama med sina döttrar under segerkvällen 4.11.2008. Barack och Michelle Obama med sina döttrar under segerkvällen 4.11.2008. Bild: EPA/TANNEN MAURY Barack Obama,Michelle Obama,USA

Barack Obama hade många idéer och mål då han tillträdde sin post som USA:s president för åtta år sedan. Han använde sig av sloganen "Yes we can!" Hur väl lyckades han genomföra sin egen agenda?

Obama har några dagar kvar på sin post innan han, tillsammans med sin familj, drar sig tillbaka till den fina stadsdelen Kalorama i Washington.

Att Obama är en fenomenal talare kan inte förnekas. Men blir Barack Obama en president som historien kommer att minnas på något speciellt sätt? Hur väl lyckades han förverkliga sina idéer?

Lyckades Obama med att använda sin presidentmakt på ett effektivt sätt i förhållande till sitt eget parti, oppositionen, den federala förvaltningen, delstaterna och det amerikanska folket? Analytiker har spekulerat i huruvida Obamas framtoning som artig, vänlig, välartikulerad, välutbildad svart man varit för vag.

Obama valde att inte framstå som ilsken, och han ville inte envetet föra fram enskilda frågor - till exempel frågor kring etnicitet.

Stark presidentmakt, samarbete och kompromisser

Allmänt taget lyckades Barack Obama under sina åtta år som president åstadkomma en hel del. Huruvida Obamas agerande i olika situationer kan ses som kloka eller rätta kan man tvista om. Utvärderingen nedan gäller främst frågor kring hur väl
han lyckades genomföra sin egen agenda.

Hur lätt blir det för den kommande presidenten Donald Trump att omintetgöra det som Obama lyckades genomföra?

Obama har helt konkret agerat i många fall och i andra fall har beslut genomförts helt oavsett hans engagemang.

Till exempel beslutet om att äktenskap är tillåtet för alla i USA - oavsett kön - fattades av Högsta domstolen. Det var alltså inte en följd av Barack Obamas agerande.

Och trots att presidenten ofta har hållit engagerande tal om att relationerna mellan olika etniska grupper i USA måste förbättras (framför allt efter den tragiska skjutningen i en kyrka i South Carolina) fattade han dock inte särskilt många politiska beslut i den frågan.

Vita huset upplyst i regnbågsfärger.
Vita huset upplyst i regnbågsfärger efter högsta domstolens beslut i juni 2015 att tillåta homosexuella att ingå äktenskap. Beslutet var en enorm seger för den amerikanska gayrörelsen som länge kämpat för sina rättigheter. "Då alla amerikaner behandlas likvärdigt är vi alla friare. I dag kan vi säga, utan minsta tvivel, att vårt samhälle är en smula mer perfekt. Kärlek är kärlek", sade en glad Obama efter beskedet. Vita huset upplyst i regnbågsfärger. Bild: EPA/MICHAEL REYNOLDS Vita huset,USA,USAs president,Regnbågsflaggan,regnbågsfamiljer,homosexuella,regnsbågsfärger

Många av de reformer som Obama har lyckats genomföra har han förverkligat tack vare sina maktbefogenheter. Det innebär förstås att den tillträdande presidenten kan göra samma sak - till exempel ändra på det som Obama lyckades genomföra.

BBC har listat centrala punkter (på en alfabetisk skala där bästa betyg är A) och där man samtidigt spekulerar i följdfrågan: Kommer Donald Trump att omintetgöra det som Obama lyckades genomföra?

Hälsovård (B+)

Omfattande hälsovård har i åratal funnits på det demokratiska partiets agenda - och har förefallit ligga utom räckhåll. Belöningen kom under Barack Obamas tid vid makten.

För den fattigaste delen av befolkningen har sjukvårdsreformen varit en välsignelse.

I senaten stötte reformen Obamacare på motstånd, och slutresultatet blev en ganska urvattnad kompromiss. Kritik mot reformen har kommit också från de amerikaner som har relativt låga inkomster och som nu måste betala rätt höga försäkringsavgifter.

