Hoppa till huvudinnehåll

Bildningsdirektör: Axxell bra alternativ för Lilla Hanken i Åbo

axxell-logo
Yrkesskolan Axxell har visat intresse att ta över Lilla Hanken i Åbo. axxell-logo Bild: Yle/Maria Wasström axxell

Framtiden för den svenskspråkiga merkonom- och datanomutbildningen vid Åbo yrkesinstitut, så kallade Lilla Hanken, är fortfarande oklar. Det senaste beredningsförslaget förespråkar en flytt till yrkesinstitutet Axxell.

Frågan behandlas i svenska sektionen för nämnden för fostran och undervisning på torsdag.

- Det här har egentligen diskuterats under flera år, men aktivt under sektionens möten nu under hösten. Åsikterna i sektionen har varit delade. Det har funnits sådana som förespråkar att allting hålls kvar vid yrkesinstitutet och sådana som förespråkar att det överförs till Axxell. Sektionen har önskat ett beredningsförslag och det har de nu till det här mötet, säger Liliane Kjellman, direktör för den svenska servicen inom sektorn för fostran och undervisning i Åbo.

Ett förslag som tydligt förespråkar en flytt till Axxell.

- Enligt det här förslaget är det uttryckligen så att handelsutbildningens, alltså merkonom och datanomplatserna skulle överföras till Axxell och att den handelsutbildningen skulle kvarstå där. Men man måste komma ihåg att det här är frågan om att få den svenska sektionens viljeyttring i den här frågan. Ifall det går igenom betyder det att det är ett lov för fortsatta diskussioner inom staden. Det här är ett sådant ärende som sedan avgörs i stadsstyrelsen, kanske till och med i fullmäktige. Ifall det går enligt beredningen förhandlas det då från Åbo stads sida tillsammans med Axxells representanter.

Åbo Yrkesinstitut
Åbo yrkesinstitut vid Klockringaregatan. Åbo Yrkesinstitut Bild: Yle/Robert Wikberg åbo yrkesinstitut

Liliane Kjellman påpekar att det här är ett komplicerat ärende, men lyfter också fram fördelar med att ha en stor svenskspråkig aktör.

- Som det står i beredningen är det här ingen lätt sak och det finns inte ett klart bästa alternativ. Det tycker jag är viktigt att framhålla. Alltså att det inte är lätt att säga, för ingen har en kristallkula som säger vad som skulle vara det bästa alternativet om man tänker på regionens ungdomar och utbildningsalternativ. Men min utgångspunkt är att titta på det här med ett framtidsperspektiv och ett större helhetsperspektiv. Om det är en stor svenskspråkig aktör finns där mer förutsättningar att på svenska bygga på personalens kompetens, ha stödfunktioner och att kanske göra ett starkare kluster här i Åbo kring handelsutbildningen, eftersom Axxell har överfört sin turismutbildning också hit till Åbo i samband med Aboa Mare.

Personalen har uttryckt en oro om att allt i förlängningen kan försvinna från Åbo om man genomför den här flytten till Axxell. Hur ser du på det?

- Axxell är ett privat bolag som själv kan bestämma om sina angelägenheter om var de ordnar sina utbildningsplatser. Så visst finns den risken i det här alternativet. Men samtidigt har de i sin vision framhållit att så länge det finns ett tillräckligt antal sökande så kommer man att hålla utbildningen i Åbo. Oberoende var den här utbildningen är placerad eller vem som är huvudman är det väldigt viktigt att det finns ett tillräckligt antal sökande. För finns det inte det oberoende vem som är aktör så finns ingen garanti för att den här utbildningen ska hålla i framtiden. Just nu är det svårt att sia om det framtida intresset för den svenska handelsutbildningen, men det som krävs är förstås en aktiv marknadsföring. Det är helt klart. Sedan också att man gör utbildningen attraktiv och håller den på god kvalitet.

Noterbart kring intresset är att yrkesinstitutet förra året föreslog att minska antalet nybörjarplatser till handelsutbildningen.

- Förra året hade vi en diskussion om antalet nybörjarplatser och eftersom det var ett färre antal sökande fanns ett förslag från yrkesinstitutets sida att man ska minska antalet nybörjarplatser. Både till merkonom och datanom, alltså handelsutbildningen var förslaget ifjol att nybörjarplatserna skulle minskas, men det fick då den svenska sektionen ändrat så att det inte blev så. Det är alltid kritiskt om det inte finns ett tillräckligt antal sökande till de här platserna. Men som jag ser det i en region som Åbo så finns det ett behov av merkonomer och datanomer i fortsättningen också. Det borde finnas fina förutsättningar till det.

Liliane Kjellman
Liliane Kjellman. Liliane Kjellman Bild: Yle/Ylva Vikström skolväsendet i åbo

"Finns ett behov av en svenskspråkig närvårdarutbildning"

Därtill föreslår den svenska sektionen att fortsatta diskussioner förs från Åbo stads sida gällande samarbete med Axxell kring en framtida svenskspråkig närvårdarutbildning i Åbo.

- Det finns ett behov att diskutera om en svenskspråkig närvårdarutbildning kunde ordnas. Just nu finns det ett behov i regionen av svenskspråkiga närvårdare, både på sjukhus och inom hälsovården, men också inom småbarnspedagogiken. Vi ser en stor brist där. Så absolut finns det ett framtida behov av sjukvårdspersonal och närvårdare och det borde man på något sätt kunna bättre tillgodose i den här regionen på svenska. Samtidigt gäller samma där, det vill säga att det ska finnas ett tillräckligt antal sökande för att en sådan här utbildning ska kunna bli av.

Vilken aktör som i så fall skulle hålla i en sådan utbildning är enligt Kjellman ännu inte klart.

- Beredningen är bara ett initiativ till att diskussioner om det här borde tas. Hur det skulle ske, vad som skulle vara möjligt, och i samarbete med vem, allt det är ännu öppet. Det krävs fortsatta förhandlingar till det.