Hoppa till huvudinnehåll

Betalar Nya Östis sina anställda skäligt?

En person som betalar pengar åt en anställd
En person som betalar pengar åt en anställd Bild: Yle/Joel Grönqvist pengar,betaltjänster,löner,löneskillnader,sedlar,betalaktamaser,betala

Tidningen Nya Östis fungerar enligt ett helt nytt koncept. Det finns ingen anställd med lön, alla får arvoden för utfört arbete.

Tidningens chefredaktör Kim Wahlroos lovordar systemet och säger att det gör det möjligt att ge ut en tidning i Lovisanejden. Det enda sättet att få en lokaltidning lönsam är enligt Wahlroos att inte betala för korridorsnack eller lunchpauser.

Hur stora arvoden som chefredaktör Kim Wahlroos betalar ut till dem som jobbar och skriver för tidningen vill varken han eller de anställda avslöja. Principen är den att arvodet avgörs från fall till fall.

Inga fasta arvoden

Arvodets storlek beror på hur omfattande den skrivna artikeln är, hur mycket bakgrundsarbete som har krävts för att skriva den och hur många bilder artikeln innehåller. Tidningen betalar också ut arvode för samtal och kollar som inte direkt har lett till en färdig artikel.

Kim Wahlroos själv intygar att arvodena är skäliga, för att inte säga goda. Alla de anställda som Yle Östnyland har talat med är enligt egen utsago nöjda med vad de får.

- Jag är mycket nöjd personligen med vad jag får, säger Yngve Blomfelt.

Yngve Blomfelt är pensionerad journalist från den nedlagda tidningen Östra Nyland. Han ville dra sitt strå till stacken för lokaljournalistiken i Lovisanejden och erbjöd sig av ideologiska skäl att jobba för tidningen som grundades i det vakuum som uppstod då tidningen Östra Nyland lades ner.

Arvodet var bara en positiv bonus för Blomfelt. Det är en orsak till att han aldrig har kontrollerat om arvodet följer Journalistförbundets rekommendationer. Det har inte heller någon annan av de tillfrågade skribenterna för Nya Östis gjort.

Nya Östis ligger på bordet, chefredaktörens fingrar tummar på tidningen.
Nya Östis utkommer en gång i veckan. Nya Östis ligger på bordet, chefredaktörens fingrar tummar på tidningen. Bild: Yle/Lone Widestam papperstidning,tidningar

Många andra av dem som skriver för tidningen har annat jobb vid sidan om eller så lyfter de pension. En del är jordbrukare, andra frilansar också för andra tidningar och tidskrifter.

Möjligheten att jobba då det passar en själv och flexibiliteten att inte binda sig till en viss arbetstid känns bra för många som jobbar för tidningen.

Ingen jobbar längre gratis

Tidningen Nya Östis första nummer kom ut med hjälp av talkokrafter. Ingen fick ersättning i början.

- Många tror att tidningen fortfarande görs på talko, men så är det absolut inte, säger Camilla Stjernvall-Malmberg som är allt i allo på tidningen.

Camilla Stjernvall-Malmberg hör till dem som är nöjd både med arvodena och flexibiliteten i jobbet.

Kim Wahlroos förklarar att arvodenas storlek är direkt bunden till hur bra det går för tidningen. Ju flera prenumeranter och ju större omsättning, desto högre arvoden betalas ut.

- Arvodena har stigit hela tiden, säger han.

Alla medarbetare har frivilligt gått in för att jobba för arvode. Ingen av medarbetarna har slutat jobba för Nya Östis sedan starten i april 2015. Det här ser Wahlroos som en positiv signal.

- Det att ingen har slutat visar tydligt att folk är nöjda, säger Wahlroos.

Kim Wahlroos samt hans medarbetare sitter runt bordet och planerar nästa tidning
Nya Östis jobbar utan redaktion. Kim Wahlroos samt hans medarbetare sitter runt bordet och planerar nästa tidning Bild: Yle/Lone Widestam redaktionsmöte,Wahlroos

Böt tjänst mot företagande

Ett intressant fall är Carita Liljendahl. Hon bytte en tjänst vid KSF-media mot att bli frilansare bland annat för Nya Östis.

Carita Liljendahl förklarar sitt val med pågående samarbetsförhandlingar inom KSF-media och därmed en oviss framtid i bolaget. Hon kände ett hot att tvingas till längre arbetsresor, att pendla mellan Lovisa och Borgå.

En orsak till att Liljendahl slutade jobba för KSF-media var att hon hellre ville jobba med lokaljournalistik och bevaka Lovisaregionen än med att bevaka hela Östnyland.

Carita Liljendahl hade dessutom andra frilansuppdrag på lut vid sidan av att jobba för Nya Östis. Att grunda ett eget företag hade länge kännts som ett lockande alternativ.

Liljendahl anser också hon att hon får ett skäligt arvode för de artiklar hon skriver. Hon uppskattar också det att chefredaktören betalar ersättning för övrigt arbete hon har gjort för tidningen.