Trots en del bakslag kan reformen ändå sägas vara lyckad, och den har inneburit en omfattande förändring av sjukvårdssystemet. För den fattigaste delen av befolkningen har sjukvårdsreformen varit en välsignelse.

Andelen oförsäkrade amerikaner har sjunkit från 15,7 procent år 2011 till 9,1 procent 2015.

- Hälsovård i USA är inte ett privilegium för få utan en rättighet för alla, konstaterade Obama efter att reformen äntligen hade godkänts också i högsta domstolen.

BBC:s utvärdering: B+

Trumps möjliga käppar i hjulet:
Barack Obama har under sina sista dagar som president uppmanat demokraterna att slåss för att behålla lagen, medan republikanerna med Donald Trump i spetsen ser fram emot att äntligen få riva upp Obamacare. Senaten - där republikanerna är i majoritet - har redan tagit det första steget för att riva upp sjukvårdsreformen. Med republikansk majoritet i kongressen och en ny president som gått till val med ett löfte om att riva upp Obamacare har demokraterna inte mycket att säga till om.

En del demokrater använder en färsk slogan: "Trump vill göra Amerika sjukt igen" ("Make America Sick Again") - en travesti på Donald Trumps berömda slogan där han vill göra Amerika stort igen ("Make America Great Again").

Men demokraterna siktar i stället på republikanernas svaga punkt; republikanerna vet inte exakt vad de ska ersätta Obamacare med. Ungefär 20 miljoner amerikaner som inte tidigare hade haft sjukförsäkring har tack vare Obamacare nu kunnat skaffa sig försäkring. Dessa riskerar alltså att bli oförsäkrade igen, något som demokraten och den tidigare primärvalskandidaten Bernie Sanders nu tar fasta på.

Barack Obama talar vid en konferens om skyddandet av oceanerna.
Barack Obama talar vid en konferens om skyddandet av oceanerna. Barack Obama talar vid en konferens om skyddandet av oceanerna. Bild: EPA/SHAWN THEW Barack Obama,hav,miljöskydd,miljövård

Miljövård (A-)

Obamas administration har varit med om att förhandla fram det klimatavtal som godkändes i Paris. Avtalet innebär en minskning av koldioxidutsläppen. Nya regler finns gällande reglering av utsläpp från kolkraftverk. Kolgruveverksamhet samt olje- och gasborrning har begränsats på statlig mark och statens kustområden.

Obama har också lyckats få igenom beslut om att rekordstora markområden ska räknas som miljöskyddsområden.

BBC:s utvärdering: A-

Trumps möjliga käppar i hjulet:
Det är möjligt att den tillträdande presidenten Donald Trump minskar på USA:s andel av förpliktelserna i Parisavtalet. Trump försöker nu snabbt få USA att dra sig ur avtalet. USA är juridiskt skyldigt att binda sig till avtalet men detta vill Trump kringgå.

Det kan ändå bli svårare för Trump att avlägsna andra miljöåtaganden som Obama fört in USA på. Trump kommer också att stöta på hårt motstånd från miljövårdsgrupper.

TTIP väcker protester hos de gröna i Europaparlamentet
TTIP väcker protester hos de gröna i Europaparlamentet Bild: OLIVIER HOSLET/ EPA TTIP,Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar
Hamnen i Ensenada, Mexiko
Hamnen i Ensenada, Mexiko Bild: EPA/ALEX ZEPEDA ensenada

Handel (D-)

Barack Obama har arbetat för två omfattande handelsavtal: TPP (Trans-Pacific Partnership) och TTIP(Transatlantic Trade and Investment Partnership).

TPP är på väg i soptunnan på grund av starka oppositionella krafter från den demokratiska vänstern och från de ekonomiska nationalister som får makten i och med Trumps presidentskap.

Förhandlingar förs fortfarande om TTIP-avtalet. Målet är att minska på handelsbarriärerna mellan USA och EU men avtalet motarbetas på båda sidor om Atlanten.

