Hoppa till huvudinnehåll

Hangö godkände avtal med HSF om Östra hamnen

Östra hamnen i Hangö en solig höstdag
Östra hamnen i Hangö väntar på sommarens båtgäster. I år ges servicen i ny regi. Östra hamnen i Hangö en solig höstdag Bild: Yle/ Helena Rosenblad båtbryggor

Stadsstyrelsen i Hangö har nu för sin del godkänt två avtal med Hangö Segelförening (HSF) om att sköta gästhamnsverksamheten i Östra hamnen. Det ena är ett avtal om själva gästhamnsverksamheten och det andra ett avtal om att hyra mark för en servicebyggnad på 150 kvadratmeter.

Det var tidigare företaget Ruber som hade hand om gästhamnsverksamheten i Östra hamnen. Ruber fortsätter driva caféet och puben Roxx, men nu blir det HSF som tar över gästhamnen.

Hög standard

Hangös stadsdirektör Denis Strandell vill särskilt lyfta fram att det i gästhamnsavtalet sägs att parterna ska mötas två gånger per år för att diskutera hamnens framtid och utveckling. Parterna möts åtminstone före båtsäsongen och efter den.

I avtalet sägs helt generellt att parternas gemensamma önskan är att göra Östra hamnen till en växande, trivsam gästhamn med hög kvalitet där man beaktar principerna för hållbar utveckling.

Hangös stadsdirektör Denis Strandell
Stadsdirektör Strandell betonar vikten av hög standard på servicen. Hangös stadsdirektör Denis Strandell Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,Denis Strandell

Men det står inget specifikt om hur man uppnår de här målen på hög kvalitet. Strandell säger att det är just det de två årliga diskussionerna är till för.

Skilt avtal för servicebyggnad

I praktiken blir det ett företag som till 100 procent ägs av HSF som sköter verksamheten i gästhamnen. HSF får inte ge över verksamheten till någon annan part än just det företag man bildar för ändamålet.

En karta med röda och svarta linjer.
En karta som visar var de nya avtalsgränserna går. Den gula stjärnan visar var en servicebyggnad på 150 kvadratmeter i framtiden kan få byggas. En karta med röda och svarta linjer. Bild: Hangö stad/Yle Petra Thilman Hangö,gästhamnar,båtturism,fritidsbåtar,Östra hamnen,hsf hangö

Företaget kommer också att hyra ett område på 520 kvadratmeter i ett litet grönområde vid en scen som finns i gästhamnen. Företaget får hyra det här området för en summa på knappt 2 000 euro per år av staden. Hyran indexjusteras årligen.

På det här området är det meningen att HSF-företaget ska bygga en servicebyggnad på maximalt 150 kvadratmeter där man erbjuder service för båtgästerna. Service innebär sådant som duschar, toaletter och möjligheten att tvätta sina kläder.

Till en början blir det aktuellt med tillfälliga lösningar så som containrar, säger Strandell eftersom tiden är så knapp och planen för området inte ännu är klar.

Det är hyresgästen som betalar för byggnaden och ansvarar för att den hålls i snyggt skick. Hyresavtalet för marken hänger ihop med avtalet om gästhamnsverksamheten.

Ekonomisk ersättning

För den övriga gästhamnsverksamheten finns ingen fastlagen summa HSF ska betala till Hangö stad. Istället sägs det i avtalet att företaget som bedriver verksamheten ska betala 40 procent av den årliga nettovinsten till staden.

Om Hangö stads fullmäktige bestämmer i sin budget att den här summan på 40 procent staden får in används till att förbättra gästhamnen, i praktiken sådant som bryggor och bojar, måste också HSF använda en lika stor andel av vinsten till samma ändamål.

Men om staden inte gör det får HSF behålla summan liksom den 20 procent som blir över av vinsten.

Till en början är kontraktet femårigt och det kan senare förlängas till 20 år då planen för området är klar.

Ordentlig bokföring

HSF ska föra noggrann bok över antalet gäster som kommer till hamnen och staden har rätt att göra kontrollräkningar utan förvarning. I praktiken är det avgifterna från båtgästerna som utgör den huvudsakliga inkomsten för företaget.

H-båtar i Hangö regatta 2016.
Antalet besökare i hamnen ska bokföras noga. H-båtar i Hangö regatta 2016. Bild: Peter Lindholm segling,Västnyland,Hangö,h-båtar,segelbåtar

Hur stora summor staden räknar med att få in vill stadsdirektör Denis Strandell inte säga. Han medger att staden har "bollat med estimat i exceltabeller", men han vill inte gå in på några siffror.

Han säger att det var visionen om den goda servicenivån i hamnen som var det viktigaste, inte prislappen. Dessutom anser att han att ett estimat kunde leda till en "fruktlös och teoretisk penningdiskussion på sociala medier".

Strandell går ändå till sist med att det kan röra sig om tusentals eller tiotusentals euro i inkomst från gästhamnen.

Lagligt?

Frågan om HSF ska få ta över verksamheten i Östra hamnen har väckt en del debatt. Också till Yle Västnyland har frågor om ärendet inte borde ha konkurrensutsatts kommit.

Stadsdirektör Strandell säger att han har anlitat Raseborgs och Hangös gemensamma upphandlingschef Satu Wigren, som konstaterade att avtalet inte måste konkurrensutsättas.

Strandell valde ändå att lägga ut en förfrågan på webbplatsen för offentlig upphandling, Hilma. Den enda som visade intresse var HSF.

Stadsdirektör Strandell säger att han under fjolåret diskuterade med flera potentiella intressenter om Östra hamnen, men att man inte kom till någon lösning.

Han säger att han inte kontaktade någon av de parter han hade diskuterat med när han lade ut förfrågan på Hilma eftersom det kunde ha setts som att han gynnade någon part. Det är inte heller kutym, enligt Strandell.

- Företagen håller nog väldigt noga reda på vad som händer på Hilma, konstaterar Strandell.

Läs mera:

Bara segelföreningen intresserad av Östra hamnen i Hangö

Endast en aktör har anmält sitt intresse för att sköta stadens gästhamn i Östra hamnen i Hangö. Den intresserade är Hangö segelförening HSF som staden redan förhandlar med om verksamheten.