Carita Liljendahl vid sin dator
Carita Liljendahl ville jobba som företagare. Carita Liljendahl vid sin dator Bild: Yle/Stefan Paavola blogg

Journalistförbundet ifrågasätter

Journalistförbundets ordförande Hanne Aho ifrågasätter arvodenas storlek. Enligt henne kan det inte handla om stora summor som de anställda får för gjort arbete.

Hanne Aho har granskat tidningen Nya Östis omsättning och kommit till vissa slutsatser.

- Om vi ser på Nya Östis omsättning så är den så liten att man inte kan betala stora arvoden, säger Aho.

Aho ser det också som ett olycksbådande tecken då ingen av de inblandade vill berätta offentligt hur stora arvodena är.

Chefredaktör Kim Wahlroos är av annan åsikt och säger att han betalar ut lika stora arvoden som andra finlandssvenska tidningar. Han grundar sina arvoden på de taxor som betalades ut till frilansare under hans tid som chefredaktör för Östra Nyland som hörde till KSF-media.

- Jag har sysslat med arvodsbedömning i 22 år som chefredaktör på Östra Nyland och har det i blodet, säger Wahlroos.

Kim Wahlroos håller upp ett TESTEXEMPLAR!!! av tidningen Nya Östis, den 14.4.2015.
Kim Wahlroos är chefredaktör för Nya Östis Kim Wahlroos håller upp ett TESTEXEMPLAR!!! av tidningen Nya Östis, den 14.4.2015. Bild: Yle/Outi Pukkila Nyland,Lovisa,nya östis

Nya Östis har en del pensionerade journalister på sina lönelistor. Pensionärer som fortfarande är aktiva i arbetslivet är en problematisk fråga över lag för jounalistförbundet, säger ordförande Hanne Aho. Många anser att pensionärer som fortfarande jobbar minskar på unga journalisters möjligheter att få jobb.

Att till exempel jordbrukare också jobbar som journalister bland annat vid Nya Östis ser hon däremot inte som ett problem.

Klarar tidningen av nyhetsbevakningen?

Medieforskare Ari Nykvist säger att tidningen Nya Östis fungerar bra då det kommer till kulturjournalistik, att bevaka evenemang eller reportage. Det är en tidning som tar fasta i det lokala och som svarar på en beställning från Lovisaborna.

Ari Nykvist ifrågasätter om tidningen klarar av kontinuerlig nyhetsbevakning och granskande journalistik med nuvarande personalpolitik.

- En sådan tidning borde ha åtminstone en eller två heltidsanställda journalister för att kunna garantera integritet och en trovärdighet inför läsarna, säger Nykvist.

Nya Östis chefredaktör Kim Wahlroos skriver inte under det som Nykvist säger. Nya Östis vill enligt Wahlroos satsa på seriös nyhetsjournalistik och kontinuerlig bevakning.

Kontinuiteten i bevakningen garanteras enligt Wahlroos av att Nya Östis använder samma journalister vecka ut och vecka in. Varje journalist har sitt bevakningsområde och skriver artiklar om det varje vecka.

Kim Wahlroos påpekar att största delen av Nya Östis skribenter är journalister med gedigen erfarenhet. Många har tidigare jobbat för tidningen Östra Nyland innan KSF-media beslöt sig för att gå in för bara en tidning i regionen, tidningen Östnyland som grundades 2015.

Arvoden framtidens melodi

Tidningen Nya Östis har fått kritik för att snedvrida konkurrensen genom att inte betala ut löner, utan i stället gå in för enbart arvoden. Andra journalister har ifrågasatt lönepolitiken och sagt att det inte går att leva på de arvoden som Nya Östis betalar ut.

Faktum är att de flesta anställda vid Nya Östis också har andra inkomster, de är pensionärer, jordbrukare eller har andra journalistiska uppdrag. Sen finns det också enligt Kim Wahlroos en handfull personer som inte har annat jobb än det de gör för Nya Östis, men också Wahlroos medger att de knappast kan leva enbart på de arvoden de får.

post
Tidningen har över 2000 prenumeranter. post Bild: Yle/Mikael Kokkola nya östis

Medieforskare Ari Nykvist anser att KSF-media mycket långt kan se sig själv i spegeln för den uppkomna konkurrenssituationen. Det var bolaget som lade ned sin tidning i Lovisanejden och det ledde till ett vakuum som Nya Östis sedan fyllde.

Journalistförbundets ordförande Hanne Aho är också inne på samma linje som Nykvist. Nya Östis uppstod på grund av ett behov av lokal bevakning.

Hanne Aho förstår att tidningen Nya Östis väcker känslor hos KSF-mediaanställda, speciellt som deras framtid som anställda är ytterst osäker.

Ordförande Aho ser inte med blida ögon på personalpolitiken vid Nya Östis. Hon befarar att allt flera journalister i framtiden får lov att acceptera arvoden framom månadslön.

Nya Östis chefredaktör Kim Wahlroos har en totalt motsatt syn på arrangemanget med arvioden än Aho. Han ser det också som framtidens melodi, men i motsats till Aho som en mycket bra lösning för att få små tidningar att gå runt.