Obamas administration lyckades ändå genomföra ett frihandelsavtal med Panama, Colombia och Sydkorea.

BBC:s utvärdering: D-

Trump kan och vill ge dödsstöten åt ett förverkligande av frihandelsavtalen TPP och TTIP.

Trumps möjliga käppar i hjulet:
Trump kan och vill ge dödsstöten åt ett förverkligande av TPP och TTIP. Dessutom vill han gå bakåt i tiden och omförhandla - och till och med riva upp - tidigare presidenters strävanden. Detta gäller till exempel Nafta (North American Free Trade Agreement) som president Bill Clinton var med om att utarbeta.

Trumps planer på att införa stränga importtariffer på vissa importvaror skulle också gå emot USA:s förpliktelser i förhållande till världshandelsorganisationen WTO. Därmed skulle han underminera hela den grund som den nuvarande globala handeln vilar på.

Amerikansk tiodollarssedel.
Amerikansk tiodollarssedel. Bild: EPA/ARNO BURGI amerikansk flagga

Ekonomi (A)

Då Barack Obama tog över makten var USA:s ekonomi i fritt fall. Arbetslösheten hade skjutit i höjden, fastighetspriserna hade kollapsat och finansindustrin kämpade med stora problem.

Bilden åtta år senare pekar på stabilitet och blygsam tillväxt - trots att kritiker påpekar att läget kunde vara bättre.

Obama lyckades genomföra ett omfattande stimuleringspaket och införde finansiella reformer i början av sin presidentperiod. USA tog sig utan depression igenom krisen. Stödstrukturer räddade General Motors från en bankrutt som skulle ha ödelagt USA:s bilindustri.

Stödstrukturer räddade General Motors från en bankrutt som skulle ha ödelagt USA:s bilindustri.

Obamas administration lyckades driva igenom en reglering av bankernas verksamhet.

Olika finansieringsprogram gjorde det möjligt för miljontals amerikanska hushåll att undgå utmätning och i stället få återfinansiering för bolån med hög ränta.

Presidenten lyckades förhandla fram överenskommelser som innebar en avveckling av de skattesänkningar som George W Bush hade genomfört, och ersätta dem med allmänna utgiftsminskningar. Han arbetade enträget för en höjning av minimilönen men det var omöjligt för honom att få stöd för den typens åtgärder i kongressen som kontrollerades av republikanerna.

Trots att verksamheten på aktiemarknaden nådde nya höjder låg dock hushållens inkomster år 2015 under den nivå som rådde år 2007. Också inkomstklyftorna har ökat. Men med beaktande av utgångsläget anses sundheten i ekonomin i dag ända vara det kanske mest beaktansvärda arvet från presidenten.

BBC:s utvärdering: A

Trumps möjliga käppar i hjulet:
Att republikanerna sänker skatterna är klart. Obamas finansiella reformer kommer sannolikt att försvagas. Trump har kontinuerligt gått till attack mot regleringspolitik.

Barack Obama fick Nobels fredspris 10.12.2009
President Obama hade varit president i knappt ett år då han fick Nobels fredspris 2009. Kritik riktades mot valet eftersom Obama inte hade hunnit uträttat särskilt mycket och man inte kunde bedöma vad som skulle ske i framtiden. Barack Obama fick Nobels fredspris 10.12.2009 Bild: Imago stock&people/ All Over Press Nobels fredspris,Barack Obama
Angela Merkel och Barack Obama på G7-mötet.
Obama tillsammans med Tysklands förbundskansler Angela Merkel under en paus i G7-ländernas möte i Tyskland i juni 2015. Obama sade då att Ryssland bara skadar sig självt och sitt folk då ryska trupper agerar i östra Ukraina. Enligt Obama är kränkningarna obestridliga även om Ryssland inte medger det. Merkel fördömde Ryssland för olaglig annektering av Krim. Enligt Merkel är det möjligt att G7-länderna inför ytterligare sanktioner mot Ryssland. . Angela Merkel och Barack Obama på G7-mötet. Bild: MICHAEL KAPPELER epaselect
Vita huset 2.5.2011 får information om Usama bin Ladins död.
Den 1 maj 2011 meddelade presidenten att USA har genomfört en operation som dödade terroristledaren Usama bin Ladin. Fotot visar ”The Situation Room” där Barack Obama, Hillary Clinton och andra regeringstoppar följer med stormningen av Bin Ladins hus. Vita huset 2.5.2011 får information om Usama bin Ladins död. Bild: EPA/PETE SOUZA / WHITE HOUSE Vita huset,Osama bin Laden,Barack Obama,Hillary Clinton

Relationerna till utlandet (C+)

Barack Obama kommer att lämna Vita huset med två stolta fjädrar i hatten då det gäller utrikespolitiken: Avtalet om Irans kärnenergi och de normaliserade relationerna med Kuba.

Fullföljandet har haltat - och kritiserats - men det är ändå fråga om en märkbar upptining av relationerna till två länder - och här handlar det om antagonister sedan länge.

Enligt kärnenergiavtalet utfäster sig Iran att kraftigt begränsa sitt kärntekniska program samt öppna kärnkraftsanläggningar för inspektioner. I gengäld ska USA, EU och FN häva sanktionerna mot Iran.

Michelle och Barack Obama kliver av flygplanet i Havanna, Kuba den 20 mars 2016.
Michelle och Barack Obama kliver av flygplanet i Havanna, Kuba den 20 mars 2016. Obamas statsbesök sågs som en milstolpe i relationen mellan USA och Kuba. Michelle och Barack Obama kliver av flygplanet i Havanna, Kuba den 20 mars 2016. Bild: EPA/MICHAEL REYNOLDS Michelle Obama,Barack Obama,Kuba,USA
Familjen Obama stiger av flyget på Kuba.
Familjen Obama stiger av flyget på Kuba. Bild: EPA/MICHAEL REYNOLDS Barack Obama,Michelle Obama,Malia Obama,Sasha Obama

Relationen mellan USA och Kuba har blivit allt bättre sedan länderna återupprättade diplomatiska förbindelser. Obamas stora mål har varit att den kursändring han gjort inte ska gå att rucka på då han lämnar Vita huset.

På annat håll har presidentens utrikespolitik karakteriserats som ansträngd, till exempel visavi de rysk-amerikanska relationerna.

Obama lovade då han blev vald till president att interventionerna från USA:s sida utomlands skulle minskas. USA:s insatser i Irak och Afghanistan skulle avslutas och USA skulle inte involvera sig i något i onödan. USA har visserligen dragit tillbaka trupper från Irak och Afghanistan, men det finns fortfarande tusentals soldater kvar i länderna. Obamas administration förde också in USA i nya krig i Libyen och Syrien. Konflikten mellan Israel och palestinierna är fortfarande olöst.

Revolten under den så kallade arabiska våren som inleddes 2010 spred omfattande oro i Mellanöstern, och småningom inleddes kriget i Syrien som utmynnade i terroristorganisationen Islamiska staten IS och en omfattande flyktingkris. Nordkorea har fortsatt med utvecklandet av sitt kärnvapenprogram.

Ansvaret för den globala oron kan inte påläggas Obama - men hans aktiva period har inte desto mindre utspelat sig just under dessa tider.

BBC:s utvärdering: C+

Trumps möjliga käppar i hjulet:
Trump har kritiserat avtalet med Iran men han har - i motstats till en del andra republikaner - inte sagt att han vill häva det helt och hållet. Trumps relation till Kuba är tills vidare öppen - men han har en möjlighet att motarbeta de uppmjukade relationerna och reserestriktionerna. Trump ser ut att sträva efter närmare kontakt med Israel. Han vill också närma sig Ryssland.

Det enda som anses vara klart är att Trumps administration - åtminstone retoriskt - tar avstånd från Obamas internationalistiska utrikespolitik. Obamas politik har grundat sig på samarbete och koordinering med allierade.

Polisen i Oakland utanför Oikos University
Polisen i Oakland Police i april 2012 efter att en beväpnad man skjutit ihjäl sju personer på ett universitetsområde. Polisen i Oakland utanför Oikos University Bild: EPA/MONICA M. DAVEY oikos
Aktivister demonstrerar för strängare vapenkontroll
Aktivister demonstrerar för strängare vapenkontroll Bild: EPA / Pete Marovich vapenkontroll

Brottslighet (B-)

Brottsligheten har minskat i USA. Det handlar om en trend som iakttagits redan tidigare och som fortsatte under de åtta år som Obama innehade presidentämbetet. En rad större städer har ändå under den senaste tiden upplevt en ökning av antalet mord.

Obama har arbetat för juridiska reformer, och har bland annat undertecknat en lag om minimitid för fängelsedomar i samband med knarkinnehav. Avsikten har varit att komma åt problemet med den oproportionerligt stora andelen svarta som dömts till fängelse.

Obama har också vidtagit åtgärder som begränsar användningen av isoleringsceller i statliga fängelser. Han har också bidragit till att det har skapats bättre förhållanden för fångar med mentala problem.

Presidenten har också använt sin makt till att omvandla domar för ickevåldsamma knarkförbrytare. Vidare har han bidragit till att det införts en en ny policy som har lett till att ungefär 6 000 personer släppts ut ur fängelse tidigare än vad deras domar skulle ha förutsatt.

Misslyckandet med att få igenom en striktare vapenkontroll har inneburit den största frustrationen under hela presidentskapet.― Obama till BBC 2015.

Då Obama tillträdde sin post placerade han inte vapenkontroll högst på agendan men i början av sin andra presidentperiod - efter masskjutningen av skolbarn i Newtown, Connecticut 2012 - började han arbeta för en striktare vapenkontroll.

Det här ledde till en frontalkrock med USA:s starka vapenlobby. Obama lyckades inte driva igenom nya restriktioner, med undantag för några mindre skärpningar.

År 2015 sade Obama till BBC att hans misslyckande på det här området har inneburit den största frustrationen för honom som president.

BBC:s utvärdering: B-

Trumps möjliga käppar i hjulet:

Trump väntas inta en motsatt attityd. Trump har regelbundet gett en dyster bild av brottsligheten och har beklagat att tillämpningen av lagar för mycket styrs av "politisk korrekthet" . Han har också sagt att fångar behandlas för väl.
Det blir troligen ett tvärstopp för Obamas planer på skärpt vapenkontroll.

Gränsen mellan USA och Mexiko
Gränsstaketet mellan Mexiko och USA. Gränsen mellan USA och Mexiko Bild: Larry W. Smith/ EPA arizona

Immigration (B)

Kort efter att Barack Obama hade återvalts år 2012 såg det ut som om en omfattande immigrationsreform skulle kunna genomföras.

Presidenten och hans vänner inom det demokratiska partiet stödde en sådan reform, och en del republikaner insåg att det fanns en chans att få det växande antalet spansktalande väljare på sin sida om en del av de papperslösa arbetstagarna gavs permanent uppehållstillstånd

En gräsrotsrörelse bland republikanerna omintetgjorde dock de ursprungliga planerna. Obama fick igenom en urvattnad variant av reformen. Reformen togs ändå emot med glädje i immigrantkretsar.

Under perioden 2009-2015 utvisades över 2,5 miljoner människor.

Samtidigt utvisade Obamas administration stora mängder papperslösa immigranter från USA. Under perioden 2009-2015 utvisades över 2,5 miljoner människor. De flesta av dem hade gjort sig skyldiga till någon form av brott eller hade nyligen anlänt.

BBC:s utvärdering: B

Trumps möjliga käppar i hjulet:
Trump kan motarbeta de beslut som Obama fattat och som fortfarande behandlas. Trump kan också besluta att deportera sådana personer som redan fått skydd i och med Obamas beslut - men detta skulle vara mer kontroversiellt.

Trump har redan meddelat att han kommer att utvisa över tre miljoner papperslösa invandrare som redan är bosatta i USA. I ett tidigare skede sade Trump att han kommer att utvisa alla som inte följer lagen i USA - uppskattningsvis över 11 miljoner invånare.

Fångar och fångväktare i Guantanamo bay
Obama lovade att stänga fånglägret Guantánamo Bay på Kuba där misstänkta terrorister hålls fångna. Det finns dock fortfarande fångar kvar där - dock betydligt färre än för åtta år sedan. , Fångar och fångväktare i Guantanamo bay Bild: EPA terrorism

Representanthuset i USA.
Representanthuset i USA. Representanthuset i USA. Bild: EPA / Matthew Cavanaugh representanthuset

Partimakt (F)

Barack Obamas tid som president har inneburit ett nederlag för det demokratiska partiet.

Då Obama fick makten 2009 hade demokraterna en omfattande majoritet i kongressen och kontrollerade 29 av 50 guvernörsposter. Efter det har partiets makt stadigt försvagats. USA är stark polariserat.

Barack Obamas tid som president har inneburit ett nederlag för det demokratiska partiet.

Republikanerna har dominerat Representanthuset sedan 2010 och senaten sedan 2014. Bara 16 stater styrs av guvernörer från det demokratiska partiet. Läget är till och med ännu värre på delstatsnivå - plattformen för unga politiker som har ambitioner på nationellt plan.

BBC:s utvärdering: F

Trumps möjliga käppar i hjulet:
Läget kan inte försämras särskilt mycket för demokraternas del - åtminstone inte på delstatsnivå.

Michelle Obama  håller sitt sista tal i som "First Lady" i Vita huset 6.1.2017.
Michelle Obama håller sitt sista tal i som "First Lady" i Vita huset 6.1.2017. Michelle Obama håller sitt sista tal i som "First Lady" i Vita huset 6.1.2017. Bild: imago/Xinhua/ All Over Press Michelle Obama

Michelle Obama

Michelle LaVaughn Robinson Obama är jurist, författare och hustru till den avgående presidenten. Hon är den första amerikanska presidenthustrun med doktorsexamen. Hon har tidigare engagerat sig bland annat i frågor som rör minoriteters rättigheter. Hon har hållit flera uppmärksammade tal, bland annat på demokraternas partikonvent.

Under sin tid som "First Lady" i Vita huset har hon blivit en rollmodell för kvinnor. Hon har ägnat mycket tid åt att få barn och unga att inse betydelsen av att röra på sig mer och äta hälsosamt, och hon har fört en kamp mot fetmaepidemin i USA. Vidare har hon arbetat för att unga i hela världen ska kunna utbilda sig.

Michelle Obama har konstant varit oerhört populär.

Michelle Obama har konstant varit oerhört populär. Också Barack Obamas popularitet steg under fjolåret.

En färsk opinionsmätning visar att 58 procent av de tillfrågade är positivt inställda till Obamas presidentskap. Det är Obamas bästa popularitetssiffror på nästan åtta år, och högre än det stöd som till exempel den populäre Ronald Reagan åtnjöt strax innan hans ämbetsperiod löpte ut.

Såväl Michelle som Barack Obama har dock också blivit utsatta för rasistiska uttalanden och utfall ända sedan Barack Obama tillträdde som president för åtta år sedan.

Michelle Obama tweeted a photo that shows the First Lady holding a sign that says, "#BringBackOurGirls," in reference to the missing Nigerian schoolgirls, on May 7, 2014.
Här förmedlar Michelle Obama via en bild ("Hämta tillbaka våra flickor") på Twitter oron över vad som hänt med kidnappade flickor i Nigeria, maj 2014. Michelle Obama tweeted a photo that shows the First Lady holding a sign that says, "#BringBackOurGirls," in reference to the missing Nigerian schoolgirls, on May 7, 2014. Bild: Michelle Obama tweeted a photo that shows the First Lady holding a sign that says, "#BringBackOurGirls," in reference to the missing Nigerian schoolgirls, on May 7, 2014. skolflickor

Michelle Obama har också gjort succé på sociala medier där hon på video dunkar takten till en känd låt med en rova. Videon är ett led i presidenthustruns kampanj för att motverka fetma bland barn och unga.

Hon har regelbundet bjudit in skolbarn för att hjälpa till att skörda grönsaker som har odlats i Vita husets trädgård, och visar dem hur man kan tillreda hälsosam lunch. Hon har också inlett program för att förbättra skolmaten.


Michelle Obama gör viral succé med rova.

"Läget i USA är bättre i dag jämfört med läget för åtta år sedan

Charly Salonius-Pasternak, USA-expert vid Utrikespolitiska institutet, konstaterar att det klart kom fram i Barack Obamas avskedstal att han är genuint orolig över samhället och demokratin i USA.

Han ville också ge folket en påminnelse: Det är ni som har makten!

Forskaren Charly Salonius-Pasternak vid bokmässan i Helsingfors i oktober 2015.
Forskaren Charly Salonius-Pasternak. Forskaren Charly Salonius-Pasternak vid bokmässan i Helsingfors i oktober 2015. Bild: All Over Press / Petteri Paalasmaa utrikespolitik,säkerhetspolitik,forskare,Utrikespolitiska institutet i Finland,charly salonius-pasternak

- Barack Obama lämnar efter sig ett USA där så gott som varje mätare pekar på att landet - och amerikanarna - är i en bättre position nu än vad det var 2008 då han blev president. Mycket positivt har skett under Obamas administration; förbättrat naturskydd, åtgärder som ska motarbeta klimatförändring, förbättrad juridisk status för minoriteter i USA och en gynnsam ekonomisk tillväxt, säger Salonius-Pasternak.

- Utrikespolitiskt har Obama varit redo att använda vapen på samma sätt som vilken som helst av de tidigare presidenterna har gjort. Men han har samtidigt också klart förstått att man måste tala med andra. Han försökte ju tala med Ryssland, och lyckades också till en del i och med kärnvapenavtalet. Också avtalen med Kuba och Iran innebar framgångar för honom.

Han var överoptimistisk och trodde att han skulle få demokrater och republikaner att närma sig varandra.― Charly Salonius-Pasternak

Salonius-Pasternak bedömer att historiker i framtiden kan bygga upp en ganska positiv evaluering av Obamas åtta år.

- Till Obamas misslyckanden hör att han var mycket överoptimistisk och att han trodde att han skulle kunna få demokrater och republikaner att närma sig varandra. Men då republikanerna gick ut med budskapet att deras huvuduppgift är att se till att ingenting av det som Obama vill göra ska lyckas så blev det svårare. Hälsovårdsreformen - som är historisk - lyckades han med, men den ser inte ut så som han hade önskat.

- Men man kan ju inte ställa honom ensam till svars för det som misslyckades under hans tid i Vita huset.

Barack Obama i november 2010.
Barack Obama i november 2010. Barack Obama i november 2010. Bild: EPA/Pete Souza / White House Barack Obama

Michelle Obama har alltid haft höga popularitetssiffror medan stödet för Barack Obama har stigit stadigt under det senaste året.
Popularitetssiffrorna för Michelle Obama har alltid varit höga, och stödet för Barack Obama steg stadigt under fjolåret. Här träffar presidentparet barn under ett Halloween-jippo i Vita huset i oktober 2016. Michelle Obama har alltid haft höga popularitetssiffror medan stödet för Barack Obama har stigit stadigt under det senaste året. Bild: EPA/Olivier Douliery USA,Barack Obama,Michelle Obama

Malia och Sasha Obama i augusti 2016.
Sasha Obama och Malia Obama inleder sin semester på Martha's Vineyard, Massachusetts i augusti 2016. Malia och Sasha Obama i augusti 2016. Bild: EPA / Ron Sachs / POOL Malia Obama,Sasha Obama

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes